Volkan Akyıldırım

Volkan Akyıldırım son yazıları

Volkan Akyıldırım tüm yazıları

20.11.2015 - 11:04

Koç, sınıf egemenliğinden vazgeçer mi?

Küresel sorunlar o kadar büyük, kriz o denli derin ki kapitalistler bile kapitalizme karşı çıkıyor. Yeni bir düzen hayırsever işadamlarının lütfuyla gelmeyeceği gibi, burjuvazi gönüllü olarak sınıf egemenliğinden vazgeçmez.

Dünyanın en zengin ikinci kişisi Microsoft’un patronu Bill Gates, “Kapitalizm bizi iklim değişikliğinden kurtaramaz. Çare sosyalist politikalar” demişti.

Türkiye’nin en zengin ailesinin genç kuşak temsilcisi de kapitalizmden şikayetçi. Koç Holding patronlarından Ali Koç, G-20’de konuştu: “Eşitsizliğin ortadan kalkması için kapitalizmin ortadan kalkması gerekir. Gerçek sorun kapitalizmdir.”

Kapitalizmin sorunlarının piyasa ekonomisi tarafından çözüleceğine bugün kimse inanmıyor. Kapitalistlerin günah çıkarmaya başlaması, sistemin tepeden aşağı değiştirilmesine, daha adil bir ekonomik sistemin kurulmasına yol açar mı? Küresel kapitalistler, kendi yarattıkları iklim krizine, fosil yakıtlardan vazgeçerek çözüm sunabilir mi?

19. yüzyılın etkili ütopik sosyalistlerinden biri olan Robert Owen bir patrondu. Vahşi sömürü koşullarında, işçi sınıfının durumunu iyileştirmek istiyordu. Diğer patronları ve siyasetçileri daha adil bir kooperatif yöntemi uygulamak için ikna etmeye çalıştı. Başarılı olamadı. Owen’ın başlattığı ütopik sosyalist hareket, Amerika’da mormon tarikatına dönüştü.

Ne Gates ne de Koç, Robert Owen’ın yanına bile yaklaşabilir. Fakat, fikirlerinden bağımsız olarak, tek tek patronlar ve bir sınıf olarak burjuvazi sınıf egemenliklerden vazgeçmez.

Kapitalizm rekabete dayalı bir sistem. Her bir kapitalist, kârlarını artırmak için diğer kapitalistlerle rekabet ediyor. Tekelci kapitalizmde bu, devletler ve bölgesel kapitalist güçler arasındaki ekonomik-askeri rekabete dönüştü. Rekabete dayanan bu düzen, hayırsever kapitalistlerin projelerine izin vermez.

Küçük bir azınlığın, büyük çoğunluk üzerindeki iktidarının devlet aracıyla sürdürülmesine neden olan sınıf egemenliğinin kendisi, yukarıdan bir değişime izin vermez. Burjuvazi tepeden tırnağa merkezileşmiş, birçok araç ve karmaşık bağ ile iktidarını sürdüren bir sınıftır. Şiddetin bir gelenek olduğu sınıf egemenliğini bozacak her şey etkisiz kılınır.

Sınıf egemenliğine son vermek için devrim gereklidir. Mülksüzleştirenler, kolektif bir şekilde mülksüzleştirildiği vakit adil bir düzenden söz edilebilir.

Volkan Akyıldırım

[email protected]

(Sosyalist İşçi)


Bültene kayıt ol