Salgın sosyal devrimlere yol açacak

12.04.2020 - 17:04

Korona virüsü bütün dünyayı altüst ederken, her yerde yoksullar zenginlerden daha kötü etkilere maruz kalıyor. 

Bu salgının sosyal huzursuzluklara, hatta devrimlere yol açabileceği egemen sınıf mecralarında dahi dile getiriliyor.

Finans dünyasıyla ilgili yayın yapan medya kuruluşu Bloomberg’e yazan Andreas Kluth, “koronavirüsün herkese eşit davrandığı” söyleminin salgınla ilgili en yaygın yanlış klişe olduğunu dile getiriyor. Her yerde, önceden var olan eşitsizlikleri pekiştiren koronavirüs salgınının herkesi ekonomik, sosyal, psikolojik ve medical anlamda farklı oranlarda etkilediğini anlatıyor.

Carnegie adlı kurumun araştırmasına göre, 2017’den koronavirüs krizinin hemen öncesindeki sürece kadar, dünya çapında 100 ayrı hükümet karşıtı protesto dalgası gerçekleşmiş. Bunları Sarı Yelekliler örneğinde görüldüğü gibi gelişmiş kapitalist toplumlarda da, Sudan gibi daha fakir ülkelerde de görmek mümkün. Ve bu ayaklanmaların yaklaşık %20’si siyasi liderleri devirmeyi başarmış.

Andreas Kluth, hem demokratik ülkelerin hem daha otoriter rejimlerin sokağa çıkma yasaklarıyla olası protestoların önünü kesmiş olduğunu hatırlatırken; kapalı kapıların ardında ise büyük travmaların ve tradejilerin birikmekte olduğunu ve bunların sonunda bir patlamaya yol açacağını söylüyor.

Koronavirüs salgınının hem ülkeler arası hem de ülkeler içi eşitsizliklere büyüteç tuttuğunu ifade eden Kluth, yoksulların hem sosyal mesafelenme imkanına sahip olmadığını, hem de birikimleri olmadığı için sağlık hizmetlerine diğerleri kadar kolay erişemediğini aktarıyor. Salgın, ABD’nin sıkışık, stresli ve umutsuz mahallelerini daha kolay vuruyor. Birçok yerde siyahların ölüm oranı beyazlara göre çok daha yüksek.

Ülkeler arası eşitsizlikler ise daha da büyük. Afrika’nın yoksul bölgelerinde geniş aileler tek bir odada yaşadığı için “mesafelenme” söz konusu dahi değil. Maske gibi basit koruyucu ekipmanlar dahi bulunamıyor.

Uluslararası Emek Örgütü’nün verilerine göre, salgın nedeniyle 195 milyon kişi işini kaybedecek. 1.25 milyar insanın geliri radikal bir şekilde düşecek.

Bloomberg yazarı, bu bağlamda, krizin ardından her şeyin eskisi gibi devam edeceğini düşünmenin naiflik olacağını dile getiriyor. Brezilya’da pencerelerinde tencere tava çalanlardan Lübnan’daki hapishane isyanlarına, öfke ve huzursuzluğun yeni kanalları açacağını söylüyor.Bültene kayıt ol