Eğitim Sen soruyor: 'Okul müdürü neden, kim veya kimler tarafından korunmaktadır?'

22.09.2023 - 11:45
Haberi paylaş

Eğitim Sen İstanbul 2 Nolu Şube, Ümraniye'de bir okuldaki üyesine verilen hukuksuz cezaları bir basın toplantısıyla duyurdu.

Sendikanın açıklamasında öne çıkanlar:

"Ümraniye Esenşehir Şehit Yılmaz Ercan okul müdürü keyfince yönettiği okula yeni atanan ve keyfince yönetmesine itiraz eden üyemiz Sibel Yıldız’a cephe almakla yetinmemiş, diğer çalışanların cephe alması yönünde telkinlerde bulunarak iş barışını bozacak adımlar atmıştır. Üyemiz, okulda yaşanan bu durumla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne sözlü olarak şikayet etmiş, şikayetleri yok sayılmıştır. Bu süre zarfında üyemizin yazılı olarak şikayet edeceği yönünde duyumlar alan Okul Müdürü Ruşen Sarıcan, gerçeğe aykırı evraklar düzenleyerek, olur olmadık suçlamalarla üyemiz hakkında şikayette bulunmuştur.  Ümraniye İlçe Milli Eğitim müdürlüğü suçlamalardaki tutarsızlıkları yok sayarak üyemiz hakkında hızlıca soruşturma açtırmış, bu hukuksuzluk yetmezmiş gibi soruşturma ekibini okul müdürlerinden oluşturarak soruşturmanın objektif bir şekilde yürütülmesine engel olmuştur. Üyemiz reddi muhakkik talebini belirtmiş olmasına rağmen ilçe tarafından reddedilmiştir."

"Soruşturma sonucunda 13.07.2023 tarihinde üyemize tebliğ edilen yazıda, Devlet Memurları Kanunu’nun 125/A maddesinin b fıkrası kapsamında UYARI, 125/B maddesinin g ve I fıkrası kapsamında iki KINAMA, 125/C maddesinin e fıkrası kapsamında 1/30 oranında  “AYLIKTAN KESME” aynı konuyla ilgili birden fazla ceza verilmiştir. Ayrıca İdari Yönden; MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinin 38/1 Maddesi kapsamında “YÖNETİCİLİK GÖREVİNDEN ALINMASI” teklifi yapılmış, an itibariyle görevden el çektirilmiş, başka bir okula öğretmen olarak ataması gerçekleştirilmiştir.

Üyemiz, ilçe tarafından verilen cezalara İl Disiplin Kurulu’na itirazda bulunmuş, İl Disiplin Kurulu aynı konuyla ilgili birden fazla disiplin cezası verilmiş olması nedeniyle verilen iki cezaya itirazı kabul etmiş, verilen iki cezaya itirazı uygun görmemiştir. Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İl Disiplin Kurulu’nun kararını yok sayarak üyemiz hakkında daha önce verilen dört cezada ısrarcı olmuş, hukuksuz olarak verilen dört cezayı üyemize tebliğ etmiştir. Üyemizin adı geçen okul müdürü hakkında belgelerle gerçekleştirdiği şikâyetin ise soruşturma esas ve usullerine uygun yapılmayarak üzeri örtülmüştür. Bu hukuksuzluk yetmezmiş gibi Okul Müdürü Ruşen Sarıcan, üyemiz hakkında asılsız ve mesnetsiz birçok iddia ile iki soruşturma daha açtırmıştır."

"Yaşadıklarımızdan biliyoruz ki; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hukuksuz işlemlerindeki ısrarı, var olan hukuk tanımayan ülke gerçekliğinden beslenmektedir. Soruşturmalarda görevlendirilen okul müdürü sayısı arttıkça okul müdürünü ilgilendiren ya da tarafı olduğu soruşturma süreçlerinde hukuk tamamen ayaklar altına alınmaktadır. Bakanlığın ve müdürlüklerin soruşturmalarda okul müdürlerinin görevlendirilmesindeki ısrarından vazgeçmesi gerekmektedir. Bu görevlendirmelerdeki ısrar, kamu çalışanlarının amir pozisyonundaki kişiler karşısında kamu denetimi yapmalarını ve şikâyetlerini engellemekte, sessiz kalmalarına neden olmaktadır.  

Eğitim Sen ve üyelerinin hukuksuz işlemler karşısında sessiz kalacağını, boyun eğeceğini düşünenler bir kez daha yanılmaktadır. Hukuksuzluğa ve baskılara boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. “Meşruluğu ve haklılığı” birileri gibi amir pozisyondaki liyakatsiz yöneticilerden değil, adaleti önemseyen duruşumuzdan ve gerçeklerden alıyoruz.

Eğitim Sen olarak soruyoruz?

Okul müdürü Ruşen Sarıcan neden, kim veya kimler tarafından korunmaktadır?"

"Ruşen Sarıcan bu soruşturma esnasında üyemizi kast ederek, ya ben ya o diye şantaj yapmış mıdır? Yapmışsa bu gücü nereden almaktadır?

Üyemiz Sibel Yıldız’ın okul müdürü hakkında belgelediği usulsüzlüklerle ilgili şikâyetinin üzerini örtmek isteyen okul müdürü muhakkikler hakkında bir işlem yapılacak mıdır?  

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün İl Disiplin Kurulu kararına rağmen üyemiz hakkındaki dört cezada ısrarın nedeni, soruşturma geçiren arkadaşımızın sendikamıza üye olması mıdır?

Okul müdürlerinin muhakkik olarak atanmasından bu yana Bakanlık ne miktarda tazminat ödemeye mahkûm edilmiştir?

Tüm bu soruların eğitim emekçilerini ve kamuoyunu rahatlatacak cevaplarının olmayacağının farkındayız. Eğitim Sen olarak ısrarla gerçekleri söylemeye, üyemizin yanında durmaya ve  hukuki olarak süreci takip etmeye devam edeceğiz."

Bültene kayıt ol