163 kadın ve LGBTİ örgütünden açıklama: “Çocuk istismarı böyle önlenmez!”

17.04.2018 - 06:38
Haberi paylaş

Çocuk istismarına ilişkin hükümetin meclise sunmaya hazırlandığı düzenlemeye 163 kadın örgütü ortak bir metinle karşı çıktı: Cinsel istismar suçlarını önlemenin yolu cezaları artırmak değil.

Ekmek ve Gül'ün haberine göre, “Bu tasarı ivedilikle geri çekilmelidir” denilen açıklamada tasarının içerdiği maddeleri değerlendiren örgütler, sorunla gerçekçi mücadele için cezaların arttırılmasını değil “önleme ve koruma felsefesini merkezine alan hak temelli ve bütüncül bir çocuk koruma politikası hayata geçirilmesini” talep ediyor.

163 örgütün ortak metninden notlar şöyle:

- Cinsel istismar ile mücadele ancak çocuğu merkeze alan politikaların yasalarla desteklenmesiyle mümkündür. 

- Tasarı çocukların haklarını merkeze koymak yerine çocuk istismarı vakalarının artması ve görünürlük kazanmasıyla ortaya çıkan tepkileri bastırmak için ilgili tarafların görüşü alınmadan özensizce hazırlanmıştır. 

- Tasarı sorunları çözmeyeceği gibi, yeni sorunları da beraberinde getirecektir.

- Aşırı derecede artırılmış cezalar çözüm değildir. 40 yıl, 50 yıl gibi cezalar, birçok durumda idam cezası niteliği taşır; koğuş ve sokak linçlerini besler, saldırganları kışkırtır ve “tecavüz edip, suç delilini ortadan kaldırmak amaçlı” cinayetlere neden olur, suçu ihbar yerine alternatif çözüm arayışlarına iter. 

- Tasarıda, failin de çocuk olduğu hallere ilişkin ise hiçbir düzenleme bulunmuyor. Aşırı derecede ağırlaştırılmış cezalar, failin çocuk ve ergen olduğu durumlarda büyük adaletsizliklere ve yeni toplumsal sorunlara yol açacaktır. 

- Suçluyu kişinin onayı olmaksızın tıbbi uygulamalarla (hadım cezası gibi) cezalandırmaya çalışmak insan haklarına aykırıdır. Kısas, linç gibi çağdışı cezalandırma yöntemlerinin önünü açacak tehlikeli bir adımdır. 

- Yayın yasağı “çocuğun üstün yararını gözetme” iddiasında olsa da, çocuk istismarının tamamen karartılması riskini de beraberinde getirmektedir. Toplumun haber alma ve doğru bilgilenme hakkını ihlal eden bu düzenleme, toplumun konuya ilişkin duyarlılığına da sekte vurma, sansür ve otosansür uygulamalarını genişletme riski taşıyor.

Ortak talepler:

- Çocukla ilgili suç-ceza yaklaşımını dengeli kılmanın yanı sıra önleme ve koruma felsefesini merkezine alan hak temelli ve bütüncül bir çocuk koruma politikası hayata geçirilmeli. 

- Çocuk cinsel istismarında zamanaşımı sorununa çözüm bulunmalı, çocuğun beyanının hukuki değeri güçlendirilmeli. 

- Cezaların yeniden belirlenmesi ve kurumsal mekanizmaların oluşturulması konusunda uluslararası sözleşmeler ve iyi uygulama örnekleri oluşturan ülkelerin deneyimleri göz önüne alınmalı. 

- Cinsel istismar suçuna maruz bırakılan çocukları korumak için içinde bulundukları duruma uygun sosyo-psikolojik yardım ve destek mekanizmaları oluşturulmalı. 

- İstanbul Sözleşmesi’nde de yer alan Tecavüz Kriz Merkezleri, Cinsel Şiddet Başvuru Merkezleri modelini geliştirmeli ve hayata geçirmeli. 

- Cinsel dokunulmazlığa karşı suçların toplumsal ve hukuki meşruiyet zeminini oluşturan çocuk yaşta ve zorla evlendirmeleri önleyecek ve tüm sorumlular hakkında caydırıcı cezalar getirecek yasal düzenlemeler yapılmalı. 

- Failin çocuk olduğu hallere ilişkin ayrı bir düzenleme yapılmalı. Failin çocuk olması halinde, eylem; fiil, cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir şekilde gerçekleştirilmemişse, failin cezalandırılması yerine onarıcı adalet ilkeleri uygulanmalı. 

- İki çocuğun “akran” kabul edilebilmesi için aralarındaki yaş farkı üçten fazla olmamalı. Akran cinselliği suçtan ayırt edilerek tanınmalı. 

- Kadınların ve çocukların şiddete maruz kaldıklarında başvuracakları merkezler yaygınlaştırılmalı. İstismarı fark eden kişilerin ve meslek uzmanlarının bildirimde bulunmasının önündeki engeller tespit edilmeli ve bunların kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalı. Cinsel istismara karşı koruyucu-önleyici kapsamlı cinsel sağlık ve toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi başta tüm çocuklar olmak üzere herkes için erişilebilir hale gelmeli.

İmzacı kurumlar

17+ Alevi Kadınlar 
Adıyaman Anadolu İş Kadınları Derneği 
AKDAM - Adana Kadın Dayanışma Merkezi 
Anafatma Kadın Danışma Derneği 
Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği 
Antalya Kadın Platformu 
Atakent Mahallesi Kadın Meclisi 
Avrupa Kadın Lobisi - Türkiye Koordinasyonu 
Aydın Kadın Efeler Derneği 
Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi 
Bağlar Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, İletişim, Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi 
Bakırköy Kadın Dayanışması 
Başkent Kadın Platformu Derneği 
Bayan Yanı 
Beden Olumlama Hareketi 
BEKEV - Buca Evka-1 Kadın Dayanışma Evi Derneği 
Bodrum Kadın Dayanışma Derneği 
BORKAD - Bornova Kadın Dayanışma Derneği Girişimi 
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği 
Çağdaş Kadın ve Gençlik Vakfı 
ÇEKEV - İzmir Çiğili Evka 2 Kadın Kültür Evi Derneği 
Çekim Yapan Kadınlar 
Çukurova Adana Bahai Kadın Toplumu 
ÇYDD Çukurova Şubesi 
Defne Kadın Emeği Derneği 
Demir Leblebi Fanzin 
Demir Leblebi Kadın Derneği 
Demokratik Kadın Hareketi 
Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği 
DİKAD - Diyarbakır İş Kadınları Derneği 
Dikili Kadın Platformu 
DİSK Basın-İş’li Kadınlar 
Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezi 
Ekmek ve Gül 
EKDAV - Ege Kadın Dayanışma Vakfı 
ELDER -Çanakkale Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği ve Kadın Danışma Merkezi 
Engelli Kadın Derneği 
Erciş Kadınları Koruma ve Danışma Derneği 
Erktolia 
Erzincan Katre Kadın Oluşumu 
Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği 
Eşitlik Koalisyonu 
Eşit Haklar İçin İzleme Derneği 
Eşit Yaşam Derneği 
EŞİTİZ – Eşitlik İzleme Kadın Grubu 
EVKAD – Adana 
Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu 
Ev Eksenli Çalışan Emek Sensin Kadın Derneği 
FeminAmfi 
FeminArt 
Feminist Çukurova 
Feminist Kadın Çevresi 
Fethiye Kadın Danışma Dayanışma Derneği 
Filmmor Kadın Kooperatifi 
Foça Barış Kadınları 
GEN-DER Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kolektifi 
GİRKADE- Girişimci Kadın Derneği 
Göztepe Dayanışması L'animo Kadın Grubu 
Gülsuyu Gülensu Kadın Dayanışma Evi 
Hacettepe Üniversitesi Kadın Çalışmaları 
Halkevci Kadınlar 
HDK Kadın Meclisleri 
Hêvî Lgbti Derneği 
İHD İstanbul Şubesi Kadın Komisyonu 
İlerici Kadınlar Meclisi 
İmece Ev İşçileri Sendikası 
İKAM - İstanbul Kadın Araştırma Merkezi 
İRİS Eşitlik Gözlemevi 
İskenderun Kadın Platformu 
İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği 
İstanbul Lgbti+ 
İŞKAD - Adana İş Kadınları Derneği 
İzmir Amargi 
İzmir Ev Kadınları Turistik El Sanatları Derneği 
İzmir Kadın Dayanışma Derneği 
İzmir Kadın Kuruluşları Birliği 
İzmir Kadın Platformu 
Jineoloji Dergisi 
KADAV – Kadınlarla Dayanışma Vakfı 
Ka.Der Ankara 
Kadın Adayları Destekleme Derneği 
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 
Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu 
Kadın Dayanışma Vakfı 
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı 
Kadın Meclisleri 
Kadın Özgürlük Meclisi 
Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar 
Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği 
Kadın Yazarlar Derneği 
KAHDEM – Kadınlara Hukuki Destek Merkezi 
Kadın Erkek Birlikte Sosyal Eşitlik Derneği 
Kadın ve Aile Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği 
Kadın Emeği Kolektifi 
Kadın Savunma Ağı 
KAMER Vakfı 
Kampüs Cadıları 
Kaos GL 
Kapatılan VAKAD’ın Emekçileri 
Karadeniz İlleri Kadın Platformu Derneği 
Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği 
KASAİD - Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği 
Kayseri Kadın Dayanışma Derneği 
KAZETE.DER – Kadın Erkek Eşitliği Derneği 
KAZETE 
KEİG - Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi Platformu 
KESK Kadın Meclisi 
KESK Van Kadın Komisyonu 
Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği 
Kocaeli Kadın Emeği Kolektifi 
Körfez Bağımsız Kadın Dayanışma Grubu 
Kırkyama Kadın Dayanışması 
Kırmızı Biber Derneği 
Kızkardeşim Kadın ve Dayanışma Derneği 
Lambdaistanbul LGBTİ Dayanışma Derneği 
Mavi Göl Kadın Derneği 
Mersin Bağımsız Kadın Derneği ve Danışma Merkezi 
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 
Mor Çetele 
Mor Dayanışma 
MorEl LGBTİ Eskişehir 
Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği 
Muğla Emek Benim Kadın Derneği 
Nar Kadın Dayanışması 
Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği 
Samandağ Kadın Dayanışma Derneği 
Samandağ Kadın Emeği Derneği 
Saray Kadın Derneği 
Şahmeran Kadın Platformu 
Se-kad – Seyhan Kadın Çocuk Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği 
Sil Baştan Kadına Yönelik Şiddet Ve Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği (Balıkesir) 
SODA – Sosyal Dayanışma Ağı 
Sosyal Haklar Derneği’nden Kadınlar 
Sosyalist Kadın Meclisleri 
Söke Kadın Sığınma Evi Yaptırma ve Yaşatma Derneği 
SPoD - Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği 
S.S. Ankara Zeytindalı Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi 
Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği'nden Kadınlar 
TMMOB İstanbul İKK Kadın Komisyonu 
TODAP - Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği Kadın Komisyonu 
TJA - Tevgere Jinen Azad 
Trabzon Eşitlik İnisiyatifi 
Trabzon Ev Eksenli Çalışan Emek Sensin Kadın Derneği 
Tuzluçayır Kadın Dayanışma Derneği 
Türk Anneler Derneği Trabzon Şubesi 
Türk Kadınlar Birliği ve 80 Şubesi 
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği 
Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ Komisyonu 
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 
Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği 
Üniversiteli Kadın Kolektifi 
WINPEACE - Kadın Barış Girişimi Türkiye - Yunanistan 
Van Sarayı İlçesi Kadın Çocuk ve Aile İlişkilerini Geliştirme, Modernleştirme, Koruma ve Güçlendirme Derneği 
Viyan Kadın Korosu 
YAKAKOP - Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi 
Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği 
Yaşam Kadın Merkezi Derneği 
Yeni Demokrat Kadın 
Yeni Yol’dan Kadınlar 
Yeşilpınar Kadınları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 
Yeşil Feministler 
Yetişme Çağındaki Çocukları Koruma Derneği 
Yoğurtçu Kadın Forumu

Bültene kayıt ol