Hekimler ve sağlık emekçileri özlük hakları için bir kez daha iş bıraktı

15.06.2022 - 12:07
Haberi paylaş

Hekim sendikaları ve sağlık emek meslek örgütleri, iktidarın "müjde" olarak duyurduğu yasa tasarısının taleplerine yanıt vermediğini söyleyerek birçok ilde greve çıktı.

Aile hekimlikleri başta olmak üzere devlet hastanelerinde acil bakım hizmetleri ve onkoloji dışında hizmet üretimi durduruldu.

Hastanelerden çıkan sağlık emekçileri yürüyüşler yaptı. Hastaların alkışlarla desteklediği hekimler, illerdeki buluşma noktalarında basın açıklamalarını okudu.

Meclise giden sağlık örgütleri temcilcileri burada bir basın açıklaması yaptı.

Ortak açıklamayı Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı okudu.

TTB'nin açıklaması:

Emeğimizin Hakkını Aldığımız Sağlıklı Bir Gelecek İçin G(ö)REV Başındayız!

Biz, “Başka Kamil Furtunlar Ersin Arslanlar olmasın, yaşatmak için yaşamak istiyoruz”diyenler…

Biz, gecesi gündüzü olmayanlar…

Biz, hastalandıran bu sağlık sistemine göz yumamayanlar, toplum sağlıksızken nefes alamayanlar…

Biz, bu gördüğünüz binalarda sistemin tüm başarısızlığının altında bırakılanlar…

Biz, aylardır bir kurgu ile oyalama taktikleri ile yok sayılan, emeği hiçleştirilen, mesleği değersizleştirilenler…

Biz, KHK ve güvenlik soruşturmalarıyla, ceza ve infaz yönetmelikleriyle baskı altına alınmaya çalışanlar…

Tüm bu olumsuzluklara rağmen; biz hekimler olarak “Giderlerse gitsinler”e boyun eğmeyenler; mesleğinin beyazını karanlığa ışık yapanlar; emek bizim, söz bizim diyoruz. Uzun mesailerde, yorucu nöbetlerde, kışkırttığınız sağlık taleplerine yanıt vermeye çalışan emeğin sahibi olanlar BİZLER, milyonlar…

Yoksulluk sınırı altı ödemelere, bizleri ölümüne çalıştıranlara, sağlıkta şiddeti üretenlere karşı sözümüz var diyoruz. Yeni yasa teklifiyle yeniden farkına vardığınız gibi Meclis’te, ekranlarda yürüttüğünüz senaryolarınız; hem bizlerin hem de toplumun gözünde artık hükümsüzdür.

Aylar süren oyalamanın ardından, yeni yasa teklifiyle emeğimizle yeniden alay ettiniz. Bizler emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı talep ederken, nitelikli şekilde ve baskı altında olmadan çalışabilmemiz için yeterli süre ve olanaklar, sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları, toplumun daha az hastalanması için koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini isterken; sizlerin bize reva gördüğü, performansa dayalı ödeme sistemini dayatmak, emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak gömmek oldu. Sizin bizlere dayattığınız sağlıksızlığa karşı bizler bu gidişatı değiştirmek, sağlıklı bir gelecek için birlikteyiz.

Bugünkü G(ö)REV eylemimiz son değil. Bu bir itiraz! Meclis’te yürütülen senaryoyu reddediş! Hakkımız olanı alana kadar hep birlikte, sağlıksız politikalarınızın ve emek gaspınızın karşısında olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Tüm Türkiye’de hakları için, mesleğinin onuru için bir araya gelen milyonlar olarak biliyoruz ki emeğimizin hakkını aldığımız, sağlıklı bir geleceği birlikte inşa edeceğiz. Birlikte başaracağız!

Sağlıkta Şiddet Sona Ersin!

Sağlıkta Performans Ölüm Demektir!

Susmuyoruz, Korkmuyoruz, Hiçbir Yere Gitmiyoruz!

Emek Bizim Söz Bizim!

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Bültene kayıt ol