Sendika ve odalardan ortak eylem: Baskı, sömürü ve mafya düzenine teslim olmayacağız

10.06.2021 - 18:04
Haberi paylaş

KESK İstanbul Şubeler Platformu, DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ve İstanbul Tabip Odasının çağrısıyla Kadıköy Süreyya Operası önünde "Baskı, sömürü ve mafya düzenine teslim olmayacağız" konulu basın açıklaması yapıldı.

Eylemde hükümet istifaya çağrıldı, "Emeğin Türkiye’si için mücadeleyi büyütürken, diğer yandan son günlerde ortaya çıkan tüm kirli ilişkilerden hesap sorulması için, her türlü baskıya rağmen demokratik haklarımızı kullanmaktan vazgeçmeyeceğiz" denildi.

Sendika ve meslek odaları adına ortak açıklamayı KESK İstanbul Şubeler Platformu dönem sözcüsü Çayan Çalık okudu. "Baskı, sömürü, mafya düzenine teslim olmayacağız" diyen Çalık, "Türkiye, sermaye-devlet-mafya sarmalında devam eden kirli ilişkilerin ortaya saçıldığı kritik bir dönemden geçmektedir. Karşı karşıya olduğumuz tablo basitçe besleme bir mafya liderinin ifşaları ve iddiaları değildir. Yıllardır devletin her kademesinde yakın ilişkileri olan, siyasal iktidara her kritik evrede destek vermiş ve bu sayede yıllarca dokunulmamış, hatta kendisine resmi koruma verilmiş bir suçlunun devlet adına işlenen birçok suça ortak olduğuna dair itiraflarıdır.  Susurluk süreci ve öncesine kadar birçok isme uzanan, uyuşturucu ticareti iddialarına, kamu gücünü, iktidar mensuplarının da içinde olduğu rant kavgasından pay elde etmek amacıyla kullanan, hukuk dışı mafya- devlet- sermaye ilişkilerine, tek adam rejiminde yargının ne hale getirildiğine toplum olarak tanık oluyoruz" dedi.

Kapitalist düzen çöküyor

Çalık, iktidar bloğunun kurduğu mafya-çete-uyuşturucu ilişkileri yüzünden yeni itiraflarla karşı karşıya kaldığını söyledi. Çalık, "Bu dönemde yaygınlaşan şiddet politikaları, keyfilik ve hukuksuzluk, ihale kanunundaki sayısız değişikliğin yarattığı denetimsizlik, yağma ve talanın bir sermaye birikim aracı olarak kanıksanması, mafya-devlet-sermaye arasındaki ayrımları giderek silikleştirmiştir. İktidar bloğunun mafya-sermaye- siyaset ilişkilerinin iç içe geçmiş parçalı yapısı, tüm ülkeyi uçurumun kenarına getirmiş durumdadır. Bu sermaye düzeni bütün yönleri ile çürümüş ve çöküşe geçmiştir. Sömürü, yolsuzluk ve mafya/siyaset cenderesinde yıllardır işçiler, emekçiler, kadınlar ve gençler ezilmekte, baskı ve sindirme politikaları ile karşı karşıyadır. Açıktır ki sermaye sınıfının, tek adam rejiminin denetimine giren yargının; bu çürümüşlüğün, hukuk dışı ilişkilerin üzerine gitme “niyeti” yoktur" diye konuştu.

Hükümet istifa etmelidir

Çalık son olarak şunları söyledi: "Ülkede uzun süredir Kürt sorununda sürdürülen çözümsüzlük ve savaş politikalarında bu gayri hukuki mafya/kontrgerilla güçlerinin devlet tarafından kullanıldığı bir kez daha açığa çıkmıştır. Barışçıl ve demokratik çözümü reddeden iktidarlar, toplumu terörize eden bu karanlık güçleri her ihtiyaç duyduğunda devreye sokarak, gayri nizami harp ya da özel harp dairesi gibi adlarla meşrulaştırmaya çalışmıştır. Ülkemizin temel sorunlarının çözümsüzlüğü, hukuk dışı yol ve yapıları güçlendirirken, bu yapılar güçlendikçe demokrasiden, hukuktan uzaklaşılmıştır. Nitekim içinden geçtiğimiz gün ve yıllarda anayasanın rafa kaldırılması, ülkenin genelgelerle, keyfi kararlarla yönetilmesi bu sürecin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Tarih önünde gerçek bir hesaplaşma, eşitlik, adalet ve demokrasi mücadelesiyle olacaktır.  Emek ve meslek örgütleri olarak, bir yandan Emeğin Türkiye’si için mücadeleyi büyütürken, diğer yandan son günlerde ortaya çıkan tüm kirli ilişkilerden hesap sorulması için, her türlü baskıya rağmen demokratik haklarımızı kullanmaktan vazgeçmeyeceğimizi, mücadeleyi yürüteceğimizi ilan ediyor, hükümeti istifaya çağırıyoruz."

Eylemin sonunda kitle "Hükümet istifa” sloganı attı. 

Bültene kayıt ol