Grev yasağı grev yaparak aşılır

02.02.2015 - 00:09
Çağla Oflas
Haberi paylaş

MESS’in dayatmaları karşısında greve çıkan metal işçileri, MESS’i çatlatarak patronları bölmeyi başardı. MESS üyesi patronların bir bölümü, Alstom, Schneider, Dostel, Bekaert gibi fabrikalarda görüldüğü üzere, MESS’ten ayrılarak toplu sözleşmeyi imzaladılar.

Sermayenin çağrısına yine AKP hükümeti cevap verdi. Daha ikinci gününde Bakanlar Kurulu kararıyla grevi 60 gün ertelediğini açıkladı. Hükümet daha önce cam işkolunda yaptığı gibi aynı gerekçeyle grevi erteledi: “Milli Güvenlik”.

Hükümetin milli güvenlik söyleminde kastettiğinin sermayenin güvenliği anlamına geldiği artık bilinen bir gerçeklik. İşçi sınıfının en temel can güvenliğini korumaktan aciz olan hükümet, söz konusu sermayenin güvenliği olduğunda harekete geçmekte bir dakika bile gecikmedi. “Yeni Türkiye”de işçilerin can güvenliği, grevli toplu sözleşme hakları, hükümet tarafından gasbedilmiş durumda.

MESS önce, toplu sözleşme kapsamı dışında bıraktığı işçilerin sayısına güvenerek grev oylamasını dayattı. İşçiler, patronların kirli oyununa grev kararıyla cevap verdi. Pek çok işyerinde sendikalı olmayan işçiler bile grev yönünde oy kullandılar. Patronların düşük ücret ve üç yıllık sözleşme dayatmasına karşı çıkan 15 bin metal işçisi büyük bir coşkuyla greve çıktı. Gelinen noktada metal işçileri grev yasaklarına karşı pek çok iş yerinde işgaller gerçekleştirdiler. Ortalama 1000 ila 1500 TL ücretle çalıştırılan işçiler, kaybedecek hiçbir şeylerinin olmadığının bilincindeler. Bunu da en iyi “açlıktan ölmeyiz, biz bu yoldan dönmeyiz” sloganıyla ifade ediyorlar.

Grev yasağıyla birlikte metal işçilerinin bundan sonra nasıl bir mücadele sürdüreceği çok daha önem kazandı. Sadece metal işçilerinin değil, grev yasaklarını bertaraf etmek işçi sınıfının öncelikleri sıralamasında birinci sırada yer alıyor. İşçi sınıfı ve tüm örgütlenmeleri, başta grev yasakları olmak üzere işçileri kısıtlayan tüm yasal düzenlemelere karşı birlikte mücadeleyi yükseltmek durumundalar.

1963 yılında grevin yasak olduğu dönemde, fazla mesai ve ikramiyelerinin verilmeyeceğini öğrenen Kavel işçileri grev başlattı. Sermayenin ve devletin baskısı karşısında yılmadan direnen Kavel işçileri zafer kazanarak, Türkiye’de ilk defa toplu sözleşme ve grev hakkını elde ettiler. Bugün işçiler başta grev hakkı olmak üzere sendikal haklarını elde etmek için yasaların belirlediği sınırların dışına çıkmalıdır. Çünkü grev yasaklarını aşmanın yolu grev yapmaktan geçmektedir.

Çağla Oflas 

[email protected]

- Metal işçileri greviyle dayanışma Facebook sayfası

Bültene kayıt ol