Brezilya’dan İtalya’ya radikal sağ...

Eşitlikçi simgeselleştirme önerisi

Sibel Erduman, Alain Badiou'nun Gerçek Yaşam: Gençliği Yoldan Çıkarmaya Yönelik Bir Çağrı kitabını Sosyalist İşçi'ye tanıttı.

Ekonomik krizlerden sınıfsal dersler

Onur Öztürk, Sosyalist İşçi gazetesine 1989, 1994 ve 2001 krizinden çıkarılabilecek dersleri yazdı.

John Molyneux: 68 yolculuğum

1968'i İngiltere ve Fransa'da deneyimleyen John Molyneux, 68 hareketini anlatıyor. Molyneux, İrlanda'da bulunan Sosyalist İşçi Ağı'nın bir üyesi. Türkiye'de Marksizm ve Parti, Gerçek Marksist Gelenek Nedir? gibi kitapları ile tanınıyor. 

1978 Afganistan: Darbe mi, devrim mi?

Onur Öztürk, Afganistan'daki 1978'de yaşanan darbeyi ele alarak, sosyalizmin bir grup subayın eseri olamayacağını tartışıyor.

Devlet kapitalizminde yeni zorlamalar

İngiltere'de yayımlanan aylık Socialist Review dergisinden Adrian Budd, Çin ekonomisinin barındırdığı çelişkileri ve bu çelişkilerin kutlanan -ve korkulan- büyüme oranlarına tehdit oluşturabileceği üzerine bir tartışma yürütüyor.

Burjuvaziyi ürküten hareket

1968 Türkiye tıpkı dünyadaki örneklerinde olduğu gibi tek boyutlu ve tek referanslı yaşanmadı. 1960'lı yıllar Türkiye'de işçi hareketinin ve solun güç kazanıp kitleselleşmeye başladığı bir dönem. 1960’ların Türkiye’sinde işçilerin, öğrencilerin, köylülerin, solun kitleselleşmesine yol açanın ne olduğunu kavramak çok önemli.

1968 hareketi ve Stalinizm

Onur Öztürk, 50. yılında 1968 hareketini ve Stalinizmin bu harekete olan etkilerini tartışıyor. 

Dinamitlenen Roma Hamamı

Murat Erkman, Ankara'daki İller Bankası binasının yıkılması üzerine başlayan tartışmalardan yola çıkarak şehrin yok edilen tarihine bakıyor. 

Oskan Efendi'nin öngörüsü

Atilla Dirim, I. Dünya Savaşı'nı ve Ermeni soykırımını öngören eski Posta ve Telgraf Nazırı Oskan Efendi'nin hikâyesini bir puldan yola çıkarak anlatıyor.

Geri 1 2 3 4 5 6 7 8 İleri

Bültene kayıt ol