İklimi değiştiren 100 şirket

11.07.2017 - 13:40

Dünyada 1988'den bu yana olan karbon salımının yüzde 71'i, 100 büyük şirket tarafından yapıldı.

Karbon Bildirim Projesi adlı sivil toplum kuruluşunun hazırladığı rapor, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Panel'inin kurulduğu 1988 yılını, yani küresel ısınmanın gerçek bir tehdit olarak kabul edilmeye ve uluslararası anlaşmaların konusu olmaya başladığı tarihi esas alıyor.

Rakamlar, iklim değişikliğinin insanların değil dev şirketlerin eseri olduğunu bir kez daha gösterdi. Rapora göre küresel sera gazı salınımının yarısından fazlasının 25 şirket tarafından gerçekleştirildi. 

Eğer küresel sera gazı salınımı 1988-2017 arasındaki dönemdeki gibi seyrederse, 21. yüzyılın sonunda ortalama sıcaklıklarının 4 derece artacak.

Kim bunlar? 

Raporda dünyanın en büyük enerji şirketleri ExxonMobil, Shell, BP, Chevron ve Saudi Aramco, en çok karbon emisyonu üreten şirketler listesinin başında.

Hamburg'daki G20 zirvesinden küresel ısınmayı önleme konusunda ortak bir kararın alınamasının nedeni bu listede.

İklimi değiştiren dev şirketlerin temsilcisi olan Trump yönetimi, ABD'yi Paris iklim anlaşmasında taraf olmaktan çıkarırken, G20 zirvesinde iklim konusuna aldırmayarak küresel bir tedbir alınmasını da olanaksız kıldı.