Sağlık emekçileri, Aile Hekimliği yönetmeliğinin iptal edilmesini istiyor

01.09.2021 - 20:02

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), İzmir Aile Sağlığı Çalışanları Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şube, İzmir Tabip Odası, Birlik Dayanışma Sendikası, Birlik Sağlık Sendikası ve Genel Sağlık İş Sendikası Temmuz’da yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne karşı Konak Eski Sümerbank önünde basın açıklaması yaptı.

"Haksızlık varsa biz yokuz. Ceza sözleşmesi iptal edilsin" pankartı açan sağlık emekçileri, “Susma sustukça sıra sana gelecek”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”, “Güvenceli iş, güvenceli gelecek istiyoruz” sloganları attı. Ortak basın açıklamasını SES İzmir Şube Eş Başkanı Nursel Yücesoy okudu.

Sağlık emekçileri sözleşmeyi kabul etmiyor

1 Temmuz itibariyle yürürlüğe giren yönetmeliğin aile sağlığı merkezi hekim ve çalışanlarının iş güvencesini ortadan kaldıran uygulamaları sebebiyle ceza yönetmeliği olduğunu dile getiren Yücesoy, “Böyle bir düzenleme insan haklarına aykırıdır, kabul etmiyoruz” dedi.

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının iş yükünü arttıran dayatmaları kabul etmeyeceklerini söyleyen Yücesoy, “Entegre aile hekimliği çalışanlarının en temel insani hakkı olan sağlık iznine göz dikilmiştir. Yani ‘çalışan hasta da olsa kanser de olsa, kaza da geçirse, raporlu da olsa 5 nöbet tutamazsa sözleşmesi feshedilir’ denilmektedir. Kabul etmiyoruz” diye ekledi.

Yönetmelik iptal edilene kadar mücadeleye devam

Yücesoy, “Son söz olarak toplum sağlığını hiçe sayan, Aile sağlığı merkezlerinde çalışanları susturan, gelir kaybına neden olan, iş güvencesini tehlikeye atan, iş gücünü ölçüsüz arttıran adı ceza yönetmeliğine çıkan bu yönetmelik iptal edilene kadar iş bırakma dahil her tür eylemle mücadeleye devam edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz” diye konuştu.

Açıklamada söz alan İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Uzman Dr. Funda Müftüoğlu, “Sistemi tamamen içinden çıkılamaz ve çalışamaz hale getiren bu sözleşmeyi kabul etmiyoruz. İptal edilene kadar direneceğiz. Kabul etmiyoruz, kabul etmeyeceğiz. Bu ceza yönetmeliğinin iptaline kadar eylemlerimiz sürecek” dedi.

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı ise, “Aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanının bu cezalandırıcı ve susturucu yönetmeliği karşı verdiği mücadeleyi güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu. 

Genel Sağlık-İş İzmir Şube Başkanı Tarık Doğan da aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının mücadelesine her türlü katkıyı sunacaklarını söyledi.Bültene kayıt ol