Fabrikalarda salgın var

21.11.2020 - 13:44
Haberi paylaş

Birleşik Metal-İş raporuna göre imalat sanayiinde çalışan en az 112 bin işçi enfekte oldu.

Birleşik Metal-İş'in araştırması, iktidarın sermaye yanlısı politikaları sonucu imalat sektöründe çalışan işçilerin nasıl hastalandığını ortaya koyuyor.

İçişleri Bakanlığı'nın salgınla ilgili son genelgesinde, sanayi işçileri kısıtlamaların dışında bırakıldı.

Topluca üretimin yapıldığı kapalı bir mekan olan fabrikalarda alınan önlemlerin hiçbir işe yaramadığı görülüyor.

Salgın işçileri vuruyor

Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi, sendikanın örgütlü olduğu işyerlerinden topladığı Covid-19 verilerini açıkladı. Raporda öne çıkanlar:

- "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi verilerine göre sekiz ayda (11 Mart-10 Kasım), çoğunluğunu işçilerin mesai arkadaşlarından, yerel basından ve sağlık örgütlerinden öğrendiğimiz kadarıyla tespit edebildiğimiz en az 368 Covid-19 nedenli iş cinayeti meydana geldi"

- "Söz konusu işyerlerinde salgın başladığından bu yana Covid-19 vaka sayısı 2 bin 194 olarak tespit edildi. 9-16 Kasım 2020 Haftası’ndaki aktif vaka sayısı 771 ile 28 Eylül-4 Ekim 2020 haftasının aktif vaka sayısının yaklaşık 9 katı olarak belirlendi."

- "Aktif vaka oranı sendikanın örgütlü olduğu işyerlerinde çalışan işçiler arasında yüzde 2,6’dır. İmalat Sanayi’nde ücretli olarak çalışanların sayısı TÜİK İşgücü İstatistikleri Ağustos 2020 dönemi verilerine göre 4 milyon 374 bindir. Araştırmanın yapıldığı işyerleri, işyeri tedbirlerinin görece daha etkin bir biçimde alındığı, orta ve büyük ölçekli firmalardır. Söz konusu oranın sendikasız, ölçeği daha küçük ve görece daha güvencesiz sektörlerde bu oranın daha yüksek olduğu tahmin edilebilir. Bu varsayım altında söz konusu oran imalat sektörüne uygulandığında, sektörde aktif vaka sayısı en az 112 bindir."

- Sendikanın örgütlü olduğu işyerlerinde işçilerin yüzde 7,3’ü Covid-19’a yakalandı.

- Sendikanın örgütlü olduğu işyerlerinde kadın işçilerde de vaka sayısı hızla arttı. 30 Ağustos’a kadar görülen vaka sayısı sadece 9 iken bu tarihten itibaren yaklaşık 9 kat artarak 92’ye yükseldi.

- "Fabrikalardan topluma yönelttiğimiz projeksiyonda, iktidarın Covid-19 salgın yönetimindeki tutarsızlığını, halkın sağlığını hiçe sayan, şeffaf olmayan tutumunu rahatlıkla görmek mümkün"

Metal işçilerinin talepleri

Birleşik Metal-İş, işçi sağlığının korunması için şu taleplerin yerine getirilmesini istiyor:

1. Meslek örgütlerinin ve bu alanda çalışan uzman diğer kurum ve kuruluşların önerilerini dikkate almalıdır.

2. Tüm işçilere ücretsiz test yapılmalı ve belli periyotlarla tekrarlanmalıdır.

3. İşçiler ücret kaybı yaşamadan çalışma süreleri kısaltılmalı, dönüşümlü çalışmaya geçilmeli, üretim planları iş organizasyonları buna göre yapılmalı, fazla mesailer kaldırılmalıdır.

4. İşçilerin salgının tespitine yönelik olarak doktor muayenesi, test sonuçlarının ortaya çıkması ve karantina dönemlerinde geçen sürelerde ücret kesintisi yapılmamalıdır.

5. Kronik hastalara, engelli işçilere, gebe ve emziren kadın işçilere salgın riski ortadan kalkıncaya kadar ücretli izin verilmelidir.

6. Ücretsiz izin uygulaması derhal kaldırılmalı. Gerçek anlamda işten çıkış yasağı uygulanmalıdır.

7. İşsizlik Fonu; sermaye teşvik kaynağı değil salgından ekonomik olarak etkilenen emekçiler için kullanılmalıdır.

8. İşyerlerinde bireysel koruma önlemleri yanında, toplu koruma önlemleri hayata geçirilmeli, üretim alanları fiziksel mesafeye göre düzenlenmelidir.

9. İşçilerin toplu taşıma yerine işverenlerce sağlanacak servislerle işyerlerine ulaşmaları ve evlerine dönmeleri sağlanmalı, işçi servislerinden yararlanan işçilerin sayısı yarı yarıya azaltılmalıdır.

10. Yemekhanelerde ve sosyal alanlarda gerekli önlemler alınmalı, bu alanlar işçilerin inisiyatifine bırakmadan fiziksel mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenmelidir.

11. Olası bir sokağa çıkma yasağının ilanında zorunlu ve hayati ihtiyaçların karşılandığı hizmetlerin dışında çalışma hayatı istisnasız durdurulmalıdır.

12. Evden çalışma yapabilecek olan işlerde işçiler evden çalıştırılmalı, ancak işçilerin çalışma saatleri evde haftalık 45 saati geçmemeli, evden çalışma nedeniyle artan giderler, elektrik, internet vb. işverenler tarafından karşılanmalıdır.

13. Evde bakıma muhtaç çocuğu olduğu için izin kullanmak isteyen kadın işçilerin ücretlerinde bir kesinti yapılmamalıdır. Bu nedenle işten ayrılan işçilere devlet desteği sağlanmalıdır.

14. Evde Covid-19 hasta bakımını üstelenmek zorunda kalan kadın ya da erkek işçilerin ücretlerinde bir kesinti yapılmamalıdır.

15. Covid-19 sağlık emekçileri için meslek hastalığı, diğer işkollarında çalışan işçiler için ise iş kazası olarak tanınmalı.

Ford Otosan fabrikasında 1383 işçi karantinada

Bültene kayıt ol