Türlerin kökeni

Devlet kapitalizminde yeni zorlamalar

İngiltere'de yayımlanan aylık Socialist Review dergisinden Adrian Budd, Çin ekonomisinin barındırdığı çelişkileri ve bu çelişkilerin kutlanan -ve korkulan- büyüme oranlarına tehdit oluşturabileceği üzerine bir tartışma yürütüyor.

Burjuvaziyi ürküten hareket

1968 Türkiye tıpkı dünyadaki örneklerinde olduğu gibi tek boyutlu ve tek referanslı yaşanmadı. 1960'lı yıllar Türkiye'de işçi hareketinin ve solun güç kazanıp kitleselleşmeye başladığı bir dönem. 1960’ların Türkiye’sinde işçilerin, öğrencilerin, köylülerin, solun kitleselleşmesine yol açanın ne olduğunu kavramak çok önemli.

1968 hareketi ve Stalinizm

Onur Öztürk, 50. yılında 1968 hareketini ve Stalinizmin bu harekete olan etkilerini tartışıyor. 

Dinamitlenen Roma Hamamı

Murat Erkman, Ankara'daki İller Bankası binasının yıkılması üzerine başlayan tartışmalardan yola çıkarak şehrin yok edilen tarihine bakıyor. 

Oskan Efendi'nin öngörüsü

Atilla Dirim, I. Dünya Savaşı'nı ve Ermeni soykırımını öngören eski Posta ve Telgraf Nazırı Oskan Efendi'nin hikâyesini bir puldan yola çıkarak anlatıyor.

Rusya'da devlet kapitalizmini anlamak

Arife Köse, Sosyalist İşçi gazetesinde Tony Cliff'in, Z Yayınları tarafından 28 yıl sonra yeniden basılan, Rusya'da Devlet Kapitalizmi kitabını tanıtıyor.   

Batı ile Rusya arasında Soğuk Savaş II

Emperyalizmin çok boyutlu bunalımı, yeni bir soğuk savaş dönemini mi başlattı? ABD ve müttefikleriyle Rusya arasındaki gerginlik hangi sonuçlara yol açabilir?

İşçi sınıfının merkezi rolü...

Almanya için Alternatif’deki (AfD) faşistler seçimlerde kendilerine verilen desteği Almanya’daki örgütlü işçi sınıfı içinde bir güce dönüştürmek için çok çaba gösterdiler.

Nefret duvarlarına hayır!

Başta Suriyeli göçmenler olmak üzere azınlıkları hedef gösteren ırkçılar, patronların düzenine hizmet ediyor. Irkçılık insanlık suçudur, hep birlikte yenelim.

Geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 İleri

Bültene kayıt ol