CHP’nin vizyon belgesi kadınlara ne söylüyor?

16.12.2022 - 12:13

CHP “İkinci Yüzyıla Çağrı” başlığıyla duyurduğu vizyon belgesinde kadın politikasına dair vizyonunu da açıklamış oldu. Belgenin kamuoyuyla paylaşıldığı etkinlikte özellikle Hacer Foggo ve Faik Öztrak’ın konuşmalarında bu konuya değinildi. Ancak Türkiye’nin belki de en önemli politik meselelerinden birine dair CHP’nin vizyonunun AKP’den pek de farklı olmadığı ortaya çıktı. Konuşmaların ortaya koyduğu üzere, CHP’nin bir kadın politikası yok, aile politikası var. 

Kadın politikasına dair bahsedilenler arasında İstanbul Sözleşmesi’nin imzalanması dışındaki tek somut şey yoksullukla mücadele kapsamında sunulan ekonomik bir program olan “Aile Destekleri Sigortası Kurumu” kurulacağıydı. Böylesi bir kurumun yoksullukla mücadele adına ne kadar doğru bir yaklaşım olacağı sorusu bir kenara, “hanelerimizi ekonomik açıdan güçlendirmek” diyerek aileyi güçlendirici bir politikanın önerilmesi bir hayli sorunlu. “Kadınların yoksulluğa ve yoksunluğa karşı isyanına” cevap olarak CHP’nin önerisi, aile desteği sigortasını kadınların hesabına yatırmak! Kadınları sadece aile içerisinde tanımlayan bu yaklaşımın AKP’nin aile odaklı yardım politikalarından pek bir farkı yok. Dahası bu sigorta, aile içi şiddeti önleyici bir yöntem olarak öneriliyor. “Yoksulluk arttıkça şiddet derinleşiyor” deniyor. Bu bakış açısı, erkek şiddetini yoksulluktan kaynaklı bir cinnet olarak meşrulaştırmaya çalışan yaklaşımları ne yazık ki güçlendiriyor. Ayrıca kadınlara dayatılan eşitsizliğin ve türlü şiddetin panzehirinin ailedeki kadınlara ekonomik destek verilerek çözülebileceğini düşünmek bir hayli yetersiz. 

CHP’nin vizyonu bakım yükünün kadınlarda olmasını normalleştirerek söze başlıyor. Oysa ücretsiz kreş gibi hakları herkesin erişimine açık bir şekilde sağlamayı düşünerek başlayabilirler. Cinsiyet eşitsizliğine dair tek söz ise “buna karşı mücadele edeceğiz, Kadınların iş yaşamına katılımı önündeki engelleri kaldıracağız. Kadınların toplumsal hayattaki konumunu güçlendireceğiz. Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans göstereceğiz” gibi genel geçer ifadelerdi. AKP de yıllarca bir yandan kadın istihdamını arttırmak, fırsat eşitliği derken diğer yandan babaanne parası, anne mesaisi gibi teşviklerle bakım emeğini ailelere havale ederek, aile temelli yardımları önceledi. CHP’nin gerçekten bunlardan öte bir vizyonu olmayabilir ama neyse ki kadınların mücadelesi var!

Meltem Oral

(Sosyalist İşçi)

 


Bültene kayıt ol