“İsrail Filistinlilere apartheid rejimi uyguluyor”

17.03.2017 - 13:19

Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu’nun (ESCWA) hazırladığı “Filistinliler Üzerinde İsrail Hükümetinin Pratikleri ve Apartheid Araştırması” isimli raporda, İsrail hükümetinin, Filistinlilere apartheid* uyguladığını kabul etti.

BM’nin raporda apartheid kelimesini kullanması, Filistinlilerin İsrail’le ilişkilerinin yeni bir zeminde denetlenebilmesinin önünü açıyor. Yeni Birleşmiş Milletler raporunun, İsrail’i “Filistinlileri tamamen bastıran ve domine eden bir apartheid rejimi” kurduğunu ifade ediyor. 

Rapora göre “İsrail hükümeti de facto bir ‘tek-devlet’ oluşturdu ve bu da apartheidin bir formunu oluşturuyor.”

Filistinliler, Yahudi olmamaları sebebiyle baskının odağı haline geldi

“Demografik mühendislik yoluyla” İsrail’in Filistinliler üzerinde uyguladığı, kanun, politika ve pratiklerin detaylı bir analizinin yer verildiği raporda, İsrail’deki Filistinli vatandaşların “Yahudi olmamaları sebebiyle baskının odağı haline geldiği” söyleniyor.

Raporda, Doğu Kudüs’teki Filistinlilerin “tecrit edilme ve sürgünlerin” yanı sıra “eğitime, sağlığa, işe, barınağa ve mülkiyet hakkına ulaşımda ayrımcılık” ile yüzleştiği ifade ediliyor. Rapora göre Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinliler “askeri hukuk”la yönetilirken Yahudi sakinler ise “İsrail medeni kanunu” ile yönetiliyor.

Filistinli mülteciler ve sürgünlerin ‘demografik bir tehdit oluşturdukları ve dönüşlerinin İsrail’in demografik karakterini değiştireceği’ kabulüyle İsrail’deki veya Filistin’deki kurtarılmış bölgedeki evlerine dönmeleri yasak.

Birleşmiş Milletler ilk kez İsrail’in Filistin’e apartheid uyguladığını kabul etti. Hazırlanan raporda bu itham yapılırken, raporda İsrail hükümeti’nin ‘de facto bir tek-devlet oluşturduğu’ ve bunun da ‘apartheidin bir formunu oluşturduğu’ ifade edildi. İsrail’in apartheid uygulamak ile itham edilmesi Filistinlilerin İsrail’le ilişkilerinin yeni bir zeminde denetlenebilmesinin önünü açıyor.

BDS Hareketi'nin yorumu ne oldu? 

BNC (BDS Ulusal Komitesi) Uluslarası Sekreteryası üyesi İngrid Jaradat'ın yaptığı açıklama yaptı. Açıklama şöyle idi:

“BM ilk defa İsrail'in Filistinlilere karşı apartheid rejimi uyguladığını kabul etti ve bu rapordaki sonuçlar, BDS Hareketi'nin halihazırda 2005 yılında ulaştığı sonuçlardı. Apartheid rejiminin uygulanmasının uluslararası hukukta soykırım suçundan sonra insanlığa karşı işlenebilecek en büyük ikinci suç olduğu göz önünde bulundurursak; BM raporunun dünya çapında tabuları yıkan bu bulgular, İsrail'e karşı küresel ölçüde uygulanacak yaptırımlar için elimizi güçlendirecek" 

BDS (Boykot, Filistinlilere yönelik yaptırımların geri çekilmesi ve İsrail'e yönelik yaptırım uygulanması) hareketi, Türkiye'de ünlü karikatür Hanzala ile özdeşleşmiştir. AKP hükümetinin Mavi Marmara davasını ailelere "tazminat" verilmesi suretiyle geri çektirmesinden sonra hükümeti kınayan ve Türkiyelileri hükümeti eleştirmeye davet etmişti. 

*Apartheid: Geçmişte Güney Afrika Cumhuriyeti'nde uygulanan ırkçı ayrımcılık sistemi