TTB: Şehir hastaneleri neden satılıyor? Bakanlık açıklamalı!

29.06.2021 - 13:23
Haberi paylaş

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Rönesans Holding’in Adana, Bursa, Elazığ, Yozgat ve İstanbul Başakşehir'deki şehir hastanelerinin işletmesini Danimarkalı ISS şirketine satmasına dair Sağlık Bakanlığının açıklama yapmasını istedi.

TTB'nin "Şehir Hastanelerinde Hayaller Neden Satıldı? Sağlık Bakanlığı Açıklamalıdır!" başlığıyla yayınladığı açıklamada, “Satışla ilgili sır perdesi halen ortadan kalkmamıştır. Rönesans Şirketi’nin alt taşeronuna işletme hizmetlerini ne için sattığı en kısa zamanda kamuoyuna açıklanmalıdır” denildi.

TTB açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bugüne kadar 13 tanesi hizmete giren şehir hastanelerinden Adana, Yozgat, Elazığ, Bursa ile İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura şehir hastanelerinin inşaatını ve ortak olarak işletmesini Rönesans Holding yapmıştır. Holding, bu hastanelerde işletme alanındaki hizmetlerini Danimarkalı ISS firmasına devretmiştir. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'hayallerim' dediği ve Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) 'hayallerini geciktirmekle' suçladığı; yönetmeliğinden, ihalesine, sözleşmesinden verilen garantilere kadar gizemli bir şekilde hayata geçirilen şehir hastanelerinde 'ticari sır' denilerek bugüne kadar hiçbir veri halen paylaşılmamıştır. 

Şehir hastaneleri, bugüne kadar yap-kirala ve işlet-devret modeliyle yapıldı. Özel amaçlı şirketin idareye taahhütlerinden biri, tıbbi hizmetler dışındaki hizmetleri sunmak ve ticari faaliyetleri yürütmekti. Yine sözleşme taslağına ve mevzuata göre özel amaçlı şirketin ana sözleşmesindeki değişiklikler ile hisse devirleri Sağlık Bakanlığı’nın onayına tabidir. Bugüne kadar konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı, Rönesans veya ISS şirketlerinden de herhangi bir açıklama gelmemiş; satışla ilgili sır perdesi halen ortadan kalkmamıştır."

Sözleşme değişikliğine Sağlık Bakanlığı ne zaman onay verdi

"Şehir hastanelerinin ihaleleri 2011 yılında yapılmaya başlanmış, sözleşmelerin büyük bölümü 2014 yılındaki mevzuat değişiklikleri sonrası yenilenmiştir. İhale tarihinde kurulu olmayan, geriye dönük mesleki teknik yeterlik ölçütlerini de sağlayamadığı açık olan Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı AŞ’nin hangi tarihte sözleşmelere taraf olduğu, bugünkü değişikliğe Sağlık Bakanlığı tarafından ne zaman ve hangi gerekçeyle onay verildiği açıklanmamıştır.

TTB olarak yıllarca kamu-özel ortaklığı kapsamında yapılan şehir hastanelerinin kamusal değil, ticari amaçlı olduğunu; bu hastanelerin hazineye çok ağır bir yük getireceğini ve 25 yıllık kira hizmet bedelleri ile ülkemizin geleceğinin ipotek altına alındığını birçok kez dile getirdik. Sağlık Bakanlığı bütçesinin 1/5’inin 13 şehir hastanesine harcandığı bilinmektedir. 

Rönesans şirketinin işletme hizmetlerini ne için sattığı kamudan saklanmaktadır

Ortağı olan Sağlık Bakanlığı’nın bu satıştan haberi var mıdır, onu da bilmiyoruz. Rönesans şirketi 5 hastaneye ana ortak, ISS ise alt taşeron olarak görünmektedir. Patron olan Rönesans şirketinin alt taşeronuna işletme hizmetlerini ne için sattığı en kısa zamanda kamuoyuna açıklanmalıdır.

Sağlık Bakanlığı bugüne kadar üç sözleşmeyi tazminatsız ve tahkimsiz feshetmiştir. Kimi hastanelerde hizmetleri kamuya almıştır. Şehir hastanelerinin sözleşmelerinin de tazminatsız olarak derhal feshedilmesi mümkündür. Halktan bilgi saklama ayıbından kurtulmak ve şehir hastanelerini sağlık hizmetinin niteliğe ve doğasına uygun hale getirmek en akılcı yoldur.

Bugüne kadar mükemmeliyet merkezi olarak sunulan şehir hastanelerinin salgın sürecindeki başarısızlığı TTB tarafından yapılan ankette de görülmüştür. Sağlık Bakanı’nın önceki gün açıkladığı COVID-19’dan ölümlerde, dolaylı nedenlerle daha fazla ölüm var demesi de bunun bir diğer kanıtıdır. Oysaki pandemi bize birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Mevcut iktidar kapitalist sistemin kar hırsı ile sağlık sistemine yaklaşmakta ve her geçen gün daha fazla nasıl kâr edeceğinin hesabını yapmaktadır. TTB olarak herkese eşit, nitelikli, ulaşılabilir, ücretsiz sağlık hakkını savunurken; yurttaşın vergileri ile yapılan şehir hastanelerinin yabancı şirketlere peşkeş çekilmesinden bir an önce vazgeçilmesi, Sağlık Bakanlığı’na devredilerek toplum sağlığına hizmet eden kurumlar haline getirilmesi gerektiğini vurguluyoruz."

Bültene kayıt ol