Zeytin ağacıma dokunma!

03.03.2022 - 12:48
Haberi paylaş

Resmi Gazete’de 1 Mart günü Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından “Maden yönetmenliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmenlik” yayınlandı. Bu yönetmelik ile tarım arazilerinde madencilik faaliyetleri yapılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren Maden Yönetmeliği’nin 115’inci maddesine ek bir madde eklendi ve tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlar da madencilik faaliyetine açıldı.

Eklenen maddede: Ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi halinde bu alanların belli şartlara bağlı olarak madencilik faaliyetine açılacağı belirtilmekte. Daha önce de defalarca zeytinliklerin madencilik faaliyetine açılmasını içeren düzenlemeler TBMM gündemine getirilmiş, kamuoyunun baskısı ile meclisteki siyasi partilerin itirazları ile böyle bir düzenleme geçirilememişti.  

Yönetmelikte zeytinliklerin madencilik faaliyetine açılması kimi şartlara bağlanmış görünse de bu yönetmelikle istisnasız tüm zeytinliklerin maden şirketlerine açılacağı çok açık. Türkiye’de zeytinlik alanları ile maden alanlarının aynı bölgede olduğu çok yer var. Yıllardan beri madencilik faaliyetlerine direnen Kazdağları bunların başında geliyor. Kazdağları’nda madencilik faaliyetleri için çok sayıda şirket çalışma sürdürmekte, bu yönetmelikle bu şirketlerin önlerindeki yasal engellerden ne kadarı kaldıysa o da kaldırılıyor. 

Binlerce insanın geçim kaynağı olan zeytinlik alanları, milyonlarca insanın, canlının yok oluşuna neden olan iklim krizinin başlıca kaynağı kömür ve madencilik faaliyetleri için yok ediliyor. Bu büyük yıkımdan kâr eden şirketlere ise hükümetin yüklediği tek sorumluluk rehabilite masrafları oluyor. Bugün ihtiyacımız olan zeytinlik alanların istendiği kadar şarta bağlansın herhangi bir faaliyet alanına açılması değil mutlak koruma altına alınmasıdır.

İnşaatçılara, santralcılara kaynak aktardığınız yeter!

Elinizi yaşam alanlarından, doğadan, ağaçlardan, derelerden, vadilerden, zeytinlerden çekin!

• Küresel ısınmanın durdurulmasına yönelik taleplerde pazarlıklara son verilsin. Hemen şimdi sıfır emisyon!

• Enerji üretiminde fosil yakıt kullanımına son verilsin. Fosil değil yenilenebilir enerji! 

•  İşsizliğe karşı adil dönüşüm ilkesi ile önlem alınsın. İklim değişikliğinin önlenmesine yönelik oluşturulacak yeni alanlarda istihdam sağlansın. 

• Yerel ekosistemlere zarar verenler tespit edilsin. Rant uğuruna yaratılan zararlar zarar verenlerden tazmin edilsin. 

• Nükleer santraller derhal kapatılsın. Var olan ve düşünülen tasarılar durdurulsun.

Bültene kayıt ol