Barışçı kitlesel eylemler

22.01.2017 - 11:09
Faruk Sevim
Haberi paylaş

Yeterince etkili olmasa da her yürüyüş, her eylem, her mücadele çok önemlidir. Kitle eylemleri etrafında dayanışmayı büyütmeye çalışmak gerekir. Barışçı kitlesel eylemler, iktidarlar ve egemenler üzerinde her zaman çok etkili olmuş, onları kitlelerin talepleri konusunda çok daha duyarlı kılmıştır.

Türkiye’nin içinden geçtiği dönemde demokrasiye duyulan ihtiyaç çok net bir şekilde kendisini hissettirmektedir, bu sürece aktif olarak müdahil olmak ve Türkiye’nin bir an önce gerçek bir demokrasiye kavuşmasını sağlamak için herkese büyük sorumluluk düşmektedir. Her ne kadar patlayan bombalar sürekli ortamı terörize etmekte ve zehirlemekte ise de bizler demokrasi için, haklarımız için ısrarcı olmaya devam etmeliyiz.

Demokrasi duyarlılığı olan güçlerin birlikteliklerini önemsemek, kitlesel eylemlerde bir araya gelmesini sağlamak gerekir. Demokrasi için göstereceğimiz çabalar birlikte yaşama konusundaki enerjimize, işçi sınıfının hakları için mücadelesine katkı sunar. Bu nedenle Türkiye’nin demokratikleşmesi için her türlü çabayı göstermeye devam etmemiz gerekir. Bunun yolu da kitlelerin enerjisini harekete geçirmekten geçer.

KESK kamu emekçilerine yönelik ihraçlara ve yaşanan hukuksuz uygulamalara karşı Aralık ayı içinde çeşitli eylemler gerçekleştireceğini açıklamıştı.

10 Aralık'ta Mersin, Samsun ve Van'da, 11 Aralık'ta ise İstanbul ve İzmir'de “Haklar, OHAL ve KHK'lerinizden önce gelir: İhraçlarınıza, açığa almalarınıza, sürgün ve cezalarınıza teslim olmayacağız” sloganı ile bölge mitingleri düzenlenecekti. 15 Aralık'ta 2017 bütçesine karşı tüm illerde basın açıklaması yapılacak, 20 Aralık’ta 'İşimi ekmeğimi geri istiyorum' sloganı ile İstanbul'dan Ankara'ya ihraç edilen üyelerin en önde olacağı araçsız 'Emekçi Yürüyüşü'  düzenlenecek ve Ankara'da merkezi bir eylem ile yürüyüş sonlandırılacaktı. Ama KESK eylemleri OHAL’e dayanarak, kamu düzenini bozacağı gerekçesi ile yasaklandı. KESK sadece bazı illerde basın açıklaması yapabildi.

Devletin çeşitli bahanelerle yasakladığı eylemleri bıkmadan usanmadan yeniden gündeme almalıyız. Demokrasi için, tüm emek örgütlerini kapsayan yasal bir miting için organize olmalıyız. Bu konuda ısrarcı olmalıyız. Karamsar havayı dağıtacak olan, demokrasi üst başlığında tüm mağdurları birleştirecek bir kampanyadır ve bu kampanyanın amacı birleşik bir yasal miting olmalıdır.

Faruk Sevim

[email protected]

(Sosyalist İşçi)

Bültene kayıt ol