Can Irmak Özinanır

Can Irmak Özinanır son yazıları

Can Irmak Özinanır tüm yazıları

06.01.2017 - 07:12

KESK eylemi ve demokrasi için miting

KESK’in bir ay önceden duyurduğu Ankara Yürüyüşü başta ilan edildiği gibi bir mitingle değil bir basın açıklaması ile sonuçlandı.

İstanbul’dan Ankara’ya yürürken defalarca polisin engellemelerine ve fizikî saldırısına maruz kalan KESK üyeleri maalesef küçük sayılabilecek bir karşılama ile Ankara’ya ulaşabildiler. Bu eylem, OHAL döneminde emekçileri birleştirebilecek bir dinamiği hayata geçirme potansiyeline sahipti ancak devletin engellemelerinin yanısıra eylemin örgütlenmesindeki hatalar da bu potansiyelin kullanılamamasına yol açtı.  

Öncelikle bu dönemde özellikle sendikalar tarafından yapılan her eylemin büyük önemi olduğunu hatırlamakta fayda var. Ancak on binlerce kamu çalışanının işinden edildiği, açığa alındığı, iş güvencesinin OHAL ile tamamen ortadan kaldırılmaya çalışıldığı bir dönemde KESK bu koşullara uygun bir yönelim içine girmeli, bazı alışkanlıkları bir kenara bırakmalı, yukarıdan değil aşağıdan örgütlenmeyi önüne bir hedef olarak koymalı ve mümkün olan en geniş birliği hedeflemeli.

KESK eyleminin zayıf olmasının en temel sebebi bu eylemin işyerlerinde örgütlenmek üzere inşa edilmemesi, odağına ihraç edilen ve açığa alınan KESK üyelerini almasıydı. Eylem, iş yerleriyle bağları zorla koparılmış bu insanların Ankara’ya yürümesi üzerine kuruluydu. Elbette bugün ihraçları ve açığa alınmaları durdurmak için dayanışma çok önemli ancak kazandıracak olan dayanışma ancak işyerlerinde örgütlenebilir. Hâlihazırda ihraç edilmiş olan emekçiler için yapılması gereken mücadeleyi onların omuzlarına yüklemek değil olabildiğince yaygınlaştırmak olmalı. On binlerce kamu çalışanının güvencesizlikle sınandığı bugünlerde sendikaların temel görevi işyerlerinde üyelerine güven aşılamak, mücadeleyi işyerlerinden yükseltmek olmalı.

Eylemin ikinci bir eksikliği ise çoğu başka eylemde de olduğu gibi sonunun belirsiz bırakılmasıydı. Önce yürüyüşün bir Ankara mitingi ile bitirileceği duyurulmuştu ancak eylem üyelere doğru düzgün duyurulmayan bir “karşılama” ve basın açıklaması ile son buldu.  İzmir ve İstanbul’da mitinglerin yasaklanması KESK’in bu kararından vazgeçmesine yol açmış olabilir ancak miting yapmakta ısrarcı olunması gerekiyor. Sürekli olarak mitingler yasaklansa da miting hâlen mümkün olan en büyük kalabalığı bir araya getirebilecek en temel araç.

Miting hedefiyle işyerlerinde aşağıdan örgütlenme, KESK’in OHAL koşullarını dağıtmada eski zamanlarda olduğu gibi öncülük etmesini sağlayabilir. Bu bir kampanyayı gerekli kılıyor: Emek güçlerinin hepsini bugün elimizden alınan demokrasiyi kazanmak için birleştirmeyi, sendikayı yeniden örgütlemeyi, KESK’in kendi üyelerine ve üye olmayanlara güven vermeyi, onlarla beraber hareket etmeyi önüne hedef olarak koyan bir kampanya. OHAL süresince mağdur edilen herkesin haklarını savunmak ve emek süreçlerimize dönük saldırıyı durdurabilmek için gözümüzü dikmemiz gereken yer aşağıdan yukarıya örgütlenen böyle bir kampanyadır. Sendikal hareket zor günlerden geçiyor ancak işçi sınıfının deneyimi bize sınıfın ve onun örgütlerinin bürokratik hantallığı ve dar grup çatışmalarını bir kenara bırakabildiklerinde bu zorlukları aşmakta temel bir güç olduğunu gösteriyor.

Can Irmak Özinanır

[email protected]

(Sosyalist İşçi)


Bültene kayıt ol