(Video/Podcast) Marx ve İdeoloji

(Dosya) Birleşen işçiler yenilmezler

Yeni-liberalizmin 30 yıllık serüveni, 2008 yılında “finans krizi” adı verilen dönemde çöktü. Şimdi Covid-19 salgınında yeni-liberalizmin tüm kurumlarının kokuşmuşluğuyla birlikte iflasına tanık oluyoruz.

Türkiye’de işçi sınıfı mücadelesi

İşçi sınıfının Türkiye’de irili ufaklı pek çok kazanımları oldu. 2015’te metal işçileri çok büyük bir grev yaptılar.

Sendika bürokratları ve taban örgütlenmesi üzerine

Sendikaların bürokratik yapısı nasıl değişecek?

Grev: İşçi sınıfının en önemli silahı

İşçi sınıfının kapitalist sömürü düzenine karşı elindeki en önemli silahı, üretim sürecini durdurabilmesi, yani grev yapabilmesidir.

1980’den günümüze sendikalar

24 Ocak 1980’de alınan ekonomik kararlar, Türkiye’nin küresel kapitalist sistemle yeniden bütünleşmesini amaçlayan bir içeriğe sahipti. 

Türkiye’de sendikal hareket: Osmanlı’dan 1980’e

Türkiye’de sanayileşme ve sendikalaşma Avrupa’dan daha sonraki tarihlerde gerçekleşti. 

Sendikaların tarihi

Sanayi Devrimi makinenin ve onunla birlikte buharın büyük fabrikalarda kullanılması ile başladı.

Sendikalar işçi sınıfının korunma ve mücadele örgütüdür

Sendikalar, işçi sınıfının en temel hak alma, haklarını koruma örgütüdür. Sınıf mücadelesinin içinden doğan, işçilerin ekonomik ve siyasi haklarını genişletmek, bu haklarını korumak ve kalıcı hale getirmek için yükselttiği örgütlenme mücadelesinin ürünüdür. 

Pandemi karşısında neofaşist Bolsonaro

Dünyada koronavirüs vakalarında ikinci sırada duran Brezilya'da, Bolsonaro hükümetinin yarattığı felaket... Michael Löwy anlatıyor.

Geri 1 2 3 4 5 6 7 İleri

Bültene kayıt ol