Aile hekimleri, ceza yönetmeliğine karşı 7 Ekim’de iş bırakacak

01.10.2021 - 17:23
Haberi paylaş

İstanbul Aile Hekimliği Platformu “Aile hekimliğinde ceza yönetmeliği geri çekilsin” dedi. Platform, 7 Ekim tarihinde iş bırakacaklarını duyurdu.

30 Haziran 2021’de çıkarılan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğine karşı açıklama yapan İstanbul Aile Hekimliği Platformu, “Ceza yönetmeliğini kabul etmiyoruz” dedi. 7 Ekim’de iş bırakacaklarını duyuran Aile Hekimliği Platformu aynı gün 12.00’da Yenikapı Miting alanında toplanacaklarını bildirdi.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş Sendikası), İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED), Tüm Aile Sağlığı- Sağlık Memuru – Att – Hemşire ve Ebe Derneği (İSAHED), İstanbul Tabip Odası (İTO), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeleri (SES), Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası İstanbul Şubeleri (Türk Sağlık-Sen), Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) gibi kurumların birleşmesiyle oluşturulan İstanbul Aile Hekimliği Platformu İstanbul Beşiktaş Dedeman Otel’de ortak basın açıklaması düzenledi. Platform adına açıklamayı Dr. Sercan Uluç okudu.

"AİLE HEKİMLERİ HEM ÖZLÜK HAKLARI HEM GELİR BAKIMINDAN GERİ İTİLMİŞTİR"

30 Haziran 2021’de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin bir cezalandırma yönetmeliği olduğunu söyleyen Uluç’un konuşması şöyle:

“Yeni yönetmelikte yapılan değişikliklere baktığımızda  tamamına yakını Aile Hekimliği çalışanlarının aleyhine. Örnek olarak; basında veya sosyal medyada izinsiz bilgi veya demeç vermek 50 ceza puanı.

Ceza puanı listesinde en ağır suçlar olan sahte evrak düzenlemek, işe alkollü gelmekle aynı ceza puanı öngörülmüş bu eylem için. 50 ceza puanı zaten çok yüksekken aynı eylem ikinci kez yapılırsa 100 ceza puanı veriliyor.

Herhangi bir sebeple 150 ceza puanı alındığında iş akdi sona erme tehdidi içeriyor. İki yıllık sözleşme süresi içinde 5 kez aynı veya farklı sebeple ceza puanı alındığında yine iş akdi sona erme tehdidi içeriyor.

Entegre hastanede çalışan aile hekimliği çalışanları 2 yıllık sözleşme süresince 5 kez nöbete mazeretli veya mazeretsiz gitmediği zaman iş akdi sona eriyor.

Mazeretin yok sayıldığı bir mevzuat düzenlemesi ile karşı karşıyayız. Kişi hasta olamaz, yakını vefat edemez, çocuğu hasta olamaz...her türlü o nöbete gitmek zorunda yoksa sözleşmesi feshediliyor.

Bakanlık müfettişlerinin herhangi bir sebeple soruşturma başlatması ve bu soruşturma sonucunda  iş akdi sona erme tehdidi içeriyor.

Herhangi bir sebeple açığa alınan aile hekimliği çalışanı 4 aya kadar görevden uzaklaştırılabiliyor.

Günlük mesai saatlerinin tamamının harcanmasına rağmen istenilen oranda yapılamayacak kronik hastalık izlemleri nedeniyle %10 a varan gelir kaybına uğrayacağımız maddeler içeriyor bu yönetmelik.

Bunlarla birlikte Aile Hekimliğinin 11 yıllık sürecinde Aile Hekimliği Çalışanları hem özlük hakları hem elde edilen gelir konusunda maalesef hep geriye gitmiştir. Sürekli eklenen görevlere rağmen ücret kayıpları giderek artmaktadır.”

Yönetmelik iptal edilene kadar mücadeleye devam

Aile Hekimliği Platformu olarak ortak taleplerinin “Ceza yönetmeliğinin” geri çekilmesi olduğunu söyleyen Uluç, “Bu haklı mücadelemizin bir aşaması olarak 7 Ekim 2021 tarihinde iş bırakacağız. Aynı gün saat 12.00’de Yenikapı miting alanında toplanacağız. Geri adım atılana kadar mücadelemizin devam edeceğini sizin aracılığınızla yetkililere ve tüm kamuoyuna deklare ediyoruz” dedi.

Bültene kayıt ol