Hayvan hakları savunucuları: Atlara yapılan eziyet kabul edilemez, faytonlar kaldırılmalı

30.08.2019 - 12:30

Adalar Belediyesi ile İBB'nin işbirliğiyle düzenlenen Adalar Ulaşım Çalıştayı, hayvan hakları savunucuları tarafından "hükümsüz" ilan edildi.

Çevreci ve hayvan hakları savuncuları, çalıştaydan atlı faytonların "iyileştirilerek" devam ettirilmesi fikrinin çıktığını belirterek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verdiği sözü tutma çağrısı yaptı.

Ekrem İmamoğlu, seçilmeden önce "Fayton uygulamasına son veriyoruz. Elektrikli faytonlarımız kullanıma geçecek. Tüm hayvanlarımıza uygulanan zulümü engellemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" vaadinde bulunmuştu.

Hayvan hakları savunucularının ortak açıklaması:

1- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 20 Haziran'da verdiği bir röportajda, fayton uygulamasına son verileceğini ve elektrikli faytonların kullanıma gireceğini söyledi. Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu'nun 'Oylarımız Hayvanlar İçin' kampanyası kapsamında 'Söz Veriyorum' taahhütnamesini de 27 Mart'ta imzaladı.

2- Çalıştay ile ilgili olarak sosyal medya duyurularında, "Atlı faytonlar konusunda tarafları buluşturuyoruz" denilmiş ama konu ile ilgili örgütlerin tümü davet edilmediği gibi, bu konuda mücadele eden aktivistler ve akademisyenlerin önemli bölümü yok farz edilmiştir.

3- Hayvan hakları savunucularının bir kısmı, kendi inisiyatifleriyle çalıştaya katılmış ve toplantı sırasında faytonların kalkması için taleplerini dile getirmiştir. Ancak toplantı sonundaki sunumlarda bu görüşlere yer verilmemiştir.

4- Çalıştay sonrasında medyaya yansıyan haberlerde de hayvan hakları ve özgürlüğü savunucularının/aktivistlerinin görüşleri geri plana atılırken, atlı faytonlarla ilgili koşulların iyileştirilerek korunması yönünde tercihler öne çıkarılmıştır. Çalıştaydan 'Adalılar atlı faytonları istiyor' gibi bir sonuç çıktığı yönünde basında yer alan haberler ise tamamen yanlıdır ve gerçeği yansıtmamaktadır.

5- Bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda, çalıştayın amacının atlı faytonları devam ettirmek ve bunu 'halkın tercihi' gibi yansıtmak olduğu ortadadır. Böylelikle hayvan zulmüne karşı olanların tepkisi bastırılmak istenmiştir.

6- Yaşadığımız bilim ve teknoloji çağında Adalar'ın atmosferine uygun, çevreci ve çağdaş çözümler mevcutken, hayvan sömürüsü turistik rant ve nostalji gibi gerekçelerle devam ettirilmek istenmektedir. Her yıl sadece Adalar'da yüzlerce atın fayton zulmü ile can verdiği ortadayken, atlı faytonların Adalar'ın simgesi olduğu söylenebilmektedir!

7- Adalar'da atlı faytonların kalmasını isteyenlerin olduğu söylenirken, kalkmasını isteyenlerin taleplerine kulak tıkanmıştır. Çalıştayın kapanışında ifade edilen çözüm önerileri kısmında atlı faytonların tamamen kaldırılması gerektiği sadece bir cümle ile geçiştirilmiş, atlı faytonların  neden kaldırılması gerektiğine dair etik, bilimsel ve hukuki gerekçelere yer verilmemiştir.

Atları birer 'mal'a, ulaşım aracına indirgeyen ve çalıştaya hakim olan bu insanmerkezci yaklaşım, Adalar'ın doğasının da kısa süre içinde tahrip edilmesi ve Ada ekosisteminin tümüyle yıkıma uğratılmasını kaçınılmaz kılacaktır.

8- Hayvan hakları ve özgürlüğü savunucularının/aktivistlerinin, insan gibi bilinç sahibi duyarlı canlı olan atlara yapılan bu eziyeti kabul etmesi olanaklı değildir.

9- Adalar'daki faytonların çok büyük bir kısmı turistlere tahsis edilmiş durumdadır. Ada halkının önemli bölümü atlı faytonları kullanmamaktadır. Bu bir rant kapısı haline gelmiştir.

10- Bütün bu nedenlerle çalıştay bildirgesine şerh düştüğümüzü kamuoyuna duyuruyoruz.

Talepler

- Atlı faytonlar, hiçbir koşul gözetilmeden derhal kaldırılmalıdır. Sorun can ile ilgilidir ve bu nedenle ivedilik arz etmektedir.

 - Talebimiz nostalji adı altında belli sayıda atın fayton köleliğine devam etmesi değil, tek bir faytonda tek bir atın kalmayacağı şekilde faytonlardan kurtulmasıdır.

 - Talebimiz, fayton atlarının hayatları boyunca sömürülmeden yaşayacağı alanların tesis edilmesidir.

 - Talebimiz, atların yaşayacakları bu alanlarda bir daha asla yarışma, yük taşıma, kumar objesi olmak dahil, insanlar tarafından herhangi bir nedenle kullanılmayacaklarının güvence altına alınmasıdır.

 - Talebimiz, içinde kan ve şiddetin olmadığı ulaşım çözümlerinin devreye sokulmasıdır.

 - Talebimiz, atlı faytonların tarihe karışmasıdır.

İMZACILAR:

- Adalar Savunması

- Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu

- Bursa Vegan İnisiyatifi

- Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu (DAYANIŞMAFED)

- Dört Ayaklı Şehir

- Ekoloji Topluluğu

- Empati Derneği

- Empati Hayvan Hakları Eğitimi ve Şiddetsizlik Platformu

- Eskişehir Vegan İnisiyatifi

- Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM)

- Hayvan Hakları ve Etiği Derneği

- Hayvan Özgürlüğü İnisiyatifi

- Hayvanlara Adalet Derneği

- Hayvanlara Özgürlük Cephesi

- Hayvanlarla Dayanışma İnisiyatifi (HAYDİ)

- İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi

- İstanbul Vegan İnisiyatifi

- İTÜ Vegan Topluluğu

- İzmir Vegan İnisiyatifi

- Patili Canlar Derneği (PADER)

- Veganizm Özgürlüktür

- Yaşam ve Dayanışma Yolcuları

- Yeşil Direniş

- Yeşil Öfke Ekoloji Kolektifi

- Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma DerneğiBültene kayıt ol