Portreler: Friedrich Engels

Dinamitlenen Roma Hamamı

Murat Erkman, Ankara'daki İller Bankası binasının yıkılması üzerine başlayan tartışmalardan yola çıkarak şehrin yok edilen tarihine bakıyor. 

Oskan Efendi'nin öngörüsü

Atilla Dirim, I. Dünya Savaşı'nı ve Ermeni soykırımını öngören eski Posta ve Telgraf Nazırı Oskan Efendi'nin hikâyesini bir puldan yola çıkarak anlatıyor.

Rusya'da devlet kapitalizmini anlamak

Arife Köse, Sosyalist İşçi gazetesinde Tony Cliff'in, Z Yayınları tarafından 28 yıl sonra yeniden basılan, Rusya'da Devlet Kapitalizmi kitabını tanıtıyor.   

Batı ile Rusya arasında Soğuk Savaş II

Emperyalizmin çok boyutlu bunalımı, yeni bir soğuk savaş dönemini mi başlattı? ABD ve müttefikleriyle Rusya arasındaki gerginlik hangi sonuçlara yol açabilir?

İşçi sınıfının merkezi rolü...

Almanya için Alternatif’deki (AfD) faşistler seçimlerde kendilerine verilen desteği Almanya’daki örgütlü işçi sınıfı içinde bir güce dönüştürmek için çok çaba gösterdiler.

Nefret duvarlarına hayır!

Başta Suriyeli göçmenler olmak üzere azınlıkları hedef gösteren ırkçılar, patronların düzenine hizmet ediyor. Irkçılık insanlık suçudur, hep birlikte yenelim.

Sınırsız bir dünya için

İnsanlık tarihi boyunca hep göç etti. Ancak savaşlardan, yoksulluktan veya iklim değişikliğinden milyonlarca kişinin kaçması, kapitalizmin yarattığı modern bir fenomen.

Rüyadan kâbusa

Lenin’in Rus Devrimi’ndeki liderliğinin Stalin’in terörüne giden yolu açtığı argümanı oldukça yaygın. Patrick Nielsen, devrimin bastırılmasıyla ve Stalin’in egemen olup 1917’nin amaçlarının tam tersinin vuku bulmasıyla sonuçlanan öznel ve nesnel koşulları ele alıyor.

Marx da Marksist olmuştu

Şenol Karakaş, 200. yaşgününde Karl Marx'ın teorisinin ve pratiğinin nasıl şekillendiğini anlatıyor. 

Geri 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 İleri

Bültene kayıt ol