Sağlık emekçileri 'Ölümleri durdurun' dedi

15.04.2021 - 14:25
Haberi paylaş

Sağlık meslek örgütleri ve sendikaları, "Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz, ölümleri durdurun" çağrısıyla tüm illerde eylemler gerçekleştiriyor.

"Pandemi değil sistem öldürür", "Herkese sağlık, güvenli gelecek", "Dönüşümlü çalışma, 6 saat iş günü" sloganlarının atıldığı açıklamalarda gelinen durumun vahametine dikkat çekildi.

Yapılan konuşmalarda “Bugün geldiğimiz noktada, eksik, yanlış, tutarsız politikalar, başarısız salgın yönetimi neticesinde kontrol altına alınamayan Kovid-19 pandemisi üçüncü ve en büyük pikini yapıyor. Günlük vaka sayıları 60 bini aştı. Can kayıpları, gerçek sayının ancak üçte birini yansıtan resmi rakamlarda bile 300’e yaklaştı” denildi.

Pandemi servislerinin, yoğun bakımların yetersiz kaldığı vurgulandı ve "Birkaç gün son hasta seçmek zorunda kalacağız" uyarısı yapıldı.

İyi yönetilemeyen sağlık sisteminden sağlık emekçilerinin sorumlu tutulmasına tepki gösterildi ve verilerin şeffaf şekilde paylaşılması talebi dile getirildi.

"Çalışanlar sosyal ve ekonomik hiçbir kayba uğratılmadan zorunlu üretim alanları dışında tam kapanmaya gidilmelidir. Aşılamada hedef toplumsal bağışıklık olmalıdır, toplumun önüne net bir aşı takvimi koyulmalıdır" çağrısı yapıldı.

Eylemler

İstanbul’da engelleme

İstanbul'da sağlık emekçilerinin İl Sağlık Müdürlüğü önüne gitmeleri polis tarafından engellendi. 

İl Sağlık Müdürlüğü önüne yürümek isteyen sağlıkçıların önü Çemberlitaş’ta polis tarafından kesildi. Yürüyüşe izin verilmedi. Sağlık emekçileri açıklamalarını Çemberlitaş'ta yaptı.

Ankara

Ankara'da düzenlenen açıklamada çeşitli illerden tabip odalarının adlarının yazdığı dövizler taşındı ve "Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz, ölümleri durdurun" talebi dile getirildi.

Açıklamaya Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Türk Hemşireler Derneği gibi çok sayıda sağlık meslek örgütü katıldı. 

Kocaeli

Kocaeli'de TTB'nin çağrısıyla bir araya gelen sağlık emekçileri, Valilik önünde açıklama yaptı.

İzmir

İzmir Tabip Odası, basın açıklamasını oda binasında düzenledi. Açıklamayı okuyan İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel, İzmir’deki hastanelerin yüzde 80 dolu olduğunu vurguladı.

Manisa

Manisa Tabip Odası ve Sağlık Emekçileri Sendikası (SES), Manisa İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirdi, açıklamayı Manisa Tabip Odası Başkanı Şahut Duran okudu.

Adana

Adana'da sağlık emekçileri İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Adana Tabip Odası, SES Adana Şubesi, Dev Sağlık İş, Genel Sağlık İş, Adana Eczacı Odası, Adana Barosu, TMMOB Adana İKK açıklamayı ortak düzenledi.

Bültene kayıt ol