Nakba Eylem Komitesi çağrısı: 15 Mayıs'ta hep birlikte yürüyoruz

13.05.2024 - 15:10
Haberi paylaş

Siyonistlerin, emperyalizmin desteğiyle 1948'de Filistin'i işgali ve yaptıkları katliam unutulmadı. Bugün soykırım girişimi karşısında olan Filistin dostları Nakba yıldönümünde işgalcilere karşı sokağa çıkıyor.

İstanbul'da Nakba Komitesi'nin çağrısıyla yapılacak eylem Nakba'nın yıldönümü olan ve 15 Mayıs Çarşamba günü saat 19:00'da Eminönü'ndeki Büyük Postane önünde buluşma ile başlıyor.

Filistin'e Özgürlük Platformu ve DSİP'in de bileşeni olduğu Nakba Komitesi herkesi yürüyüşe davet ediyor.

Çağrı şöyle:

Nakba (Büyük Felaket), Filistin halkının kendi tarihindeki en karanlık güne verdiği isim. Siyonist güçlerin 14 Mayıs 1948’de, onlarca yıl İngiliz manda yönetiminin koruması ve teşvikiyle yerleşip silahlanarak, katliamlara varan yıldırma eylemleriyle yayıldıkları Filistin topraklarının bir bölümünde “devlet” ilan etmesinden hemen sonra, 15 Mayıs 1948’den itibaren yerli Filistin halkına yönelik tehcir, toplu kırımlar ve her türden etnik temizlik yöntemi hayata geçirildi. Filistin halkının ‘Nakba’sı 1948’de sona ermedi, bugüne dek şiddetlenerek sürüyor. Yerleşimci sömürgeci İsrail işgal rejimi küresel emperyalizmin desteğiyle ve uluslararası hukuku hiçe sayarak Filistin halkını öldürmeye, kuşatmaya, haklarını ve toprağını gasp etmeye devam ediyor. İşgal devletinin Gazze’ye yönelik 7 aydır devam eden soykırım saldırısı Filistin halkına yönelik ‘Nakba’ öncesinden başlayan etnik temizlik uygulamalarının son halkasını oluşturuyor.

Türkiye’deki devlet kurumları ve sermaye grupları, on yıllardır olduğu gibi 7 Ekim’den sonraki soykırım saldırısında Filistin’i destekleyen söylemlerin arkasına saklanarak işgal devletiyle ticari ilişkilerini hız kesmeden sürdürdü. Devlet yetkilileri durdurmayı uzun süre reddettikleri ticari ilişkileri, Filistin halkının özgürlük mücadelesinin yanında olanların sokakta, mecliste, medyada yürüttükleri çalışmaların etkisiyle, soykırımın ancak 7. ayında kestiğini ilan etti. Diplomatik ve askeri ilişkilerde ise açık ve sahici bir yaptırım kararından kaçınmaya devam ediliyor. Bizler alınan bu kararın işgal ve soykırımı durdurmak için yetersiz olduğunu, işgal devletine ancak tam bir ambargo uygulanmasının etkili bir tutum olacağını biliyoruz. Filistin halkı tarihsel haklarına kavuşuncaya ve ırk ayrımcı sistem sona erinceye kadar işgal devleti tam bir ambargo ve tecrit altında tutulmalıdır.

Tarihsel önemdeki Nakba gününde, Filistin halkının geri dönüş hakkı, tarihsel Filistin toprağının özgürleştirilmesi ve sömürünün bitmesi için yürüttüğü mücadeleyle dayanışmanın sesini yükseltirken; süregiden soykırımı durdurmak için en etkin dayanışma olarak işgal devletinin tecrit edilmesi talebi etrafında kenetlenmenin önemini görüyoruz.

Filistin halkının süreklileştirilmiş ‘Nakba’sının yıldönümüne giderken, yerkürenin tüm işgal ve sömürgecilik karşıtları, özgürlük ve adalet arayan tüm halklar Filistin halkının yanında saf tutuyor. Siyonist işgal devletini kuşatma ve tecrit etme mücadelesini büyütürken biz de Türkiye’de

  • İsrail’e açık bir askeri ambargo kararı,
  • İsrail ile serbest ticaret anlaşmasının iptali
  • İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi

taleplerini 15 Mayıs’ta en gür şekilde haykırmak için ‘Nakba Eylem Komitesi’ni kuruyoruz. Bu talepleri politik olarak benimseyen tüm kurumları, demokratik kitle örgütlerini, sendikaları, platformları ve inisiyatifleri ‘Nakba Eylem Komitesi’ne destek vermeye ve eyleme katılmaya davet ediyoruz.

BDS Türkiye

Mayıs 2024

Çağrıyı destekleyen kurumlar:

Aralık Feminist Kolektif

Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi

Demokrasi için Hukukçular

Devrimci Gençlik Dernekleri

Devrimci Hareket

Devrimci İşçi Partisi

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi

Direniş Çadırı

DİSK Basın-İş

DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği

Eğitim İlke-Sen

Emek Partisi

Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları

Ezilenlerin Sosyalist Partisi

Filistin İçin Bin Genç

Filistin İçin Öğrenci Dayanışması

Filistin’de İşgale Son

Filistin’e Özgürlük Platformu

Halkevleri

Hepimiz Göçmeniz Irkçılığa Hayır Platformu

İşçi Demokrasisi Partisi

İşçinin Kendi Partisi

Kadın Dayanışması

Kadınlar Birlikte Güçlü

Kaldıraç Hareketi

Sosyalist Dayanışma Platformu

Sosyalist Emekçiler Partisi

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi İstanbul İl Örgütü

Toplumsal Dayanışma Kültür Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Derneği

Toplumsal Özgürlük Partisi

Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Örgütü

Zırhlı Tren

Bültene kayıt ol