Yeni kolluk kuvveti, işe ayrımcılıkla başlamıştı

18.06.2020 - 09:27

Bekçileri silah ve zor kullanmak konusunda yetkilendiren yasa mecliste kabul edildi ve Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Sayıları 21 bini geçen yeni kolluk kuvveti, kurulduğu günden bu yana birçok olay ve tartışmaya konu oldu.

2019 yılı sonu itibariyle Türkiye’de polis başına 211, jandarma başına 92 kişi düşüyor. Bu kadar çok polis ve asker olmasına rağmen bekçilere neden ihtiyaç duyuldu? Kurulduğu günden itibaren kötü muamele ve şiddet olaylarına karışan deneyimsiz kolluk kuvvetlerine silah kullanma yetkisi verilmesi ne gibi sonuçlara varabilir? 2007’de polisin yetkileri artırıldı. 7 yıl önce polisin dur ihtarına uymadığı için öldürülen Baran Tursun adına babasının kurduğu vakfın açıkladığı verilere göre 2007’den bu yana 403 kişi polisin dur ihtarına uymadığı için öldürüldü.

Denetimsiz ve eğitimsiz bekçiler sorunu

Deneyimsiz bekçilerin, özellikle emekçilerin yoğun olarak yaşadığı mahallelerde Arap, Kürt, esmer, sakallı bireylere bıktırıcı kimlik kontrolleriyle yaptığı baskı ve ayrımcılık ortadayken, buna tepki gösterenler zorla derdest edilirken verilen silah kullanma yetkisi vahim sonuçlar yaratabilir.

Bu eleştirilere İçişleri Bakanlığı’nın verdiği yanıt “deneyimli” amirler tarafından eğitilecekleri. Halen görevde olan bekçiler 3 gün, yeni atanacaklar ise 5 ay eğitim görecek. Bu eğitimin içerisinde insan hak ve özgürlüklerinin ne kadar yer aldığı belirsiz. Belli toplumsal gruplara baştan şüpheli olarak bakan ve ayrımcılık yapan yeni kolluk kuvvetine ne tür bir denetim uygulanacağı da belli değil. En iyi denetim, toplumsal denetimdir. İşçiler şiddete, ayrımcılığa, baskılara karşı çıkmalı.

(Sosyalist İşçi)Bültene kayıt ol