Emek Forumu'nda öne çıkan talepler

17.04.2021 - 12:45
Haberi paylaş

Çeşitli işkollarında çalışan işçiler, Emek Forumu'nda sorunları ve çözüm önerilerini konuştu. Antikapitalist Çalışanlar, forumda dile getirilen talepleri duyurdu.

► İnsanları mağdur etmeden, her türlü hakları gasp edilmeden tam kapanma olmalı, kapanma esnasında herkes aşılanmalı.

► Covid dışı hastalara bakmak için temiz hastaneler oluşturulmalı

► Sağlık hizmeti kamulaştırılmalı

► Sağlık personelinin izin, emeklilik vb. hakları engellenmemeli.

► Ataması yapılmayan sağlık personeli bir an önce göreve başlatılmalı.

► Sağlık personelinin ücretleri makul seviyelere yükseltilmeli, yıpranma tazminatı verilmeli

► Sağlık personelinin çocukları için bazı kreşler 24 saat açık olmalı.

► Uzaktan eğitim için tüm ihtiyaç sahiplerine tablet dağıtılmalı, internet erişimi sağlanmalı.

► Uzaktan eğitime tüm öğrencilerin katılımı sağlanmalı, gerekli destekler verilmeli.

► Gerekli tedbirler alınmadan yüz yüze eğitime geçilmemeli.

► Covid-19 mesleğini yaparken hastalığa yakalananlar için, sağlıkçılar, eğitim emekçileri, fabrika işçileri vb. için meslek hastalığı olarak kabul edilmeli.

► İşçilerin toplantı, gösteri, ifade özgürlükleri önündeki yasaklar kaldırılmalı.

► Sendikalar, öncelikle işyerlerinden başlayarak, ortak mücadeleyi örgütlemeli, giderek tek sendika hedefine doğru yol alınmalı. Örgütsel bölünmüşlüğe son verilmeli.

► Taşerondan kadroya geçen işçilerin ücret adaletsizlikleri giderilmeli, eşit işe eşit ücret prensibine uyulmalı.

► İstanbul Sözleşmesi kapsamında görev yapan ŞÖNİM’lerin (Şiddeti Önleme Merkezleri) kadro sayıları artırılmalı.

► İşçilerin mücadelesi LGBTİ+ işçiler olmadan olmaz. LGBTİ+ işçilerin taleplerine sahip çıkılmalı.

► Akademisyenlerin yarı zamanlı çalıştırılması uygulamasına son verilmeli. 

► İşyerlerinde sendikalaşma girişimlerine karşı patronların engelleme girişimleri var, sendikalaşma ile ilgili yasal süreçler daha hızlı uygulanmalı.

► Kısa çalışma ödeneği tekrar uygulamaya konulmalı. 

► Kod-29 patronların silahı olmaktan çıkarılmalı, Kod-29’dan işçi çıkarmak yasaklanmalı.

► İşsizlik fonu patronlar için değil, işçiler için kullanılmalı.

► KHK’larla işten atılan işçiler, işlerine geri dönmeli.

► Salgını engellemek için tam kapanma sağlanmalı, gerekli kaynaklar kapitalistlerden, patronlardan sağlanmalı.

► Seçime endeksli olmadan, antikapitalist işçiler, ırkçılığa ve milliyetçiliğe taviz vermeyenler, kadınlar, öğrenciler, LGBTİ+’lar hep birlikte aşağıdan mücadeleyi örgütlemeli.

► 1 Mayıs önündeki yasaklara son verilmeli, 1 Mayıs’ın kitlesel olarak kutlanması sağlanmalı.

► Öfkeyi birleştirerek, işyerleri temelinde mücadele ederek, dayanışmayı yükselterek insanlar birleşik mücadeleye ikna edilmeli.

Emek Forumu notları

Bültene kayıt ol