1 Mayıs, işçilerin birlik, dayanışma ve mücadele günü olmalı

18.04.2016 - 15:18
Faruk Sevim
Haberi paylaş

İşçi sınıfına ve emekçilere yönelik saldırılar sürekli artıyor. Kapitalist sistem yaşadığı krizin yükünü işçi ve emekçilerin sırtına yıkmak için yeni düzenlemeler yapıyor, yeni yasalar çıkarıyor.

Kıdem tazminatının fona devredilmesi, kiralık işçilik sisteminin getirilmesi, kamu çalışanlarının iş güvencesinin yok edilmesi için yasa tasarıları Meclis gündemine geldi. Başbakan taşeron sistemini kaldırıyoruz dedi, ama yerine özel sözleşmeli personel sistemi önerdiği ortaya çıktı.

İş cinayetleri her gün devam ederken Soma katliamı sonrası çıkarılan iş güvenliği yasasının uygulaması bir yıl daha ertelendi. Arabuluculuk yasası çıkarılarak, işçilerin mahkemelerde dava açma hakları ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Sayıları yüz binlerle ifade edilen mülteci işçiler, yasal düzenlemeler yapılmadığı için çok ağır koşullarda sigortasız güvencesiz çalışmaya zorlanıyor.

Savaş ve baskı devam ediyor

Bölgede süren savaş ve sokağa çıkma yasakları, yeni ölümlerin yaşanmasına neden oluyor. Kürt halkının demokratik talepleri çatışmalar gerekçesiyle tümden ortadan kaldırılıyor. Güvenlik politikaları adına alınan tedbirler şiddetli bir baskı aracına dönüşürken demokratik hak ve özgürlükler budanıyor. Barış talebiyle yola çıkan akademisyenler tutuklanıyor, gazeteciler davalarla ve işten atılma tehditleriyle görevlerini yapamaz hale getiriliyor.

Bütün alanlar işçilere açılmalı

1 Mayıs’a, bütün bu saldırıların yoğunlaştığı, işçi ve emekçilere sokakların, meydanların kapatılmaya çalışıldığı bir dönemde giriyoruz. 1 Mayıs bu saldırılara dur dediğimiz, mücadelemiz için güç biriktirdiğimiz bir gün olmalıdır.1 Mayıs işçi ve emekçilerin birlik, dayanışma ve mücadele günü olarak yaygın, kitlesel ve birlikte alanlara çıktığımız bir gün olmalıdır.

İstanbul’da 1 Mayıs, 2010 yılından beri içeriğinden uzak meydan tartışmalarıyla geçiyor. Alan üzerinden yapılan tartışmalar işçi ve emekçilerin birleşik mücadelesini zaafa uğratıyor. 1 Mayıs mücadele günüdür, bütün alanlar işçilere açılmalıdır. 1 Mayıs’ta meydan tartışması yapmadan birleşik ve kitlesel bir işçi eylemi örgütlenmelidir. İşçi ve kamu emekçileri sendikaları konfederasyonları 1 Mayısın birleşik, kitlesel bir eylem olması için üzerine düşen görevi yerine getirmelidir.

Faruk Sevim

[email protected]

(Sosyalist İşçi)

Bültene kayıt ol