Ticaret Bakanlığı yine LGBTİ+ sansürü uyguluyor: H&M’e reklam durdurma cezası

28.07.2022 - 08:23
Haberi paylaş

2020 yılında aldığı bir kararla, üzerinde gökkuşağı renkleri bulunan ürünlerin 18+ ibaresiyle satılması gerektiğini söyleyip LGBTİ+ları kriminalize eden, hedef gösteren Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, bu kez de H&M firmasına, “seçtiğim ailem” temasıyla LGBTİ+ ailelerine yer verdiği reklamı nedeniyle reklam durdurma cezası verdi.

Üyeleri arasında Türkiye Barolar Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Türk Tabipler Birliği gibi kurumların temsilcilerinin de olduğu Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 5 Temmuz 2022 tarihli toplantısında aldığı kararın gerekçesinde şu ayrımcı ifadelere yer verdi:

“Yapılan incelemeler sonucunda, gerek Anayasamız gerekse de uluslararası anlaşmalarla ve yasal düzenlemelerle teminat altına alınan çocukların yararının korunması ilkesi doğrultusunda, haber tanıtımı veya bir ticari ürüne ilişkin reklam gibi medya faaliyetlerinde çocukların duygularının ve masumiyetlerinin korunması, onlara zarar verecek her türlü etkiden sakınarak yayın yapılmasının gerekliliğinden hareketle,

“Çocuklara yönelik ürünlerin de reklam ve satışının yapıldığı e-ticaret sitesinde cinsellik ve erotizm içeren, tüm cinsel yönelimlere yönelik ifade ve görüntülerin çocukların korunması amacıyla 18+ ibaresine yer verilerek sunulması gerektiği, ancak söz konusu reklamlarda LGBTQIA+ ibarelerine yer verilmesine rağmen herhangi bir uyarıya yer verilmeden satışa sunulduğu, dolayısıyla bu durumun çocukların ve gençlerin zihinsel, ahlaki, psikolojik ve toplumsal gelişim özelliklerini olumsuz yönde etkilediği, kültürel ve ahlaki sosyal davranışları bozmaya, değiştirmeye yönelik olduğu değerlendirilmiş olup . . .”

Bültene kayıt ol