Zeytinliklere bitmeyen düşmanlık

15.12.2022 - 10:33
Haberi paylaş

AKP sadece ve sadece iktidarda kalmaya, bunun için de birlikte büyüdükleri inşaat şirketlerini, müteahhitleri korumak için elinden gelen yapmaya odaklanmış durumda. Son 13 ayda ekonomi yıkıma uğratıldı. Yoksullar kat be kat daha yoksul durumda. Ama iktidar açısından bunun bir önemi yok.

İlaç sıkıntısı mı var, sorun değil.

Açlık sınırının altında milyonlarca insan mı yaşıyor, önemsiz.

Büyükşehirlerde ev kiralarında inanılmaz artışlar nedeniyle barınmak imkansız hale mi gelmiş, olabilir.

Öğrenciler beslenmiyor mu, bir süre katlansınlar.

Patronlar için ormansızlaştırma

Ama sıra patronların servetine servet katmaya, sermaye sahiplerinin vergi affına, kaynakları sermaye gruplarına aktarmaya gelince, iktidar inanılmaz bir hızla hareket ediyor.

Özellikle ormanları, dereleri, yeşili, ekosistemi tüm canlı yaşamını imha etmek üzere sermayeye açmakta sınır tanımıyor. Geçtiğimiz hafta önce bir Cumhurbaşkanlı Kararnamesi yayınlandı ve dönümlerce orman arazisi orman vasfından çıkartıldı. Ek 16. Madde uyarınca 16 hektarlık alan daha bir imzayla orman vasfını yitirdi.

Ek 16. Madde 2018’den itibaren cumhurbaşkanına ormanlar üzerinde tam yetki veriyor. Bu madde nedeniyle kaybedilen ve maden ve enerji şirketlerinin insafına terk edilen ormanlık alan 1600 hektar civarında. 

Son yayınlana ormansızlaştırma kararnamesi Rize, Balıkesir, Zonguldak, Kocaeli ve Sakarya illerini kapsıyor.

Ormanlar ve zeytinler

İktidar sadece ormansızlaştırmanın değil zeytinsizleştirmenin de peşinde. AKP 20 yılda 11 kez zeytin kanununu delmeye çalıştı. 2017 yılında hazırladığı ve adına ‘Üretim Reformu Paketi’ denilen tasarıyla zeytinlik alanları ve meralar sanayi tesisleri için kullanılabilecekti. 

O dönem zeytinliklerin yatırıma açılmasına izin veren teklife karşı büyük bir tepki doğmuştu. Hemen bütün muhalefet milletvekilleri, sanatçılar, yaşam savunucuları, iklim aktivistleri ve üreticilerinden gelen tepkilerin artması üzerine tasarı geri çekilmişti.

Bu yılın Mart ayında da zeytinliklerin doğrudan madenciliğe açılması için Maden Yönetmenliği’ne bir madde eklenmiş ve tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlar madencilik faaliyetine açılmak istenmişti. Madde şu facianın kapısını açıyordu: “Ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi halinde bu alanların belli şartlara bağlı olarak madencilik faaliyetine” açılabilecektir.

Gelen tepkiler nedeniyle iktidarın bu adımı da geri tepmişti.

Zeytinler kalacak, AKP gidecek!

Şimdi yine kolları sıvadılar. Muğla Tarım Orkam Sen’in açıkladığı gibi “Yönetmelik değişikliği yargıya takılınca, torba yasa teklifi ile maden kanununa eklenecek geçici maddeyle, bugün meclis komisyonunda, zeytinliklerin madenciliğe açılması” isteniyor. İktidar 10 Aralık’ta Meclise sunduğu bir torba yasayla yeniden zeytin kanununu delmeye çalıştı.

tbmm.gov.org.tr sitesinde ilgili sayfada “Teklife göre, Maden Kanunu’na eklenen geçici maddeyle, ruhsat sahibi veya rödovansçı olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yürütülen madencilik faaliyetlerinin, tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlar veya fiili olarak üzerinde zeytinlik bulunan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda, zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının, izin verilecek maden sahalarının bulunduğu ilçe ve il sınırlarına öncelik vermek suretiyle taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine, kamu yararı dikkate alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca izin verilebilecek.” olduğu yazıyor.

Ama daha maddenin Torba Yasa’ya eklenmesiyle kanun teklifinden çıkartılması bir oldu. 

Daha önce Limak Holding ve IC Enerji Ortaklığı’na karşı Akbelen ormanını ve bölgedeki zeytinlikleri koruyan İkizköylüler torba yasaya karşı öfkeliydi.

Tüm çevre örgütleri, bu bir avuç enerji şirketi için ormanları ve zeytinlikleri mahveden bu yaklaşımın karşısındaydı.

Milyonlarca insan zeytin katliamına dur diyordu.

Milyonlarca insanın öfkesini alana açacak büyük gösteriler zeytinlikleri de ormanları da kurtaracaktır.

Bültene kayıt ol