Gülşen yalnız değildir!

İstanbul Sözleşmesi'nin 10. yıldönümünde kadınlar haykırıyor: Vazgeçmiyoruz!

Sözleşmenin ilk imzacısı Türkiye idi. O dönem İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayan AKP iktidarı, 1 Temmuz itibarıyla Sözleşme'den çıkmak istiyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye hükümetinin İstanbul Sözleşmesi'ni feshetme kararı, Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Küçük bir azınlığı memnun etmek ve onlardan oy almak için eşitlik ve sosyal koruma yolunda önemli bir kazanım olan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine karşı kadınların ve LGBTİ+'ların mücadelesi, pandemi yasaklarıyla fiilen engellense de bir dizi sembolik eylem ve sosyal medya kampanyalarıyla sürüyor. ► İstanbul Surları gece saat 12:00'de 'İstanbul Sözleşmesi Bizim Vazgeçmiyoruz!', 'İstanbul Sözleşmesi 10 yaşında' yazılı ışıklarla kaplandı. ► Sabah 11:00'dan itibaren #İstanbulSözleşmesi10Yaşında #Vazgeçmiyoruz etiketleriyle sosyal medya kapmayası yapılıyor. Her iki etiket de atılan on binlerce ileti sonucu, Twitter'de gündemde üst sıralarına çıktı. ► HDP'li kadın milletvekilleri kadın cinayetlerini anlatan pankartlarıyla İstiklal Caddesi'nde yürüyüş ve basın açıklaması yaptı.  ► Danıştay, Cumhurbaşkanlığı’ndan İstanbul Sözleşmesi savunması istedi. Birçok kadın örgütü ve kişi fesih kararının iptali için Danıştay'a başvurmuştu. ► 19 ülkenin Ankara'daki büyük elçilikleri ortak bir açıklama yayınladı. Açıklamada "İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının iptalini umuyoruz" denildi. İstanbul Sözleşmesi’nin imzaya açılmasının 10’uncu yıldönümüyle ilgili ortak açıklamaya imza atan ülkeler, Avusturya, Belçika, Kanada, Çekya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Yeni Zelanda. 

Nisan ayında kadın mücadeleleri

8 haftada 8 Quebec’li kadının öldürülmesine karşı kadınlar sokaklara döküldü Aralarında aktör, bakan ve çeşitli kadın örgütlerinin de bulunduğu, çoğunluğu kadın, onlarca kişi Quebec-Kanada’da son 8 haftada 8 kadının öldürülmesi sonucu, kadına şiddete ve kadın cinayetlerine karşı sokaklara döküldü. Eylemleri düzenleyen grup, öldürülen her bir kadının sonucunda günlük hayatında binlerce kadının korku içerisinde yaşadığını belirterek kadın cinayetlerine dikkat çekti. Aile içi şiddete karşı mücadele etmenin en etkili yolunun şiddete maruz kalanlarla dayanışma göstermek olduğunu söyleyen kadınlar, şiddetin tekrarlanmasının önlenmesinin de önemli olduğu vurgularken, pandeminin problemi daha da kötü bir hale getirdiğinin altını çiziyorlar. Öldürülen 13 kadının anısına saygı duruşusunda bulunulan ve her bir kadının adının okunduğu Quebec protestosunun yanı sıra, 20 farklı şehirde de gösteriler düzenlendi. Sudan’da yüzlerce kadın cinsel şiddete karşı yürüyor Sudan’ın başkenti Hartum’da yüzlerce kadın, cinsel şiddete ve kadına yönelik kısıtlamalara karşı yürüyüş gerçekleştirdi. Kadınlar hem internette hem de sokakta “Sokaklar hakkımızdır”, “Ayrımcı yasalara hayır” gibi pankartlar paylaştılar. Katılımın artması için sosyal medya üzerinden protestonun yeri ve zamanı paylaşıldı. Sosyal medyada bu soruna dikkat çekmek için çeşitli hashtag’lerin kullanılmasının yanı sıra, “Women’s parade” hashtag’i 17binden fazla insanın kullanımıyla trending topic (tt) listesinde birinci oldu. Tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi, Sudan’da da, Covid-19 pandemisi boyunca cinsiyete dayalı şiddette artış görüldüğü haberlere yansıdı.  Protestocular tarafından bulunulan talepler arasında, gerek ev içinde gerek ev dışında kadınları taciz ya da rahatsız etmenin ya da kadınlara tecavüz etmenin daha ağır yasalar ve yaptırımlar uygulanması vardı. Protestocular aynı zamanda cinsel şiddet mağdurları için destek, hizmet ve yardım çağrısında bulundu.  Kuveyt’te bir kadının tacizcisi tarafından öldürülmesi protestolara sebep oldu Daha önce yetkililere, taciz edildiği için şikayette bulunan bir kadının, şikayette bulunduğu erkek tarafından öldürülmesi, Kuveyt’li kadınları, erkek şiddetini protesto etmek ve daha iyi koruma talebi için sokaklara döktü. Cinayet, Kuveyt’in #MeToo hareketi olarak bilinen ve kadınlara karşı uygulanan taciz ve şiddete karşı daha iyi bir koruma talep eden sosyal medya hareketinin başlamasından 2 ay sonra gerçekleşti. İnsan Hakları İzleme Örgütünden Rothna Begum, kadınların, polisin şiddet şikayetlerini ciddiye almadığını ve şikayeti bildirdiklerinde kendilerini daha fazla risk altında bıraktıklarından yakındıklarını belirtiyor. Ailenin avukatı, daha önce şikayette bulundukları erkeğin, kadını takip ederek kaçırdığını ve bıçaklayıp, bir hastanenin önünde bırakarak kaçtığını belirtiyor.      

(Dosya) 1 Mayıs'ta kadın işçiler

Bu yıl pandemi ve yasaklarla geçen 1 Mayıs'ta kadın işçilerin sorunları, talepleri ve cinsiyetçiliğin kökleri hakkında 3 yazı.  

Meta üretimi, yeniden üretim ve aile içi emek tartışmaları

Kadın hareketi aşırı sağ otoriter hükümetlerin kadın haklarına saldırılarına rağmen büyüyor. Daha örgütlü ve kolektif bir şekilde sokakta yerini alarak mücadele ediyor. Kadınlar eşit işe eşit ücret, kürtaj hakkı, nafaka, ayrımcılık gibi konularda mücadele ederken pek çok konuda da tartışıyorlar. Aile içi emek de hareket içerisinde oldukça sık tartışılan bir konu.  Kadının aile içi emeği konusunda elbette farklı görüşler mevcut. Kadının ezilmesini ataerkilliğe bağlayan, erkek egemenliğinin ve beraberinde getirdiği eşitsizliğin, cinsiyetçiliğin kapitalizmin değil, ataerkilliğin bir ürünü olduğunu, bunun sebebinin de kadın ve erkek arasındaki biyolojik farklılıklar olduğunu savunanlar var. Bu analizi yapanlar, aile içi emeğin ücretlendirilmesini talep ediyorlar. Yazımın en sonunda kuracağım cümleyi baştan kurarak, nedenlerini açıklamaya çalışacağım. Kadının ezilmesinin sebebi; tıpkı göçmenlerin, LGBTİ+’ların, vasıfsız işçilerin ezilmesi gibi, erkekler değil, sermayenin, egemen sınıfın, başka bir deyişle kapitalizmin ta kendisidir.  Bunun nedenlerini daha iyi açıklayabilmek için önce meta ve artı(k) değerin ne olduğuna bakıp, daha sonra tarihsel sürece bakmak gerekecek. Meta, kelime anlamı ile satılmak amacıyla üretilen alınır satılır mala denir. Meta, bir ihtiyacı gidermek amacıyla kullanıldığı için kullanım değerine sahip olduğu gibi; malın kendi fiyatı üzerinden ölçülen değil, iki malın birbiriyle kıyaslanarak eşitlenen emek miktarı üzerinden ölçülen mübadele/değişim değerine de sahiptir. Yani değişim değeri, malın alınıp satılabilir bir meta haline gelmesini sağlar, dolayısıyla kârın kaynağını oluşturur. Emek gücünün bir metaya dönüşmesinde bu nokta belirleyicidir. Aile içi emeğin bir değişim değeri yoktur. Sermayenin temeli olan kâr ise işçi sınıfının emeğinin bir bölümüne el konularak elde edilir ve buna artı(k) değer denir. Aile içi emek, artı(k) değer üretmez.  Sınıflı toplumların tarihine baktığımızda kadınların ezildiğini görmek mümkün. Tarımsal hayata geçilip, artı değer elde edilmeye başlandıktan ve bu artan değer üzerinde söz sahibi olan bir kesimin oluşmaya başlamasından sonra, toplumda sınıfsal farklılıklar oluşmaya başladı. Bu farklılığın oluştuğu evrede söz sahibi konumlara erkekler geldi, çünkü hamilelik ve çocuk doğurma gibi sebeplerden dolayı kadınlar giderek, ağırlaşan işlerden uzak tutuldu. Kapitalizmin hemen öncesi dönem olan feodal dönemde kadının rolüne bakıldığında da erkeğe bağlı bir rolü olduğunu görüyoruz. Fakat o döneme dair unutulmaması gereken nokta, erkeklerin büyük bir kısmının da şimdi olduğu gibi ezilen olduğudur. Bütün erkekler egemen ve ezen rolünde değildir.  Kapitalizm egemen sistem olduğunda, elbette tarihte diğer egemen sistemlerin yaptığı gibi, kendisinden önce var olan sistemi, feodalizmi, değiştirmeliydi. Eski sistemi değiştiremeyen yeni sistem, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalır. Kapitalizm bu açıdan oldukça devrimcidir. Tüm kurumlar ya kapitalizme uygun şekilde değişti ya da yok oldu. Marks’ın da söylediği gibi “egemen fikirler, egemen sınıfın fikirleridir” ve kapitalizmin egemen sınıfının fikirleri, tüm kurumları ele geçirmeli ve kendisine uygun bir şekilde değiştirmeliydi.  Kapitalizm elbette değiştirdiği kurumlara aileyi de ekledi ve aileyi oldukça da önemli bir yerde konumlandırdı. Yeni sistemde aile; baba, anne ve çocuktan oluşuyordu. Ailenin kapitalizmdeki yerinin önemli olmasının birkaç sebebi var. Bunlardan ilki ailenin yeniden üretime olan katkısı. Bir diğer sebebi ise ailenin, yaşam mücadelesi içerisinde, yaşanan zorluklar karşısında dayanışma gösterilecek bir yer olarak görülmesi. Her ikisinin de ayrıntısına gireceğim.  Kapitalizmin ilk dönemlerinde parça başı üzerinden ücretlendirme olduğundan, bu durum kadını erkeğin boyundurluğundan çıkararak, kadına, feodal dönemine nazaran, bir özgürlük de getirmiş oldu. Küçülen aile içerisinde, sadece erkeğin çalışması evin geçimini sağlayamaya yetmediği için kadın da emeğini satarak aile bütçesine katkıda bulunmak durumunda kaldı. Dolayısıyla kadın ve erkek beraber emeğini satmaya başladı.  Teknolojinin gelişmesiyle birlikte fabrikalar çoğaldı ve parça başı üretimden seri üretime geçiş yaşandı. Çalışma koşullarının ağır olduğu bu dönemde işçiler oldukça uzun saatler çalışmak durumunda kalıyordu. Üstelik sadece kadın ve erkekler değil, çocuklar da bu ağır çalışma koşulları içerisinde çalıştırıldılar. Çok küçük yaşta fabrikalarda, zor koşullarda çalışmak zorunda kalan çocuklar ve hamilelik dönemi ve doğum sonrası da dahil olmak üzere herhangi bir izni olmayan kadın işçilerin zor şartlar altında yeni doğan çocuklarına bakmak zorunda kalışı, çocuk ölümleri sayısı üzerinde oldukça olumsuz etkiler yarattı. Kadın işçiler yeni doğan çocuklarını başkalarına emanet etmek ya da çocuklarına sürekli uyuması için afyon vermek zorunda kalıyordu. Üstelik tüm bu ağır koşullar sebebiyle, işçi sınıfı ailesinin ev içerisindeki emeğe ayıracak vakti kalmıyordu.  Hem ekonomiye olumsuz katkısı hem de devlete oluşturacağı yük sebebiyle, aile, egemen sınıf tarafından kutsallaştırıldı, kadının kutsal görevinin annelik olduğu vurgusu yapıldı. Erken dönem kapitalizmde kadınlar ve çocuklar erkeklerden daha fazla kazanabiliyorken, alınan önlemler ile çocukların çalışması, olması gerektiği gibi, yasaklandı; kadınlar ise kutsallaştırılan aile ve annelik rolleri ile eve bağlanmaya çalışıldı. Fakat buradan da anlaşılacağı gibi kadının eve hapsedilmesinin sebebi erkekler değil, tehlikeye girme ihtimali olan kapitalizmi kurtarma girişimidir. Kadın, aile içerisinde benimsetilmeye çalışılan kutsal annelik rolü ile hem çalışan işçinin (baba) bakımı için gerekli işleri görecek, hem de geleceğin işçisinin (çocuk) eğitimi, bakımı, beslenmesi gibi şeylerle ilgilenerek tüm bu ihtiyaçları devlete bir kuruş bile yük olmadan, kendi evine giren paranın içerisinden harcayarak giderecekti. Üstelik bu sayede geleceğin işçileri olacak bebek ölümlerinin de önüne geçilmiş olacaktı. Devlet için oldukça kârlı bir sistemdi bu.  Her ne kadar, günümüzde, özellikle aşırı sağ otoriter hükümetlerin söylemlerinde, aile ve anneliğin kutsallığı safsatası hala devam ediyorsa da, ne o dönemde ne de şimdi kadını çalışma hayatına girmekten alıkoyamadılar. İş gücünde yer alan kadınlardan, ev içine geri dönmek istemeyenlerin sayısı her geçen gün daha fazla artıyor. Doğum kontrol yöntemlerinin de gelişmesiyle birlikte, kadınlar çocuk yapmamayı seçebiliyor ve hayatlarına yön verme gücünü elde ediyorlar. Bir erkeğe bağımlı olmadan yaşabilen kadınlar, mutsuz oldukları evlilikleri sonlandırma veya hiç evlenmemeyi tercih etme gibi seçeneklere sahip oluyor. Kapitalizmde çekirdek ailenin, yukarıda belirttiğim sebeplerinden dolayı, önemini göz önünde bulundurunca, kadının özgürleşmesinin, kutsal aile yapısında egemen sınıf açısından istenmeyen sorunlara yol açabileceğini görmek kolaylaşıyor.  Anneliğin kutsallaştırılmasının sistem açısından bir diğer getirisi de, kadınların esas işlerinin annelik olduğu, geri kalan herhangi bir şeyin aslında kadının işi olmadığı fikrinin yaygınlaşması oluyor. Bu durum, kadınların daha düşük ücretlere, daha kötü koşullara mecburen katlanmak zorunda kalmalarına sebep oluyor. Kapitalizm değişen koşullarda değişen politikalar uygulamıştır. Örneğin I. Dünya Savaşı’nda savaşa katılan erkeklerden doğan iş gücü açığını kapatmak için, sermaye, “kutsal” anneliği bir kenara bırakıp kadınları iş yerlerine çağırmıştır. Aynı sermaye, savaş sonrası yurda dönen erkekleri eski işlerine iade edebilmek için tekrar anneliği yücelterek kadınları evlerine yollamaya çalışmıştır, fakat tüm kadınları evlerine yollayamadığını çünkü kadınların seçim hakkı doğunca evde durmak yerine çalışmayı tercih ettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla burada kadını değişen çıkarları doğrultusunda iş gücüne sokan ya da eve yollayanın erkekler değil, sermaye olduğunu söylemek mümkün.  Ailenin gerekliliği, kapitalist sistemin devamı için oldukça önemli. Çünkü sistem, aile yapısı üzerine kurulu. Aile, hem işçinin kendisine daha iyi yaşam standartları sunduğu için günümüz işçilerinin verimliliğinin artmasını sağlıyor; hem çocuk, hasta, yaşlı bakımını aile içindeki dayanışmaya bırakarak devletlerin ücretsiz kreşler, hasta ya da yaşlı bakım evleri açma sorumluluğunu ortadan kaldırıyor; hem de gelecek kuşağın potansiyel işçilerinin bakım ve eğitim masraflarını aileye yıkıyor. Üstelik aile aracılığıyla, devam etmesini istediği her türlü egemen sınıf fikrinin öğretilmesini, devam ettirilmesini de sağlamış oluyor.  Kadınların özgürleşmesinin önündeki engelin erkekler değil, sistemin ta kendisi olduğu konusunda hemfikir olmak, ataerkil teoride karşı karşıya getirilen kadın ve erkeğin, aynı noktada buluşarak birleşik bir mücadele vermesinin önünü açacaktır.  Aile içi emeğin ücretlendirilmesi demek, kadının rolünün gerçekten de anne olmak ve ev işlerini çekip çeviren olduğunu kabul etmek demektir. Bu durum sırf biyolojik sebeplerden doğum yapan kadının aynı zamanda çocuk büyütme sürecinden ve bunun yanı sıra ev işleri ve hasta ya da yaşlı bakımı gibi işlerden de tek başına sorumlu olduğunu meşrulaştırmak demektir. Kadının özgürleşmesinin önünü açacak şey, kadının omuzlarına bindirilmek istenen tüm yükleri meşrulaştıracak aile içi emeğin ücretlendirilmesi değil, aksine çocuk, hasta, yaşlı bakımının ve ev işlerinin toplumsallaştırılmasıdır. Kadının özgürleşmesi ancak kadının işçi sınıfının bir parçası olduğunun kabullenilmesi ve işçi sınıfının birleşik mücadelesi için örgütlenilmesinden geçmektedir. Tabii ki sistemi topyekün değiştirmek bugünden yarına olacak bir şey değildir ve bugünün egemen sınıf fikirleri ile devrim sonrasında mücadele etmeyi gerektirecek bir zamana ihtiyaç duyulacaktır ve bu süreç ancak örgütlü bir mücadele ile mümkün olacaktır. Dila Ak

İş hayatında kadınların talepleri

Kadınların uğradığı eşitsizlikler, diğer pek çok alanda olduğu gibi iş hayatında da karşılığını buluyor. İşe alım sürecinden başlayıp verilen ücretlere ve çalışma koşullarına kadar devam eden bu süreç kadınların ya iş gücüne katılımını engelliyor ya da daha ucuz ve güvencesiz çalıştırılmasına sebep oluyor. Kadınların işgücüne katılımları üzerine yapılan çalışmalar göstermektedir ki kadınların belirli mesleklere ve alt statülere hapsolmasının yanında her sektörde çeşitli ayrımcı tutumlara maruz kalıyor. Dünyada ve Türkiye’de kadın istihdamı ile ilgili neredeyse bütün politikalarda kadının esas ve öncelikli görevi hangi vasfa ve niteliğe sahip olursa olsun ev işleri ve çocuk bakımı olduğu vurgulanırken, tüm politikalar bu bakış açısı ile şekilleniyor. Dolayısıyla bu eşitsizlik bizzat devlet eliyle destekleniyorken kadınların işgücü piyasasındaki karşılaştıkları engeller varlığını sürdürüyor. Tüm bu politikalar karşısında kadın hem aile yaşantısını hem de iş yaşantısını dengede tutmaya çalışıyor. Bu denge ancak işteki konumunu, kariyerini ikinci planda görmesiyle ve uzun vadeli kazançlarından vazgeçtikleri takdirde sağlanabilir gibi gösteriliyor. Kadınların daha yoğun olarak çalıştığı alanlarda ise ücret seviyelerinin benzer sektörlere göre daha düşük olduğu görülüyor. İşe alımda yalnızca kadınlara sorulan “Çocuk sahibi olmayı düşünüyor musun, evlenecek misin?” gibi cinsiyetçi soruların yanında kadınlar yine geleneksel rollere uygun olan çocuk ve yaşlı bakım hizmetleri gibi, hane içinde ücretsiz biçimde yapılan ve sadece kadının sorumluluğu olarak görülen işlere hapsoluyor. Yani onca engele rağmen çalışma hayatına giren kadınların önemli bir kısmı yine biçilen rollere uygun işlerde çalışıyor ve çoğunlukla kayıt dışı ekonomiye itiliyor.  Kadınların iş hayatında maruz kaldığı ayrımcılığın en somut göstergelerinden birisi ise çalıştıkları yerde aldıkları ücret. Kadınlar aynı işyerinde büyük ölçüde aynı işi yapmalarına, aynı beceriyi göstermelerine ve aynı sorumluluklara sahip olmalarına rağmen yani eşit işi yapmalarına rağmen daima erkeklerden daha az ücret alıyor. Kimi çalışmalar kadınların daha az eğitimli oldukları için daha az kazandığını iddia etse de istatistikler bunun aksini gösteriyor. Dünya genelinde pek çok ülkede yapılan araştırmalar, çalışma hayatına katılan kadınların eğitim düzeyinin, çalışma hayatındaki erkeklerden daha yüksek olduğunu gösteriyor. Yani, kadınlar daha az eğitimli oldukları için değil var olan sistem bu eşitsizlik üzerine kurulu olduğu için erkeklere göre daha düşük ücret alıyor. “Cinsiyete dayalı ücret farkı”, kadınların ücretli işgücüne katılmaya başladıkları günden beri tüm dünyada süregelen temel bir sorun ve net bir biçimde tüm dünyada kadınlar erkeklere kıyasla hala daha düşük ücret elde ediyor. Bunun dışında kayıt dışı çalıştırma, güvencesiz çalıştırma daima erkeklere göre kadınlarda çok daha fazla. Ayrıca COVID-19 krizi kadınların işgücü piyasasındaki konumlarını daha da dezavantajlı hale getirdi. Kadınlar ya eve hapsoldu ya da ilk gözden çıkarılan grup olarak ekonomik bir güvencesizliğe itildi. Bu durum var olan eşitsizliğin derinleşmesine neden oldu. UN Women Türkiye tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’de COVID-19 Etkilerinin Toplumsal Cinsiyet Açısından Değerlendirilmesi” Raporu’na göre, COVID-19’dan sonra işini kaybeden kadın oranı, erkeklere kıyasla daha yüksek ve kadınların ev içindeki yükü erkeklere kıyasla daha da artmış vaziyette. Kadınların tüm problemleri yalnızca işe alımla ve ücret eşitsizliği ile son bulmuyor. Kadınların ortalama 21-35 günde yaşadığı regl dönemi pek çok kadın için her ay yaşanan zorlu bir süreç. Bazı kadınlar bu dönemi oldukça ağır geçirebiliyor. Karın ve kasıklarda şiddetli ağrı, baş ağrısı, baş dönmesi, aşırı yorgunluk yaşanan semptomlardan bazıları. Bu dönemi ağır geçiren kadınlar özellikle reglinin ilk 2-3 gününde yataktan çıkmakta bile zorlanabiliyor. Kadınların büyük çoğunluğu bu süreci ağır atlatmasalar bile bu onların regl dönemini ağrısız geçirdiği anlamına gelmiyor. Yani regl döneminin, kadınları zihinsel ve fiziksel olarak etkilediği bilimsel bir gerçek. Kadınların bu konudaki talepleri de çok açık ve net.  Aslında regl izni dünyada bazı ülkelerde çoktan beri uygulanıyor. Bu hakkı ilk tanıyan ülke olan Japonya'da kadınlar 1947'den beri regl döneminde evde kalma hakkına sahip. Tayvan, Güney Kore, İtalya ve Endonezya'da çalışan kadınlar regl iznine sahipler.  Pek bilinmese de regl izni bir dönem Türkiye’de uygulama alanı bulabilmiş. 2004 yılında yayınlanan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinin 6. Maddesi’ne göre, ‘ay hali’ adı altında regl iznine yer verilmiştir. Bu maddeye göre ağır ve tehlikeli işlerde çalışan kadınlar, ayda beş gün ve doktor raporuyla daha da uzun süre olabilecek şekilde regl izni kullanabilmekteydiler. Ancak önce kadınların yoğun olarak çalıştığı bazı işkolları tehlikeli sınıfından çıkartılarak daha sonra 2013 yılında ilgili yönetmelik tamamen yürürlükten kaldırılarak regl izninin fiilen uygulama imkânı engellendi. Böylece Türkiye’de çok kısa süren ve neredeyse hiç uygulanamayan bir regl izni dönemi yaşanmıştır. 2019 yılında ise İzmir Barosu Yönetim Kurulu Türkiye’de bir ilke imza atarak, baronun kadın çalışanlarına her ayın belirledikleri bir günü regl izni verme kararı aldı. İzmir Barosu'nun bu kararının ardından Dersim Belediyesi de kadın çalışanlarına regl izni verdiğini açıkladı.  Çalışma hayatında yaşanan tüm eşitsizlikler kapitalist düzenin kadına ve kadın emeğine biçtiği rolün bir yansıması. Hem sermayenin hem siyasi iktidarların bu konudaki yaklaşımları toplumsal yaşamın tümünde cinsiyetçi tutumları yeniden üreten politikalar iken, kadınlara yalnızca ayrımcılıklarla dolu bir zemin sunar. Eşitsiz ücreti yasaklayan yasalarla bu sorun çözülmüş gibi gösterilse de maalesef gerçek bu değil.  Toplumsal hayatın tümünde çok ciddi ayrımcılığa maruz kalan kadınların günümüzde iş hayatındaki regl izni, eşit işe eşit ücret gibi talepleri son derece anlamlı ve değerli.  Kapitalist toplumda kadınların çalışma düzeni ve iş hayatına katılımları bakımından pozitif ayrımcılık uygulaması olması gereken bir durum. Ancak pozitif ayrımcılık, eşitliğin sağlanabilmesi için tek başına yeterli değil. Dünyanın her yerinde, kadınlar ve LGBTİ+ bireyler hala hayatın her alanında, sistematik olarak cinsiyetçiliğe maruz kalıyor ve büyük zararlar görüyor. Siyasi iktidarlar fırsat buldukları her yerde kadınlara yönelik ayrımcılığı, cinsiyetçi dili devletin bütün kurumlarına ve bireylerine entegre etmiş durumda. Dolayısıyla cinsiyetçiliğin yoğun olarak yaşandığı, insanları sömürmeye dayalı bir mekân olarak kurulmuş işyerlerinde, cinsiyete dayalı ücret farkını devam ettiren politikalar ortadan kaldırılıp yerine kadınların özelliklerini görmezden gelmeyen, eşitliği sağlayan uygulamalar getirilmeli. Ayrıca kadınların başvurabileceği şikâyet mekanizmaları da yaratılmalı ki bu politikalar etkin bir biçimde uygulanabilsin, yerlerine yenileri eklenebilsin ve kadınların yıllardır korkusuzca ilerlediği mücadelesindeki kazanımları korunabilsin. Zilan Akbulut

Pandemi döneminde işçi kadınların sorunları

Bir yılı aşkın süredir hayatın her alanında etkisi altında olduğumuz küresel salgın, iş yaşamının tüm çelişki ve krizlerini derinleştirdi. Uluslararası Çalışma Örgütü, TÜSİAD, Türkonfed, BM, TÜİK gibi kurumlar ve sendikaların yayımladığı rapor ve istatistiklerin, bakış açıları ve vurgu yaptıkları noktalar farklı da olsa, ortaklaştıkları nokta, artan işsizlik oranları ve istihdam daralması. Dünya genelinde yaşanan bu kriz ve daralmanın, sosyal politikalardan yoksun ve hâlihazırda demokrasiyle olan bağını da koparmış Türkiye gibi ülkelerde, ekonomik boyutunun yanı sıra toplumsal katılım, temel hak ve özgürlükler gibi pek çok alanda yaşanan ihlaller/kayıplar ile birlikte daha da belirginleştiğini söylemek mümkün. Kapitalizmin yarattığı ekonomik sömürüyü besleyen ve ondan beslenen patriyarkal bir sistem içinde bu tablo kadınlar için daha da derinleşiyor ve gündelik yaşamın her alanını daha da sert bir iklime doğru sürüklüyor. İstihdam koşullarında, fırsatlarda, haklarda zaten eşitsiz politikalar ile mücadele etmek durumunda olan ve kayıt dışı istihdamın büyük kısmını oluşturan kadın işgücü, pandemi ile birlikte daha da kırılganlaşarak mevcut kazanımlarından da geriye düşüyor. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından hazırlanan ve 7 Mart 2021’de yayımlanan “Covıd-19 Döneminde Kadın İşgücünün Görünümü” başlıklı rapora göre, Covid-19 etkisiyle geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 40’ın çok üzerine çıktı. Kadın istihdam oranı yüzde 26’ya geriledi ve kayıt dışı kadın istihdamında büyük kayıplar yaşandı. TÜİK’in yayımladığı oranlarda hesaplamaya dâhil edilmeyen, zamana bağlı eksik istihdamı (kendi isteği dışında haftada 40 saatten az çalışanlar) ve iş bulma ümidini kaybedenleri de kapsayan bu geniş tanımlı işsizlik rakamlarına göre; Covid-19 salgınından bu yana erkek işgücünde yüzde 2,5 oranında bir düşüş yaşanırken, kadın işgücündeki gerileme yüzde 8,2 oranında gerçekleşti. Çalışma yaşamındaki mevcut eşitsizliklerin, pandemi gibi küresel kriz koşullarında daha da derinleşmesi, mevcut cinsiyetçi politikaların kaçınılmaz bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Kadınlar, bir taraftan kayıt dışı işler ve hizmet sektörü gibi alanlarda daha fazla yer aldıkları için pandemiden öncelikli olarak etkilenen bu sektörlerdeki mevcut işlerini kaybederken,  kısa çalışma ya da işsizlik ödenekleri/yardımları gibi oldukça kısıtlı desteklerden de çoğunlukla ya hiç ya da en az yararlanan kesim oluyorlar. Gündelik ya da yatılı temizlik/ev hizmetlerinde çalışan kadınların büyük çoğunluğu, Covid-19 salgınının başlamasıyla birlikte ya hemen işlerini kaybettiler ya da özlük/özgürlük haklarından büyük oranda vazgeçerek işlerine devam edebildiler. Ev İşçileri Dayanışma Sendikasının yaptığı bir araştırmaya göre, Türkiye’de büyük bir çoğunluğu kayıt dışı olan gündelikçi ev işçisi kadınlar, COVID-19 krizinde yoğun bir işsizlik sorunuyla karşı karşıya kaldılar. Yatılı olarak çalışan ve önemli bir bölümü göçmen olan ev işçileri; izin kullanmadan, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerine uyulmaksızın çalıştırılıyorlar. Hastalanma, işsizlik, yoksulluk gibi risk ve kayıpların yanında, ayrımcılığa uğramak da yine bu en kırılgan iş kollarında çalışan kadınların karşılaştıkları olumsuzlukların başka bir boyutu olarak ortaya çıkıyor. İşine pandemiden hiç etkilenmeden devam eden; süresi ve emek ücreti azalmış bir çalışma düzenine geçen ya da işini tamamen kaybeden kadınların hemen hemen tamamında ortak olan en temel şey ise, çocuk/hasta/yaşlı bakımı, hane içi hijyen/beslenme gibi ücretsiz ev içi emeği büyük oranda yine kadınların üstleniyor olması. İş yaşamında eşit işe eşit olmayan ücret politikaları ile istihdam edilen kadınlar, evden çalışma sistemine geçildiğinde de, artan mesai saatlerine ek olarak, ev içi işçiliğinin doğal sorumlusu olarak tanımlanıyorlar. Yapılan araştırmalar, salgın dönemindeki okul ve iş yerlerinin kapanması gibi tedbirler sebebiyle kadınların, erkeklerden neredeyse dört kat daha fazla ücretsiz emek harcadığını ortaya koyuyor. 13 Nisan 2021 günü hükümet tarafından açıklanan yeni kısıtlama programı kapsamında, on yaşından küçük çocuğu olan kadın çalışanların idari izinli sayılmaları durumu, bu cinsiyetçi politikaların en güncel göstergelerinden biri.  Bu ayrımcı ve cinsiyetçi politikalar, kadını, iş ve ev hayatında eşit bir birey olmaktan çok, sadece temel aile birliği içinde varlık kazanan görünmez/soyut bir nesne olarak değerlendiriyor. Ekonomik, sosyal, fiziksel ve ruhsal olarak daha fazla zarara uğrayan kadını, artan ev içi şiddete karşı koruma güvencesi sunan İstanbul Sözleşmesi’ni de fesheden bu bakış açısı; eşitsiz, ayrımcı ve cinsiyetçi politikalar ile beslediği kapitalist kriz döngüsünü daha da derinleştiriyor. Kapitalizmin pandemi ile birlikte derinleşen bu çoklu krizine karşı; toplumsal cinsiyet eşitliği, göçmenlerle dayanışma, temel hak ve özgürlükler, adalet için verilen mücadelelerin yan yana gelmesiyle daha da etkin bir mücadele hattı kurulabilir. Kadınların yılların mücadeleleri sonucunda elde ettikleri bir dizi kazanımı geriye götürme riski taşıyan bu güncel koşullardan çıkış, birlikte mücadeleden ve dayanışmadan çıkacak. Tüm dünyada yükselen kadın hareketi, bunun mümkün olduğunu bize gösteriyor. Esra Akbalık

İzmir'de İstanbul Sözleşmesi nöbeti 3. haftasında

İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmiyoruz İzmir Kampanya Grubu'nun çağrısıyla bu kez de Alsancak’ta bir araya gelen kadınlar ve LGBTİ+lar İstanbul Sözleşmesi için üçüncü nöbet eylemini gerçekleştirdi.  İstanbul Sözleşmesi'nin açık ve anlaşılabilir bir metin olduğunu belirten kadınlar, aylardır İstanbul Sözleşmesi'nde asla bulunmayan maddeleri varmış gibi gösteren ve Sözleşme'yi itibarsızlaştırmaya çalışan herkesin kadınlar, çocuklar ve LGBTİ+'ların hayatlarını hiçe saydığını vurguladı. Duyduğumuz, gördüğümüz, okuduğumuz her yerde yalanlarını yüzlerine vurmaktan çekinmeyeceğiz diyen kadınlar İstanbul Sözleşmesi hakkında doğru bilinen yanlışları tek tek anlattı.   "İstanbul Sözleşmesi bizimdir, vazgeçmiyoruz", "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" sloganlarıyla, zılgıtlarla oturma eylemine geçildikten sonra  aynı iş yerinde çalıştığı erkek Zeynel Akbaş tarafından katledilen emekçi Fatma Şengül'ün ve mevsimlik tarım emekçisi kadınların hikayelerine yer verildi.   Tam kapanma sürecinde de sonraki süreçte de kadınları, çocukları ve LGBTİ+ları her türlü ayrımcılıktan ve şiddetten koruyan İstanbul Sözleşmesi'ni savunmaktan vazgeçmeyeceğiz diyen kadınlar, 17 Mayıs'tan sonra sokak sokak, meydan meydan mücadeleyi büyütmeye ve İstanbul Sözleşmesi için nöbette olmaya devam edeceklerini belirttiler.

İzmir'de İstanbul Sözleşmesi nöbeti devam ediyor

İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmiyoruz İzmir Kampanya Grubu'nun çağrısıyla Karşıyaka'da bir araya gelen kadınlar ve LGBTİ+lar İstanbul Sözleşmesi için bu hafta da nöbet tutmaya devam etti.  Yaklaşık bir saat süren oturma eyleminde Türkiye'de İstanbul Sözleşmesi'nin hazırlanması sürecinde hayat mücadelesi olan Nahide Opuz'un hikayesi anlatıldı. Bununla birlikte, akrabası tarafından tecavüze uğrayıp hamile kaldığı için aile kararıyla öldürülen, töre cinayeti nedeniyle yaşamdan koparılan Güldünya Tören'in yaşam mücadelesine de yer verildi.  Polis ablukasına  “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”, “Kadınlara değil katillere barikat” diye cevap veren kadınlar eylem boyunca  "İstanbul Sözleşmesi bizimdir vazgeçmiyoruz", "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" sloganlarını attı.    İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı kararnamesini tanımadıklarını yineleyen kadınlar iktidarı İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamaya çağırdı. İstanbul Sözleşmesi 81 maddesi ile fiili olarak uygulanıncaya kadar mücadeleye ve nöbet tutulmaya devam edileceği tekrar yinelendi.

İzmir'de İstanbul Sözleşmesi nöbeti

İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz İzmir Kampanya Grubu'nun çağrısıyla Konak İskele önünde bir araya gelen kadınlar ve LGBTİ+lar İstanbul Sözleşmesi için nöbet tuttu.

Geri 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 İleri

Bültene kayıt ol