'İşçiler meydanda, sendikacılar siyasetçiler nerede?'

07.03.2024 - 09:09

Sendikacılar ve siyasetçiler tarafından haklı talepleri görmezden ve duymazdan gelinen, belediyelerde ve kamuda güvencesiz koşullarda ve düşük ücretlerle çalıştırılan işçiler "Ücretlerde İyileştirme, Çalışma Hayatında Güvence, KADRO İSTİYORUZ" şiarıyla meydanlara çıkıyor!

- Belediye Şirket İşçileri,

- Belediye Taşeron işçileri,

- Kamu Taşeron İşçileri,

- ASM Gruplandırma Çalışanları,

- 4D'li Kamu İşçileri'nin

Katılımıyla; 10 Mart 2024 Pazar Saat 14.00'da Ankara Ulus Heykel Meydanı'nda, basın açıklaması yapılacak. Bültene kayıt ol