Halkların eşitliği ve dünya devrimi

16.03.2015 - 09:29
Volkan Akyıldırım
Haberi paylaş

Ulusal baskıya karşı ezilen halkların kurtuluş hareketleri, sosyalizm mücadelesinin dışında mıdır?

Türkiye’de kendine komünist diyen birileri, HDP’nin temsil ettiği kitlelerin verdiği mücadelenin, toplumsal devrim mücadelesinin dışında durduğunu, hatta sosyalizm mücadelesine engel olduğunu savunuyor.

Ulusların kendi kaderlerini tayin hakkını dünya devrimi için savunan Lenin, sosyalizmi karikatür haline getirenlerle tartışırken, Kürdistan ulusal kurtuluş hareketi ve onunla ittifak kuran Türkiyeli sosyalistlere savaş açan ulusalcı sosyalistlere de yanıt vermişti.

24 Nisan 1916’da İngiltere’nin sömürgeciliğine karşı İrlandalı cumhuriyetçiler Dublin’de ayaklandı. İrlanda’nın bağımsızlığını ilan eden hareket bir hafta süren çatışmaların ardından kanla bastırıldı. Rusyalı devrimci Lenin, o günlerde ulusal kurtuluş hareketleri ve toplumsal devrim arasındaki ilişkiyi şöyle anlatır:

“Sömürgelerde ve Avrupa’da küçük ulusların başkaldırısı olmaksızın; tüm önyargıları ile küçük burjuvazinin bazı kesimlerinin devrimci patlamaları olmaksızın; politik olarak bilinçsiz proleteryanın ve yarı proleter kitlelerin toprak ağaları, kilise ve monarşinin baskılarına karşı, ulusal baskılara karşı vb mücadelesi olmaksızın bir toplumsal devrim olabileceğini düşünmek toplumsal devrimi reddetmek demektir. Bir ordu bir yerde sıralanıyor ve ‘bizler sosyalizm adına buradayız’ diyor, diğer bir ordu başka yerde ‘biz emperyalizm adına buradayız’ diyor ve bu da toplumsal bir devrim oluyor. ‘Saf’ bir toplumsal devrim bekleyenlerin ömrü, böylesi bir devrim görmeye yetmeyecektir.”

Lenin, Marx ve Engels’in İrlanda sorununa dair tutumlarını devam ettirdi: İrlanda işçi sınıfı kurtulmadan İngiliz işçi sınıfı da kurtulamaz. İrlanda’nın sömürge varlığı sürdükçe İngiliz devleti gücünü koruyacaktır. İrlanda’nın kurtuluşu: 1. İngiliz devletinin gücünü zayıflatacaktır. 2. İngiliz işçi sınıfının saflarında hakim olan milliyetçi fikirleri kıracaktır. 3. Ulusal eşitliğin sağlanması ile İrlandalı işçilerin kimlik sorunu çözülecek sınıf mücadelesinin önü açılacaktır.

İngiltere’nin yerine Türkiye’yi, İrlanda’nın yerine Kürdistan’ı koyun. Kürt ulusal kurtuluş hareketinin 30 yıllık mücadelesi, ceberrut Türk devletinin yenilenebileceğini gösterdi. Diğer ezilenler bu mücadelenin açtığı kapıdan ilerledi. Türkiye işçi sınıfının, Kürtlerin haklarının tanındığı siyasal bir çözümden yana tavır koyması ile milliyetçilik tarihinin en büyük krizini yaşıyor. Kürtlerin haklarının tanınması, Kürdistan işçi sınıfının dinamik güçlerinin sınıf savaşımına atılmasına yol açacak.

Volkan Akyıldırım

[email protected]

(Sosyalist İşçi)

Bültene kayıt ol