Ankara'da Küresel İklim Grevi eylemi

27.09.2019 - 17:57

Ankara İklim Platformu, 20-27 Eylül arasında Küresel İklim Grevi Haftası sonunda Kuğulu Park'ta bir basın açıklaması ve forum düzenledi.

Ankara'da 20 Eylül'de öğrencilerin iklim grevi ile başlayan İklim Adaleti Haftası, Kuğulu Park'ta yapılan basın açıklamasıyla sona erdi. Ankara İklim Platformu tarafından yapılan açıklamanın ardından parkta bir forum düzenlendi ve gelecek etkinlikler konuşuldu. Açıklama şöyleydi: 

Gezegen ve bütün bir canlılık yanıyor!

Dünyada her gün yaklaşık 200 canlı türünün yok olduğu altıncı kitlesel yokoluşun ortasındayız. Bu yokoluşa gitmenin temel sebebi mevcut üretim biçimi, tüketim ilişkileri ve yaşam biçimleri. Bir milyon canlı türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

İnsan kaynaklı iklim değişikliği sel, sıcak hava dalgası, kasırga, kuraklık gibi afetlere neden olarak yeryüzündeki tüm canlıların yaşamını tehdit ediyor.

Yüzyıllık sıcaklık rekorlarının kırıldığı bir dönemdeyiz, Türkiye’nin içinde bulunduğu Akdeniz Havzası ise son 900 yılın en ağır kuraklığını yaşıyor. İklim krizi yüzünden göçler artıyor, sadece 2018’de dünyada 17 milyon insan göç etti, son on yılda bu sayı 265 milyonu buldu, 2050 yılında ise 200 milyon insanın göç etmesi bekleniyor.

Türkiye’nin çeşitli yerlerinde örneklerini gördüğümüz dünya çapındaki ekolojik tahribat ile iklim krizi arasında da doğrudan bir ilişki var. Yakın zamanda tekrar gündemimize giren Kazdağları, Munzur, Cerattepe, Salda gölü, Hasankeyf, Kavaklık ve seri orman yangınları kısa dönemde telafi edilemeyecek ekolojik yıkımın örnekleri.

Birleşmiş Milletler İklim Konferansı raporu bize iklim krizine karşı acilen somut önlemler almamız gerektiğini gösteriyor. Bu kapsamda İsveçli 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg'in başını çektiği, Türkiye’deki öğrencilerin de katıldığı iklim için okul grevleri hareketi herkesi bu grevlere ve iklim için harekete geçmeye davet etti. İklim krizi yalnızca öğrencilerin omuzlarına yüklenemeyecek kadar büyük ve de acil bir konu.

Etkilerini görmekte olduğumuz ve çok daha ağır şekilde göreceğimiz, bütün bir ekosistem üzerinde yıkıcı etkiye sahip olan iklim krizine karşı hep beraber cevap vermek için Türkiye’nin de bir an önce harekete geçmesi gerekiyor.

Bizler iklim ve ekoloji meselesini dert edinen her kesimden vatandaşlar olarak şirketlerin kar hırsına, devletlerin ekonomik büyüme kaygısının korkunç sonuçlarına, fosil yakıt kullanımına, termik santrallere, madenlere, orman yangınlarına ve tahribatlarına karşı somut yaptırımlar ve değişimler talep ediyoruz.

Herkesi tüm dünyada yükselmekte olan ekoloji ve iklim mücadelesine katılmaya ve bu değişim bir parçası olmaya davet ediyoruz.

Hemen şimdi, amasız ve fakatsız iklim için adalet talep ediyoruz!

Ankara İklim PlatformuBültene kayıt ol