(Video/Podcast) Marx ve İdeoloji

(Marksizm 2020) Evrimin kökenleri, dinamikleri ve yönü

Marksizm 2020 toplantılarında Tolga Yıldız, Roni Margulies ve Tuna Emren'in yaptığı sunumlar.

(Marksizm 2020) Marx neden haklı?

Marksizm 2020 toplantılarında Canan Şahin, Ferda Keskin ve Ozan Tekin'in sunumları.

(Marksizm 2020) Din, devlet, devlet dini

Marksizm 2020 toplantılarında Sinan Özbek'in yaptığı sunum.

Z. Soner Dinç anlatıyor Sebastian Haffner'in bakışıyla faşizm

Z. Soner Dinç DSİP online toplantısında yaptığı sunum.

Enternasyonal Sosyalizm 6. sayı çıktı!

Enternasyonal Sosyalizm dergisinin 6. sayısı Salgın Günlerinde Sosyalizm Mücadelesi başlığıyla çıktı.

(Dosya) Lenin'in devrimci geleneği

Doğum gününde büyük devrimci Vladimir Lenin'i anıyoruz.

Lenin’in uzlaşır tavrı

Lenin 1920’de Uzlaşma Üzerine başlıklı kısa bir makale yazıyor. Bu, tamamlanmamış bir makale ve ilk olarak 1936’da yayımlanıyor (Lenin, Werke, Cilt 30, sayfa 484-486). Makalede tartıştığı asıl soru şu: Sosyalistler kapitalist ülkelerle uzlaşmaya varabilir mi, varamaz mı? Lenin, teorik argümanlar geliştirme yerine olgudan hareketle soruya cevap üretme yöntemini tercih ediyor, çok bilinen arabanın önünü kesen haydut örneğini veriyor. Böyle bir durumda canınızı kurtarmak için belinizdeki silah dahil, her şeyi teslim edebilirsiniz.

Bizi kurtaracak olan kendi kollarımızdır

Nasıl oluyor da Ortadoğu’da IŞİD’e karşı 40 ülkenin yan yana gelerek oluşturduğu bir savaş koalisyonunu ve NATO gibi bir savaş örgütünü sol örgütler davetiye çıkarıp destekleyebiliyor? Yine nasıl oluyor da 2011 yılından itibaren Orta Doğu’da milyonlarca insanın hayatı pahasına sokağa çıkarak, grev örgütleyerek, meydan işgal ederek verdiği devrimci mücadele kimi solcu örgütler tarafından birer komplo gösterisi muamelesi görüp aşağılanabiliyor?

Lenin ve incelen işçi sınıfı

“Bu koşullarda, 'sürekli' devrim sloganı nereden kaynaklanmaktadır? Lenin bu soruyu şöyle cevaplar: Avrupa’daki devrimci kuşakların omuzları üzerinde yükselen Rus devrimcilerin, 'tüm demokratik dönüşümü, asgari programımızın tamamını daha önce görülmemiş bir bütünlükle' başaracaklarını 'hayal etme'ye hakları vardır, '... ve bu başarılırsa ... o zaman devrimci yangın Avrupa’yı saracaktır.... Sırası gelen Avrupa işçi sınıfı ayaklanacak ve bize 'nasıl yapılacağını' gösterecektir; o zaman Avrupa’daki devrimci yükseliş dönüp Rusya’yı etkileyecek ve birkaç yıllık devrimci dönem birkaç on yıla yayılacaktır.' Rus devriminin bağımsız özü, gelişiminin en yüksek aşamasında dahi, burjuva-demokratik bir devrimin sınırlarını aşamaz. Rusya proletaryası için iktidar mücadelesi çağını açacak olan şey, Batıdaki muzaffer bir devrimdir. Bu kavrayış 1917 Nisanına dek partiye tamamen egemendi.” Leon Troçki, 1930

Geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 İleri

Bültene kayıt ol