'Tanju Özcan ayrımcılık suçu işliyor buna sessiz kalmayacağız'

19.04.2024 - 13:56
Haberi paylaş

İHD İstanbul Şubesi ve Hepimiz Göçmeniz Irkçılığa Hayır Platformu, Bolu'da yabancı öğrencileri hedef alan belediye başkanı hakkında suç duyurusu yaptı. Ardından gerekçelerini bir basın toplantısıyla duyurdu.

Çağlayan Adliyesi'nde sabah yapılan suç duyurusunda şunlar yer aldı.

Gönderilmek üzere

BOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

Şüpheli: Tanju Özcan - Bolu Belediye Başkanı

Suç: TCK 122. Maddede tanımlanan ayrımcılık suçu ve AİHS 14. Maddede Tanımlanan "Ayrımcılık Yasağı" ihlali

Açıklamalar:

1- Daha önce de, Bolu'da yaşayan sığınmacı/mülteciler hakkında ayrımcı söylemleri ile gündem olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, üç gün önce de Bolu'yu Karabük yaptırmam diyerek Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde okuyan yabancı öğrencileri rencide edici açıklamalarda bulunmuş, hedef göstermiş ve ulaşım ücretlerine astronomik bir zam yapılacağını duyurmuştur.

2- Yaşadıkları coğrafyada çatışmalı ortamlardan kaçarak burada "sığınmacı" olarak yaşayan, eğitim veya çalışmak amacıyla gelen ve ülkelerindeki olumsuzlukları bu yollarla aşmak gayretinde olan insanlara yönelik her türlü ayrımcılığın önlenmesi gerekirken, belediye başkanı Tanju Özcan tarafından yapılan açıklamalar ve işaret edilen uygulama açıkça TCK 122. Madde ve AİHS'nin 14. Maddesini ihlal edecek nitelikte "ayrımcılık" oluşturmaktadır. Kaldı ki, temsili görev yapan ve kamu gücünü elinde bulunduran kişilerin toplum üzerindeki etkileri düşünüldüğünde, ayrımcı ötekileştirici yaklaşımların ve söylemlerin toplumsal bir "nefreti" körüklediği, bu nefretin toplumsal ya da bireysel düzeyde mültecilere yönelik nefret saldırılarına dönüştüğü bilinmektedir. 10 Ağustos 2021 günü Ankara Altındağ'da, 10 Ocak 2022 günü İstanbul Esenyurt'ta yaşanan sığınmacılara yönelik saldırılar, 16 Kasım 2021 günü İzmir Güzelbahçe'de üç Suriyeli sığınmacının yakılarak öldürülmesi, 26 Mart 2023 günü Gabonlu üniversite öğrencisi Dina'nın öldürülmesi olayı ve daha onlarca acı örneğin yaşandığı coğrafyamızda, ayrımcılığın, ırkçılığın ve nefret saldırılarının önlenmesi için acil önlemler alınması, suç faillerinin cezalandırılması gerektiği ortadadır.

3- Ayrımcılık, ırkçılık ve nefret saldırıları toplumsal barışı tehdit etmekte olup, bu durum yaşadığımız ortamı her birimiz için tehlikeli bir hale getirmektedir. İş bu nedenle, ve yukarıda açıkladığımız olaylar çerçevesinde suç duyurusu dilekçemizin dikkate alınması gereklidir.

Sonuç ve İstem :

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında TCK 122. Madde ve AİHS 14. Madde düzenlemeleri gereğince soruşturma açılarak, iddianame düzenlenmesini saygı ile talep ederiz. 

19.04.2024

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi'nde yapılan açıklamanın tam metni:

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ayrımcılık suçu işliyor buna sessiz kalmayacağız

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan  göreve başladığı 2019 yılından bu yana,  görevi ile ilgili açıklamalarında  göçmen/sığınmacı yerleşimciler için  ve son olarak  yabancı ülke vatandaşı öğrenciler için de ayrımcı, ötekileştirici bir dil kullanmış,  anayasanın eşitlik ilkesini dahi göz ardı ederek  yerel hizmetlerde ayrımcı politikalarını  uygulamaya koymuştur. Tanju Özcan, toplumsal  barışı tehdit eden bu tutumu  ile sığınmacılarda topluma ve idareye olan güveni sarsmakla kalmamış, aynı zamanda toplumda yabancı düşmanlığını  körüklemiştir.  

Daha önce de, Bolu’da yaşayan sığınmacı/mülteciler hakkında  ayrımcı söylemleri ve uygulamaları ile gündem olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, üç gün önce basına yansıyan paylaşımlarında yine ,  Bolu'yu Karabük yaptırmam diyerek Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde okuyan yabancı öğrencileri rencide edici açıklamalarda bulunmuş, hedef göstermiş ve  ulaşım ücretlerine astronomik bir zam yapılacağını duyurmuştur.

Özcan 16 Nisan tarihli açıklamasında  “Şu anda Bolu’da bizim tespitlerimize göre 102 ülkeden öğrenci var. Bu öğrencilerin kendi ülkelerinde hangi okul mezunu dahi olduğunu bilmiyoruz. Ajanslar türedi. Bu ajansa Somali’den başvuruyor. Ajans buna diyor ki ‘Şu üniversiteye senin kaydını yaptırırsak 18 bin liraya mâl olur’ diyor. Kendi komisyonu hariç. Üniversite bunlardan 3-5 kuruş para alıyor ama üniversiteye maliyeti çok daha fazla. Belediye olarak bizim yetkilerimiz sınırlı. Bu şekilde gelmiş olan öğrencilerin otobüs biletlerine astronomik bir zam yapacağız. Onun dışında neler yapabileceğimizi kendi aramızda tartışıyoruz. Bunlar öğrenci mi değil mi belli değil? Orada suça karışıp karışmadıkları belli değil, kim oldukları belli değil” diyerek öğrencileri rencide etmesi ve hedef göstermesinin ardından bu gün yaptığımız suç duyurusunda da belirttiğimiz üzere  

Yaşadıkları coğrafyada çatışmalı ortamlardan kaçarak burada “sığınmacı” olarak yaşayan, ya da eğitim veya çalışmak amacıyla ve resmi izin ve onay alarak gelen ve ülkelerindeki olumsuzlukları bu yollarla aşmak gayretinde olan insanlara yönelik her türlü ayrımcılığın önlenmesi gerekirken,  belediye başkanı Tanju Özcan tarafından yapılan açıklamalar ve işaret edilen uygulamalar açıkça “ayrımcılık” oluşturmakta, yabancıları hedef haline getirmekte, halkı yabancılara karşı kışkırtmaktadır. 

Kaldı ki, temsili görev yapan ve kamu gücünü elinde bulunduran kişilerin toplum üzerindeki etkileri düşünüldüğünde, ayrımcı ötekileştirici yaklaşımların ve söylemlerin toplumsal bir “nefreti” körüklediği, bu nefretin toplumsal ya da bireysel düzeyde mültecilere yönelik nefret saldırılarına dönüştüğü bilinmektedir. 10 Ağustos 2021 günü Ankara Altındağ’da, 10 Ocak 2022 günü İstanbul Esenyurt’ta yaşanan sığınmacılara yönelik saldırılar, 16 Kasım 2021 günü İzmir Güzelbahçe’de üç Suriyeli sığınmacının yakılarak öldürülmesi, 26 Mart 2023 günü Gabonlu üniversite öğrencisi Dina'nın öldürülmesi olayı ve daha onlarca acı örneğin yaşandığı coğrafyamızda, ayrımcılığın, ırkçılığın ve nefret saldırılarının önlenmesi için acil önlemler alınması, suç faillerinin cezalandırılması gerektiği ortadadır. 

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan söylemleri ve belediye başkanı olarak tutum ve uygulamaları ile  TCK 122. Maddede tanımlanan “ayrımcılık suçu”, TCK 216. Maddede tanımlanan“ halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu” ile  AİHS 14. Maddede tanımlanan “ Ayrımcılık Yasağı” nı ihlal etmektedir. 

Hakkında çeşitli defalar suç duyurusu yapılan, söylemleri ve uygulamaları nedeniyle tepki çeken Özcan hakkında üyesi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapılan 2021 tarihi bir açıklamada, söylemlerini eleştirdikleri belirtilmiş ancak belediye başkanı olarak suç oluşturan söylem ve eylemlerinin bireysel olduğu belirtilerek “kendisini bağlar” denilmekle yetinilmiştir.   Tanju Özcan ise cevabında  “söylediklerimin tamamen arkasındayım “ diyerek bu konudaki ısrarını sürdürdüğünü ortaya koymuştur. 

Tanju Özcan 31 Mart seçimleri öncesi yine sığınmacı karşıtı vaadlerde bulunmuş ve  yeniden CHP’den belediye başkanı seçilmiştir. Hemen ardından da aynı ayrımcı söylem ve politikaları ile gündem olmuştur. 

Yaptığımız suç duyurusu kapsamında cumhuriyet savcılarını göreve çağırırken, Cumhuriyet Halk Partisi’ni sorumlu davranmaya,  sığınmacı/yabancı düşmanı politikalara geçit veren tutumundan vazgeçmeye, parti politikası ile örtüşmediği söylenen yabancı düşmanı söylem ve uygulamalarını ve bu noktadaki ısrarını gözeterek Tanju Özcan hakkında gerekli disiplin işlemlerini yapmaya ve gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmaya çağırıyoruz. 

İnsan Hakları Derneği 

İstanbul Şubesi  

Bültene kayıt ol