Faruk Sevim

Faruk Sevim son yazıları

Faruk Sevim tüm yazıları

25.02.2016 - 10:01

O genelge yürürlükten kaldırılmalı

Hükümetin, terör örgütleriyle ilişkili memurların tespit edilmesi ve işlem yapılmasına yönelik genelgesi, Kürt ve HDP’li kamu çalışanlarının, dolayısıyla KESK’in bütünüyle tasfiyesi anlamına gelir. Sadece KESK üyelerinin değil, işyerlerinde keyfi bir şekilde herkesin herkesi ihbar edebileceği bir düzenlemedir bu.

Bu genelge ile özellikle barış çağrısı yapan başta akademisyenler olmak üzere çeşitli meslek gruplarından kamu çalışanlarının cezalandırılması hedeflenmektedir. Kendisi gibi düşünmeyen kamu çalışanlarına yöneticileri tarafından ceza verilmesi için hükümet tarafından emir verilmektedir. Bu genelge ile soruşturma açılamayacak kamu görevlisi kalmamış olacak, çoğu durumda sadece kişisel nedenlerle ortaya çıkan anlaşmazlıklar, ihbar haline gelecektir. İnsanların birbirini şikayet etmesi teşvik edilmektedir.

Türkiye’de özellikle 7 Haziran seçimleri sonrası yapılan uygulamalar ve yayınlanan bir yığın genelge, bu genelge de dahil olmak üzere ilan edilmemiş bir olağanüstü halin yansımalarıdır. Bunları bizler askeri darbe dönemlerinde yaşadık. 12 Eylül döneminde yaşadık, 28 Şubat döneminde yaşadık. Şimdi de benzer uygulamalar gündeme getiriliyor. İlan edilmemiş, adı konulmamış bir olağanüstü hal rejimi Türkiye’de uygulanmaktadır. Sokağa çıkma yasakları, diğer uygulamalar olağanüstü hal uygulamalarıdır ve bu genelge de o olağanüstü halin bir uzantısıdır.

Bu genelge ile hükümet dilediği kamu çalışanını işten çıkarabilecektir. Söz konusu genelge sadece muhalifleri sindirmeyi içermemekte, aynı zamanda kamu çalışanlarının kazanılmış haklarını da elinden almakta, çalışanların iş güvencesini tehdit etmektedir.

Bu genelge geri çekilmezse, başta örgütlü, sendikalı kamu çalışanları olmak üzere, taşeronlar dâhil bütün kamu çalışanları işsizlik tehdidiyle karşı karşıya kalacaktır. Hukuksuzluk ve fişleme yaşanacak, ihbarcılık teşvik edilecek, çalışma barışının tehdit edildiği bir süreç ortaya çıkacak, toplumda yaratılmakta olan kutuplaşma daha da derinleşecektir.

Hükümet; darbeci zihniyetle tek tip toplum yaratmaya hizmet eden, farklı düşünenleri, kamudan temizlemeye yönelik uygulamalara dayanak olan bu genelgeyi derhal yürürlükten kaldırmalıdır. Emek ve meslek örgütlerinin demokrasi ve barış çağrılarına, baskı ile değil, demokrasi ve barış politikalarına sarılarak cevap vermelidir. Emek ve meslek örgütleri başta KESK olmak üzere bu genelgenin iptali için acilen eylemlere başlamalıdır.

Faruk Sevim

[email protected]

(Sosyalist İşçi)


Bültene kayıt ol