Faruk Sevim

Faruk Sevim son yazıları

Faruk Sevim tüm yazıları

19.03.2018 - 08:54

Sendikalar, kadın işçilerin örgütlenmesi için daha fazla çaba göstermelidir

Kadınlar 8 Mart’ta önemli eylemler gerçekleştirdi. Aynı günlerde DİSK tarafından “Türkiye’de kadın işçi gerçeği” raporu yayınlandı. Bu raporda ve daha önce yayınlanan TÜİK istatistiklerinde önemli saptamalar var. Önce TÜİK istatistikleri:

Çalışabilecek yaştaki kadınların yüzde 34’ü çalışma hayatına katılıyor, erkeklerde bu oran yüzde 72.

İşsizlik kadınlarda yüzde 16, erkeklerde yüzde 9.

15-24 yaş arası genç kadınların ne eğitimde ne çalışma hayatında olmayanlarının oranı yüzde 33, erkeklerde yüzde 14.

DİSK raporuna göre kadınların çalışma hayatındaki en önemli sorunları; düşük ücret, ayrımcılık, işsizlik ve güvencesizlik. Rapordan kısa başlıklar:

Kadınların yüzde 64’ü çalışma hayatından, aldığı ücretten memnun değil.

Kadınların yüzde 23’ü işe alım sürecinde ayrımcılık yaşıyor. Terfi, ücret zammı, eğitim vb. konularda her zaman erkek işçiler tercih ediliyor.

Kadınların yüzde 24’ü güvencesiz işlerde, sigortasız olarak çalışıyor, bu oran erkek işçilerde yüzde 19.

Kadınların istihdamda kalma süresi erkeklere göre daha kısa ve süreksiz. 2 yıl istihdamda kalan kadınların oranı yüzde 14, erkeklerin oranı ise yüzde 9. 16 yıl ve üzeri istihdamda ise erkeklerin oranı yüzde 24’e yaklaşırken, kadınların oranı yüzde 13’te kalıyor.

Kadınların yüzde 92’si sendikasız, yüzde 8’i sendika üyesi, bu oran erkeklerde yüzde 14. İşten atılma korkusu ile kadın işçilerin sendika üyeliği engelleniyor. Sendikalara üye olanlar da sendikal faaliyetlere katılma konusunda çekince yaşıyor, iş yeri temsilciliği, yöneticilik konularında erkek işçiler baskın çıkıyor.

Kadın işçilerin yüzde 86’sı işyerlerinde çocuk bakım desteği alamıyor.

Ortalama sendikalaşma oranı yüzde 12 iken kadınların örgütlenmesinin çok daha az olması, sorunun boyutlarının büyük olduğunu gösteriyor. Sendikalardaki kadın yöneticiler ise yüzde 8’den de az, yüzde 1 civarında. Hem genel sendikalaşmanın, hem kadınların sendikalaşmasının, hem de kadınların sendikalarda belirleyici güç olmasının önemi çok büyük. Kadınların sendikalaşması, kadına yönelik şiddetin işçi sınıfının merkezi sorunu haline gelmesine de yardımcı olacaktır. Sendikalar, kadın işçilerin örgütlenmesi için daha fazla çaba göstermelidir.

Faruk Sevim

[email protected]

(Sosyalist İşçi)


Bültene kayıt ol