TTB: Toplumsal sağlık mücadelemizi yükselteceğiz!

30.11.2021 - 13:22
Haberi paylaş

Türk Tabipleri Birliği, beş gündür sürdürdüğü “Beyaz Yürüyüş”ü, Ankara’da düzenlediği “Beyaz Forum” ile sonuçlandırdı. Çözüm önerilerinin dile getirildiği forumda "Mücadele etmeye devam edeceğiz" denildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve tabip odalarının; İstanbul’dan Ankara’ya başlattığı "Beyaz Yürüyüş" kolu Kocaeli, Bursa ve Eskişehir illerinde basın açıklamaları düzenledi. Ankara’ya ulaşan Beyaz Yürüyüş kolunun önü polis barikatıyla kesildi. Toplantı ve gösteri yürüyüşünün en temel hak olduğunu belirten yürüyüş kolundaki hekimler, barikatı aşarak sloganlarla TTB’ye kadar yürüdü.

Beyaz Yürüyüş kolu, TTB önünde pankartlarla, balonlarla, şarkılarla ve sloganlarla karşılandı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın basın açıklamasını okumasının ardından kitle "Beyaz Forum"un düzenleneceği Yılmaz Güney Kültür Merkezi’ne doğru yürüyüşe geçti.

Beyaz Forum yapıldı

Beyaz Forum, Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın açılış konuşmasıyla başladı. Bu çökmüş sağlık sistemini tarihin çöplüğüne atmak için yürüdüklerini söyleyen Fincancı, "Beyaz Yürüyüş"e destek veren herkese teşekkür etti.

Forumda sorunların aktarımının yanı sıra “Ne yapmalı” ve “Nasıl yapmalı” sorularına da yanıt arandı. Toplumsal sağlık mücadelesinin yükseltilmesi için birebir örgütlenmenin güçlendirilmesi, bölgesel mitingler, grev kararı alınması gibi somut öneriler gündeme getirildi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı forumun sonunda; toplumun sağlık hakları, hekimlerin ücret ve çalışma koşulları, asistan hekimlerin hakları, KHK ile atılan hekimlerin geri alınması, şehir hastanelerinin kamulaştırılması gibi konuları da içeren talepleri kamuoyuna açıkladı.

Bültene kayıt ol