Binden fazla avukat Ankara’da İstanbul Sözleşmesi’ni savunuyor

28.04.2022 - 10:55
Haberi paylaş

Eşitlik İçin Kadın Platformu’nun (EŞİK) çağrısıyla  Türkiye’nin 73 barosundan bini aşkın kadın avukat hukuksuzluğa ‘dur‘ demek için Ankara’da buluştu.

Bugün Ankara’da Danıştay’da görülmekte olan davada, İstanbul Sözleşmesi’nin savunması yapılacak.

Eril şiddetin her gün en az üç kadını yaşamdan kopardığının her gün en az üç şüpheli kadın ölümünün üstünün örtüldüğünün vurgulandığı EŞİK açıklamasında, 20 Mart 2021 tarihinde İstanbul Sözleşmesi hakkında hukuka aykırı bir kararla fesih bildiriminin yayınlandığına değinildi. 

Açıklamada şunlar aktarıldı:

“Fakat şiddet gittikçe yükseliyor, şiddetle mücadelede İstanbul Sözleşmesi’nin önemi ve etkin uygulanması zorunluluğu her geçen gün biraz daha artıyordu. Danıştay, fesih kararının hemen ardından açılan yürütmeyi durdurma davalarını dikkate alıp bu hukuksuz kararı iptal ederek fesih kararından cesaretlenen kaç kadın katilini fiilinden caydırmış olacaktı asla bilemeyeceğiz. Ancak şunu biliyoruz; kadınların eşit ve şiddetsiz bir hayat sürmeleri için İstanbul Sözleşmesi elzemdir. Bu yüzden Sözleşme’den asla vazgeçmeyeceğiz.”

Fesih kararına ilişkin yürütmenin durdurulması ve kararın iptali talebiyle pek çok kadının, kadın örgütünün, baroların, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların ve siyasi partilerin açtıkları 200’ü aşkın davadan duruşma tarihi belirlenenler, yarın esastan görüşülecek. EŞİK tarafından kararın önemine ise ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

“Verilecek karar, sadece İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma kararının hukuksuzluğuna ve buna yönelik iptal taleplerimize ilişkin olmayacak. Aynı zamanda, hukukun ayaklar altına alındığı mevcut bağlamda, Türkiye’nin geleceği ve hukukun üstünlüğü adına belirleyici olacak.”

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına ilişkin olarak şunlara yer verildi:

“İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek Anayasa’daki eşitlik ilkesinden, şiddeti önlemek ve maruz bırakılanları korumakla ilişkili diğer yasalardan vazgeçildiğinin, devletin kadın erkek eşitliği ve kadına karşı şiddeti önleme politikasını terk ettiğinin tüm dünyaya ilan edilmesidir.”

TBMM’de yasayla kabul edilen uluslararası bir sözleşmeden tek kişilik kararla çıkılmasının Sözleşme’nin kendisinin önemini de aşan bir önemi olduğunun belirtildiği açıklamada şunlar aktarıldı:

“Bu karar Sözleşme’nin referans aldığı ve Türkiye’nin de taraf olduğu tüm temel insan hakları belgelerinden de çekilebileceği anlamına gelmektedir. Bu sebeple, İstanbul Sözleşmesi’ni savunmak sadece kadınların değil, demokratik bir ülkede adaletli ve insanca yaşamdan yana olan herkesin sorumluluğudur.”

EŞİK tüm kadınları, kadın ve LGBTİ+ örgütlerini, baroları, emek ve meslek örgütlerini ve siyasi partileri; eşit ve şiddetsiz bir yaşam isteyen herkesi hep birlikte hukuka ve İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkmaya çağırdı.

Bültene kayıt ol