Her daim çocuklarımızın yanındayız

22.06.2020 - 09:06

Onur Ayı ile ilgili olarak Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği Başkanı Nedime Erdoğan ile konuştuk.

Onur ayı, çocukları LGBTİ+ olan aileler için ne anlama geliyor? 

Bundan 50 yıl kadar önce baskı, şiddet ve ayrımcılığa dayanamayan eşcinseller ayaklanmış, üzerlerinde baskı kuran polisi dört gün boyunca bara hapsetmiş. Sokaklarda çatışmış ve eylemler yapmışlar. Dolayısıyla burada onur, kişinin kendi onuru, kendi varoluşundan utanmayışının yansıması. Türkiye’de de onur ayı ilk kez 1993 yılında kutlanmaya başlanmış ve ondan sonra da 2003’ten itibaren de kamusal alana mal olacak şekilde kutlanmaya başlamış. 

Aile dernekleri olarak da biz homofobi ve transfobiyle mücadele eden çocuklarımızın yanında, onurlu bir yaşam, onurlu bir gelecek için onlara destek olan ebeveynleriz. Eşit yurttaşlık, sınıfsız, cinsiyetsiz, sınırsız bir dünya hayalimiz var ve bu hayalimize ancak herkesi kapsayan özgürlükçü bir yapıyla ulaşabileceğimizi biliyoruz.

Onur ayında beklentileriniz nelerdir?

Homofobi ve transfobiyle mücadele bitmeyen bir süreç. Bu hem kişisel hem de toplumsal yaşantımızda devam edecek. Sürekli olarak kendimizi yenilemeye, kendimizi var etmeye çalışıyoruz, aynı zamanda bunun topluma taşınması konusunda aracılık etmeye çalışıyoruz. 

Ebeveynlere de çocuklarının kişilik haklarını desteklemeleri için yardımcı olmaya çalışıyoruz. 

Halen ne kendimizi ne de çocuklarımızı güvende hissediyoruz. Homofobinin, transfobinin ne kadar büyük bir nefrete, şiddete sebep olabileceğini biliyoruz. Buna karşı çocuklarımızın yanında, onlarla birlikte mücadele etmek için örgütleniyoruz. 

Toplumsal cinsiyet konusunda farkındalığın artırılmasından, çocuklarımızın eşit, onurlu yurttaşlık talebinin güvenceye alınacağı özgürlükçü bir anayasanın kabul edilmesine kadar, bir dizi mücadele alanımız ve talebimiz var. 

En önemlisi de, her daim çocuklarımızın yanında yer alıyoruz. 

(Sosyalist İşçi)Bültene kayıt ol