Faruk Sevim

Faruk Sevim son yazıları

06.12.2015 - 09:22

Enternasyonalizm neden önemlidir?

İşçi sınıfı enternasyonalizmi soyut/teorik bir temenni değildir, enternasyonalizm işçilerin gündelik mücadelelerinin kopmaz bir parçasıdır. İşçiler farklı sektörlerde ve farklı ülkelerde mücadele etseler de, dayanışma içinde olmak zorundadırlar. İşçi hareketi dayanışma sağlayabildiği oranda büyüyebilir.

Rusya ve Türkiye arasında yaşanan krize yönelik Rusya Emek Konfederasyonu (KTR) ve Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) yaptığı ortak açıklama. Konfederasyonlar, uluslararası sorunların savaş, şiddet ve ekonomik yaptırımlarla değil, barışçıl yöntemlerle çözülmesi gerektiğini açıkladılar. Yayınlanan açıklamada yükselen gerilimin sadece ölüm ve yoksulluk getireceği ifade edilirken, sorunun barışçıl yöntemlerle çözülmesi gerektiği özellikle vurgulandı.

Sendikaların yaptığı bu ortak barış çağrısı savaşın yoksulları hangi ulustan olduğuna bakmaksızın vurduğunun bilincinde olmak açısından çok önemlidir. Çok iyi biliyoruz ki; iki ülke arasındaki savaş tehdidi ve muhtemel bir savaş öncelikle işçileri ve yoksulları etkileyecektir. Bu gerilim sadece yoksulluk ve ölüm getirecektir. Bütün işçilerin çıkarı barıştan geçer.

Bugünlerde Kore’de Kore Sendikalar Federasyonu, hükümetin kamu emekçilerine yönelik yeni yasal düzenlemeler getirmesini protesto etmek ve engellemek için grev ve direnişler gerçekleştiriyor. 14 Kasım’daki eylemlere on binlerce işçi katıldı, çatışmalar yaşandı, sendika yöneticileri ve işçiler tutuklandı. Hükümet yeni düzenleme ile aynen bizde de tasarlandığı gibi kamu çalışanlarının iş güvencesini ortadan kaldırmaya,  işten çıkarmaları kolaylaştırmaya ve ücretleri düşürmeye çalışıyor. Tasarıya karşı direnen Kore Kamu Emekçileri Sendikası’nın yetkileri geçen aylarda iptal edilmiş, sendika şubeleri kapatılmıştı, son eylemde kapatılma kararına karşı direnen sendika genel merkezi de polisler tarafından basıldı ve kapatıldı.

Kamu çalışanlarının emek hareketine desteğinin ne kadar önemli olduğu hem Türkiye, hem de Kore deneyiminde ortaya çıkıyor. Türkiye’de KESK’in kuruluş dönemlerinde gerçekleştirdiği mücadeleci çizgi, genel olarak emek hareketini olumlu etkilemiş, soldaki pek çok örgütlenmenin önünü açmıştı.

İşçi mücadeleleri farklı sektörlerde ve farklı ülkelerde devam ediyor, sosyalistler olarak bu mücadelelerin arasındaki dayanışmayı artırmaya çalışmalıyız. Hareket dayanışma sağlayabildiği oranda büyüyecektir.

Faruk Sevim

[email protected]

(Sosyalist İşçi)


Bültene kayıt ol