Kadıköy'de iklim eylemi

27.10.2019 - 09:55

Ekoloji Birliği'nin Ankara'da düzenlemek istediği mitingin yasaklanması, dün Kadıköy'de yapılan eylemle protesto edildi.

Aktivistler, "İklim krizine ve ekolojik yıkıma dur diyoruz" pankartının ardında bir araya geldiler.

Ankara'daki mitingin iptali İstanbul'un yanı sıra İzmir, Adana, Mersin, Aydın ve daha birçok yerde protesto edildi.

Kadıköy'deki eylemde okunan metin ve imzacı kurumlar ise şöyleydi:

Bugünkü Ekoloji mitinginin Ankara Valiliği tarafından iptalini protesto ediyoruz!

Doğamıza, yaşamımıza, geleceğimize sahip çıkmamızı kimse engelleyemez!

Basına ve kamuoyuna,

İstanbul’da bir araya gelen yaşam savunucuları olarak, Ekoloji Birliği’nin başvurusuyla bugün Ankara’da “İklim Krizine ve Ekolojik Yıkıma DUR Diyoruz” adıyla düzenlenecek mitingin Ankara Valiliği tarafından yasaklanmasını protesto ediyoruz. Bu yasaklamanın bir tane valiliğe ait olmadığını biliyoruz. Çünkü Soma’dan, Eskişehir’den Ankara’ya emeklerinin karşılığını alabilmek için yürümek isteyen işçilere yapılan saldırılarında, Ankaradaki mitingin iptal edilme sebebinin de aynı politik oyunun sonuçları olduğunu biliyoruz.

Valilik tarafından alınan bu karar antidemokratik bir uygulamadır. Yasaklar yaşamı savunma mücadelemize engel olamayacaktır ama mitingden bir gün öncesine kadar bu kararın açıklanmaması, demokrasimizin düştüğü seviyeyi gösteren yeni bir üzücü örnektir. Tum engelleme çabalarının karşısında iklim krizine, ekolojik yıkıma, talana ve soyguna daha gür sesle DUR demeye devam edeceğiz.

Soruyoruz: Bir valilik ekoloji mitingini neden yasaklar? Artık hızla içine yuvarlandığımız iklim krizi ve ekolojik yıkım dönemini en sert geçirecek ülkelerden biri olan, gıdadan suya her açıdan zorlanacak olan Türkiye’nin bir geleceği olmasını isteyen herkesin bu talana, bu yıkıma dur demesi gerekmektedir! Hiç kimse ekolojik yıkımın faillerini korumamalıdır. Bizler, geleceğine sahip çıkmak isteyen her insanın yapması gerektiği gibi doğamıza, yaşamımıza sahip çıkıyoruz, bunu kimse durduramaz!

Eğer miting yapılabilseydi:

Ankara’da ekoloji, emek, demokrasi, kent, kadın hakları ve toplumun tüm kesimlerinin sosyal, kültürel ve ekonomik hakları için birlikte mücadele edeceğimizi herkese ilan edecektik!

Şu an tüm dünyayı saran ekolojik krizin sebebi olan; 1 milyon canlı türünün ortadan kalkma tehdidi yaşamasının nedeni olan kapitalist sistemin doğayı, yaşam alanlarımızı ve emeğimizi pazar haline getirmesine ve sömürmesine HAYIR diyecektik!

Sadece insanlara değil, tüm canlılara ait olan, yaşamın kaynağı suyumuzu, havamızı, toprağımızı kirleten, doğayı ve tüm yaşamı tehlikeye atan nükleer ve termik santrallere, madenlere, HES’lere, RES’lere, JES’lere, termik, nükleer ve biokütle santrallere, balık çiftliklerine, endüstriyel tarıma, kirli sanayiye, mermer ve taş ocaklarına, aşırı yapılaşmaya, çılgın mega projelere, sınırsız sonsuz otoyollara, betonlaşmaya, doğal ve tarihi SİT alanlarının yok edilmesine DUR diyecektik!

Tüm bu saydıklarımızdan sonra, mitingde şu ana talepleri dile getirecektik, şimdi buradan dile getiriyoruz:

• İklim krizine ve tümden ekolojik yıkıma yol açan tüm talan ve yıkım projelerinin ve faaliyetlerinin ülkenin her tarafında acilen durdurulması,
• Yaşama ve doğaya karşı olan hiçbir projenin uygulanmaması,
• Bu projelerinin ve çalışmalarının önünü açan başta maden ve enerji yasaları olmak üzere tüm ilgili mevzuatın bir daha ekolojik yıkıma ve talana asla izin vermeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi,
• Ekoloji, emek, demokrasi, kadın hakları ve kent mücadelesi önündeki tüm engellerin, kısıtlamaların, yasaklamaların kalıcı bir şekilde kaldırılması.

Tüm bu talepleri her yerde dile getirmeye devam edeceğiz! Yasaklamalarla bu talepler susturulamaz! Yaşamak ve yaşatmak istediğimiz için direnmekten başka çaremiz yok. Bu yüzden her yerde ekoloji mücadelesini büyüteceğiz.

İmzacılar:

Adalar Savunması
Antikapitalistler
Artvin Çevre Platformu
Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri
Bakırköy Kent Savunması
Beykoz Kent Dayanışması
CHP Doğa Hakları İzleme Komitesi
Divriği Kültür Derneği
Doğanın Çocukları
Eko-Öğrenci Hareketi
Ekoloji Topluluğu
Gaziosmanpaşa Barınma Hakkı Meclisi
Haliç Dayanışması
Halkevleri
Hayvan Hakları İzleme Komitesi
HDP İstanbul İl Örgütü
Kadıköy Demokrasi Meclisi
Kadıköy Kent Dayanışması
Kaldıraç
Karadeniz İsyandadır Platformu
Kazdağları İstanbul Dayanışması
KESK İstanbul Şubeler Platformu
Kuzey Ormanları Savunması
Marksist Fikir Toplulukları
Öğrenci Dayanışma Meclisi
Polen Ekoloji
Politeknik
Roma Bostanı
Sarıyer Kent Dayanışması
Şişli Demokrasi Meclisi
Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Örgütü
Toplumsal Özgürlük Partisi
Validebağ Gönüllüleri
Validebağ Savunması
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi
Yokoluş İsyanıBültene kayıt ol