DSİP: LGBTİ+ nefretine son verin! Anayasa değişikliğine tartışmasız hayır!

25.01.2023 - 11:58
Haberi paylaş

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP), meclise getirilen LGBTİ+ karşıtı anayasa değişikliğine karşı çıkıyor. DSİP'in açıklaması:

AKP-MHP iktidarı Anayasa’nın ailenin nasıl kurulacağını düzenleyen 41. Maddesi’nde değişiklik yapmakta ısrar ediyor. Bu değişiklik teklifinin asıl amacını biliyoruz: LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılık ve nefreti anayasal zemine oturtmak istiyorlar. “Aileyi korumak” vurgusunu da bu nefreti aile kavramının arkasına gizleyerek meşrulaştırmak için kullanıyorlar.

Mevcut 41. Madde’de “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır" ifadesini  "muğlak" buluyorlar. 

Onların muğlaklık dediği, apaçık nefret söylemi içermemesi.

Onların muğlaklık dediği, bu maddenin LGBTİ+’lara yönelik nefreti içerecek şekilde düzenlenmemiş olması. 

Önerileri ise aileyi “kadın ve erkekten oluşur” diyerek tanımlamak. 

Böylelikle bugüne dek evlenmelerine zaten izin verilmeyen LGBTİ+ çiftlerin evlenmesi, anayasal olarak da yasaklanacak. 

Bu apaçık ayrımcılık, beraberinde pek çok hak ihlalini de getiriyor. 

Heteroseksüel çiftlerin evli olmaktan kaynaklı olarak faydalandıkları pek çok haktan, LGBTİ+ çiftler ve evlenmeyi seçmeyen çiftler faydalanamıyor. Hasta oldukları zaman, birbirlerinin yanında refakatçi olarak kalamıyorlar, sahip olduklarını en sevdikleri insana miras bırakamıyorlar, yeri geldiğinde aynı otel odasında bile kalamıyorlar. Şimdi bu ayrımcılık anayasal zemine oturtulmaya çalışılıyor.

İktidar, bu nefret söylemini nereden bu sıfatı kazandığı belli olmayan “bilirkişi”lere dayandırmaya çalışıyor. 

Meclis komisyon üyelerine LGBTİ+ varoluşunu anlatması için homofobik ve transfobik olduğu bilinen, konuyla ilgisiz bir ürolog çağrıldı. Bu kişi nefret söylemleriyle yaptığı açıklamada, acilen tedbir alınmadığı takdirde, kabarmakta olan dip dalganın her yeri kaplayacağını söyleyerek, LGBTİ+ varoluşunu hedef gösterdi.

Tüm dünyada sağcılar, otoriter iktidarlar ve aşırı sağcılar LGBTİ+ haklarına saldırıyor. Bu türden “bilirkişiler” sağcıların nefret söylemini meşrulaştırmak için kullanılıyor.

Türkiye’ye yakından bakan herkes, aile yapısının düşmanının, ne kadın özgürlüğü, ne LGBTİ+’ların hakları, ne kürtaj hakkı, ne genel olarak özgürlükler olduğunu görecektir.

İnsanların bir arada mutluluk içinde yaşamasının önündeki engeller, köhnemiş gelenekler, erkeklerin şiddetine cevaz veren hukuk sistemi, yoksulluk, kadınları aşağılayan, LGBTİ+’ları düşmanlaştıran siyasetçiler ve onların söylemleri, kadınların, LGBTİ+’ların, çocukların karşılarında korunaksız bırakıldığı şiddet sarmalı, egemen sınıfın ve aşırı sağcıların dayattığı ahlaksal normlar, LGBTİ+’ların haklarını en temel insan hakları arasında görmeyen siyasal eğilimlerdir.

Kabarmakta olan, kabartılmakta olan tek bir dip dalgası vardır o da kadın düşmanlarının, LGBTİ+ düşmanlarının yalana dayalı şiddet eğilimleridir.

Bizler bir kez daha tüm kamuoyunu, LGBTİ+’ların düşmanlaştırılması, en temel haklarının nefret söylemiyle dışlanmasına yol açacak bu düzenlemeye karşı çıkmaya çağırıyoruz.

LGBTİ+ hakları, insan haklarıdır!

Tanıyın!

Anayasa değişikliğine hep birlikte karşı çıkalım!

DSİP

25.01.2023

Bültene kayıt ol