TTB'den mahpusların sağlık ve yaşam hakkı açıklaması

06.04.2020 - 19:04

TTB, başta hasta mahpuslar olmak üzere risk rubunda olan mahpusların bir an önce tahliye edilmesini talep etti.

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tüm mahpusları kapsayan, eşit ve adil bir infaz değişikliğinin bir an önce gerçekleştirilmesini istedi.

Hekimler, İşkencenin Önlenmesi Komitesi ile BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin “cezaevlerindeki insan sayısını azaltmaları için acil harekete geçme çağrısı yaptığını hatırlatarak, COVID-19 salgınının görüldüğü bir çok ülkede hükümetlerin cezaevlerinde ayrımsız tahliyeleri başlattığını bildirdi. 

TTB bildirisi özetle şöyle: “Yaşlı ve kronik hastalığı bulunan kişilerle birlikte, cezaevleri, huzurevleri, çocuk bakım evleri gibi yerlerde kalanlar için risk, diğer gruplara göre çok yüksektir.

Adalet Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de 355 hapishanede 294 bin mahpus bulunmaktadır. Bunlar içinde daha suçlu olduğu mahkemeler tarafından kararlaştırılmamış onbinlerce tutuklu da vardır. Ayrıca cezaevlerinde sayıları yaklaşık 140 bini bulan ve zor koşullarda çalışan doktor, diş hekimi, psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı, sağlık memuru, gardiyan ve jandarma görev yapmaktadır. Bu çerçevede yaklaşık 440 bin kişinin COVID-19 salgınından toplumun diğer bireylerine ve kesimlerine göre etkilenme ve birbirlerine bulaştırma olasılığı çok yüksektir.

Hapishaneler havalandırmanın yetersiz, kişisel alan ve hijyenin iyi olmadığı kapalı mekanlardır. Yoğun ve sürekli değişen nüfus, cezaevlerinde çalışan görevlilerin dışarı ile sürekli temas halinde olmaları, hapishanelerin özellikleri ve organizasyonu bu tür salgınların yayılması için oldukça elverişli ortamlardır.

Dünyadaki deneyimler ışığında, bu salgının görüldüğü birçok ülkede hükümetler, cezaevlerinde ayrımsız tahliyeler başlatmıştır. Ayrıca, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi (CPT) ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği üye devletlere “cezaevlerindeki insan sayısını azaltmaları için acil harekete geçme” konusunda çağrıda bulunarak; “hükümetler şimdi, her zamankinden çok daha fazla, yasal bir temel olmadan hapsedilen, siyasi mahkumlar ve sadece eleştirel ya da muhalif görüşler ifade ettikleri için hapsedilenler dahil her bir kişiyi serbest bırakmalıdır” şeklinde tavsiyede bulunmuştur.  

Bu tavsiyenin de bir gereği olarak, başta hasta mahpuslar olmak üzere özellikle risk grubunda olanların (60 yaş ve üstü, tansiyon, şeker vb. kronik hastalar, çocuklu ve hamile kadınlar) bir an önce tahliyesi edilmelidir. Tüm mahpusları kapsayacak ve mahpuslar arasında ayrımcılığı gütmeyen eşit ve adil bir infaz değişikliği gerçekleştirilmelidir.Bültene kayıt ol