KESK kongresi yaklaşıyor

05.11.2023 - 12:20
Haberi paylaş

Çeşitli iş kollarında örgütlü KESK sendikaları seçim hazırlıkları içinde. Eğitim Sen kongresi 26 Kasım’da yapılacak.

Yıllarca eleştirdiğimiz, KESK’in hemen hemen bütün üyelerinin hemfikir olduğu, ama nedense bir türlü değiştirilmeyen doğrudan seçim sistemine değil, nispi temsil sistemine dayalı delegelik sistemi bu seçimlerde de uygulanıyor. Delegelik sisteminde işyerlerindeki bütün sendikalı üyeler, şube yönetimine gelecek adayları doğrudan seçebilme hakkına sahip değil. Ancak her işyerine düşen belli sayıdaki delegeleri seçerek dolaylı yoldan seçimlere katılabilirler. 

Delegelik sistemi, tabanda herhangi bir sol örgüte üye olmayan öncü işçilerin yönetime girmelerinin, sendikada aktif rol almalarının önünde engel oluşturuyor; taban inisiyatifinin önüne geçiyor.

Yüksek enflasyonun sorumlusunun çalışanların ücretlerine yapılan zamlar olduğunu söyleyen ve faturayı yine emekçilere yıkan hükümet, yeni bir saldırı paketinin hazırlıkları üzerinde çalışıyor. KESK buna karşı bir eylem planı açıkladı. 

KESK’in bu saldırılara karşı birleşik bir mücadeleyi örmesi, kongreler nedeniyle yaşanan bu içe dönüklüğü aşması gerekiyor. Kutuplaştırıcı politikalar tabanda birleşik bir mücadelenin önünde engel oluşturur. ‘’Gericilik’’ vurgusunun KESK’in sloganlarında ve söylemlerinde çokça yer alması, cumhuriyetin kazanımlarının öne çıkarılması,  işyerlerinde laik-dindar kutuplaşmasının yaratılması , tabanda ortak talepler etrafında birleşik bir mücadele veren emekçiler arasında bölünmelere yol açar. KESK’i büyütecek olan, işyerlerinde bütün çalışanların taleplerini ortaklaştırmak ve aktif kampanyalar yapmaktır.  

Bültene kayıt ol