Faruk Sevim

Faruk Sevim son yazıları

04.08.2022 - 11:35

Bu iktidar sağlıkta şiddeti engelleyemez

Topluma ve hayata adanmış bir mesleğin üyeleri olan sağlık çalışanları, uzun yıllar süren eğitimlerden sonra hizmet veriyorlar.

Ancak ne yazık ki sürekli olarak hedef gösterildikleri, her gün her saat şiddete maruz kalma riski içinde çalıştıkları için, mesleklerini yapamaz hale geldiler.

Kışkırtılmış sağlık talebinin yarattığı kışkırtılmış şiddetin kurbanı durumundalar. Sözlü ve/veya fiziksel saldırıya uğramakta, darp edilmekte, yaralanmakta, hatta öldürülmekteler.

Sağlık sistemi çöküyor; 2022 yılında 7 bin doktorun şiddetten ve iktidarın diğer olumsuz politikalarından kurtulmak için yurt dışına gittiği söyleniyor.

Doktorların meslek örgütü Türk Tabipler Birliği (TTB)’nin hazırladığı, diğer emek ve meslek örgütlerinin katkı sunduğu, sağlıkta şiddet uygulayanlara ceza artırımı öngören yasa, 2020 yılı Nisan ayında TBMM tarafından oy birliği ile kabul edildi. Teklif, başta TTB olmak üzere sağlık emek ve meslek örgütleri ile paylaşılmadan, sürece katkı sunmalarına olanak verilmeden, bir önerge ile genel kurula doğrudan indirilerek yasalaştırıldı. 

Teklif, arzu edilen düzeyde olmasa da TTB tarafından olumlu bir adım olarak değerlendirildi. 

Yapılan düzenleme ile sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle işlenen suçların cezaları yarı oranında artırılmış, hapis cezalarının ertelenmemesi karara bağlanmış, şiddet faili hastaya ya da yakınına sağlık hizmetinin bir başka sağlık personeli tarafından verilmesine yönelik düzenleme kabul edilmişti.   

Ancak sağlıkta şiddetin önlenmesi için gerekli olan bu düzenlemeler, bugüne kadar şiddetin ortadan kaldırılması açısından yeterli olmadı.

Sağlıkta şiddetin kalıcı olarak önlenmesi için öncelikle sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi politikalarına son verilmesi gerekir. Koruyucu sağlık hizmetlerini temel alan, basamaklandırılmış, kamucu bir sağlık sistemine ihtiyaç var. 

Birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilmeli, sevk zinciri sistemi kurulmalı, acil servislerde sadece acil hastalara bakılması sağlanmalı, muayene randevularında hastaya yeterli süre ayrılmalıdır. Beş dakikada sağlık olmaz. 

Ne var ki iktidar şehir hastaneleri açarak sistemi daha da piyasacı bir hale soktu. 

Tüm bu önerileri, TTB ve diğer sağlık örgütleri sürekli dile getiriyor. Ama iktidar TTB’yi dikkate almadığı gibi bir de kapatılması için uğraşıyor. 

Bu iktidarın sağlıkta şiddeti engellemesi mümkün değil.

Faruk Sevim

(Sosyalist İşçi)


Bültene kayıt ol