(Dosya) Öğretmenler ve sendikalar eğitim konusunu tartışıyor

26.08.2020 - 11:34

Salgın başladığında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve orta derecedeki eğitim kurumlarında, 16 Mart-19 Haziran tarihleri arasında 3 ay boyunca uzaktan eğitim uygulaması yapıldı. Uzaktan eğitimin eşitsizliği artıran bir uygulama olduğu görüldü. Araç gereci olmayan öğrenciler uzaktan eğitime katılamadılar. Bazı sınıflar uzaktan eğitim programına baştan dahil edilmediler. Sendikalar bu konuda çeşitli açıklamalar yaptılar, çeşitli önerilerde bulundular. Sonuçta uzaktan eğitim başarısız oldu.

Salgının artmaya başladığı bugünkü koşullarda, bakanlık tekrar yüz yüze eğitime dönmeye çalışıyor. Ama yüz yüze eğitimin nasıl yapılacağıyla ilgili belirsizlik ve tutarsızlıklar hala devam ediyor. Bakanlık eğitim öğretime hazır olduğunu söylüyor, ama nasıl bir hazırlık yapıldığı konusunda kimsenin bilgisi yok. 21 Eylül’de hangi sınıflar açılacak, nasıl bir sınıf düzeni oluşturulacak, seyreltme dedikleri şey nasıl uygulanacak, hangi saat diliminde ve kaç ders saati yapılacak, ders süreleri nasıl olacak, teneffüsler nasıl olacak, belli değil.

Öğretmen açığı seyreltilmiş yüz yüze eğitimde daha da artacak, zaten öğretmen ihtiyacı vardı, şimdi bu ihtiyaç daha da arttı. Ama bakanlık yeni öğretmen ataması yapmaya yanaşmıyor. Salgın döneminde yüz yüze eğitim yapmak için yeni sınıflara ve okullara ihtiyaç var, bakanlık bu konuda da bir tedbir almıyor. Göçmen, engelli, özel şartları olan çocukların eğitimi salgın döneminde çoğunlukla aksadı, bu çocuklar uzaktan eğitimden yararlanamadılar.

Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimi başlatmaya çalışıyor. Ama yaygın test, hijyen vb. ihtiyaçlar için okullara ek bütçe sağlamıyor. Eğitimle ilgili konularda öğretmenlerle ve onların örgütleri ile işbirliğine gidilmiyor, onlar karar süreçlerine dahil edilmiyor.

Marksist.org olarak öğretmenlerle ve sendika yöneticileri ile yukardaki konuları tartışan bir dosya hazırladık.

Pandeminin gösterdiği: Eğitimde eşitsizlik

Öğretmenleri karar sürecine katmayan MEB, sürekli yanlış kararlar alıyor

Eğitim kolektif organize edilmeli

Geleceğimizi virüs değil emekçilerin mücadelesi belirleyecekBültene kayıt ol