Antikapitalist Çalışanlar: Yaşamak için salgına ve kapitalizme karşı birleşelim

03.07.2020 - 16:05

Antikapitalist çalışanlar, 1 Temmuz’da, hükümetin işçi sınıfına yönelik saldırılarına karşı neler yapılabilir konusunu tartıştı.

Toplantıya katılan işçiler işçi örgütlerine, sendikalara birlik çağrısı yaptılar. Antikapitalist çalışanlar daha önce 15-16 Haziran tarihinde Emek Forumu düzenlemişlerdi. Forumunun ana sloganı “Yaşamak için salgına ve kapitalizme karşı birleşelim”di. Forumda ortaklaşılan talepler şunlar oldu:

1. Normalleşme değil, halk sağlığı! Salgın gerilemeden, işçilere işbaşı yaptırılamaz.

2. İşçi çıkartmak yasaklansın, zorunlu işlerde çalışan işçilere yaygın ve düzenli Korona testi yaptırılsın.

3. Salgınla mücadele için patronlara servet vergisi konsun.

4. Salgınla mücadele için tüm sağlık kurumları kamulaştırılsın, sağlık, barınma ve beslenme ücretsiz olsun.

5. Salgın bahanesiyle grev, toplu sözleşme ve sendikal hakların yasaklanmasına son verilsin.

Bu talepler, pandemi sürecinde işçilerin güvenliğini sağlamak, işsiz kalanların hayatta kalmalarını sağlamak, yoksulluk sınırında yaşayanlara destek olmak için yapılması gerekli olan taleplerdi.

İşçi sınıfı, daha sonra, hükümetin kıdem tazminatı saldırısı ile karşı karşıya kaldı. Hem Türk-iş hem DİSK kıdem tazminatının gasp edilmesi ihtimaline karşı sokağa çıktı. Hak-iş bile hükümetin teklifini savunmaya cesaret edemedi. Kıdem Tazminatı ile ilgili direniş giderek büyüyor. Antikapitalist çalışanlar tarafından 1 Temmuzda yapılan ikinci toplantıda kıdem tazminatı konusu altıncı talep olarak diğer taleplere eklendi.

Toplantının sonunda antikapitalist çalışanlar şu kararları aldı:

* Tüm sendikaların ortak mücadelesini savunalım, eski Emek Platformunun yeniden kurulması çağrısı yapalım, hükümetin kıdem tazminatı, barolar, odalar vb. konulardaki yasa tasarılarına karşı eylemlerimizi ortaklaştıralım. Bu konuda emek örgütlerine çağrı için bir yazı kaleme alalım.

* Kıdem tazminatı, normalleşme, işçi sağlığı vb. konularda işçilerin konuşacağı toplantılar düzenleyelim. 

* Emek forumlarına devam edelim. 14 Temmuzda Tekirdağ’da, sonra İzmir, Ankara gibi illerde emek forumları yapalım. Tabanda çalışanların birliğini kurmaya çalışalım, mücadelelerine destek olalım.Bültene kayıt ol