Faruk Sevim

Faruk Sevim son yazıları

Faruk Sevim tüm yazıları

05.02.2015 - 10:15

Metal grevi kazanmalıdır

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş sendikasında örgütlü olan binlerce metal işçisi MESS’in dayatmalarına karşı, Gebze’den Mersin’e kırk bir işyerinde grev kararı aldı ve bu işyerlerinin bir bölümünde 29 Ocakta grev başladı.

Bir grup fabrikada ise grev 19 Şubatta başlayacaktı. Ama işçi düşmanı AKP hükümeti, daha ikinci gününde Bakanlar Kurulu kararıyla grevi 60 gün ertelediğini açıkladı. Sadece metal işçilerinin değil, işçi sınıfının geneli için olumlu bir dönemi başlatabilecek olan metal grevleri Hükümet tarafından aslında fiilen yasaklandı, çünkü ertelenen grevlerde, erteleme süresince taraflar anlaşamazsa, Çalışma Bakanlığı Yüksek Hakem Kurulunu devreye sokmakta, erteleme sonunda tekrar greve başlanamamaktadır.

1991 yılından bu yana böylesine kitlesel bir grev deneyimi yaşamamış olan metal işçileri için metal grevinin önemi ve anlamı büyüktür. Patronlar bunu iyi bildiğinden, işçilerin coşkusu ve kararlılığı karşısında hükümeti devreye sokarak grevi engelledi.

Bakanlar Kurulu grevleri erteleyerek “milli güvenliğin”, sermayenin sömürüsünü ve işçilerin köleliğini güvence altına almak demek olduğunu bir kez daha gösterdi. Metal işçileri şimdi iki yıllık sözleşme ve ücret zammı taleplerinde daha da kararlıdır. AKP hükümeti bilmelidir ki, metal grevini yasaklamakla metal işçilerinin mücadelesini metal fabrikalarından diğer işyerlerine ve meydanlara taşımaktadır.

Metal işçilerinin mücadelesinin amacını bir kez daha hatırlamak gerek: Birincisi, metal işçileri özgür toplu pazarlık düzeni istiyor, üç yıllık sözleşme dayatması istemiyor. İkincisi, insan onuruna yakışır bir ücret, insan onuruna yakışır çalışma koşulları istiyor. Üçüncüsü, yasaklanan grev haklarını geri almak istiyor. Birleşik Metal-iş yaptığı açıklamada, işveren örgütü MESS ile asla masaya oturmayacağını, yani erteleme döneminde anlaşma imzalamayacağını kamuoyuna duyurdu. Yüksek Hakem Kurulu tarzındaki arabuluculukları da kabul etmek istemediğini açıkladı.

Yapılması gereken AKP hükümetinin ve MESS’in saldırılarına karşı, metal işçileri ile dayanışmayı büyütmek, bu grevin kazanmasını sağlamaktır. Diğer işyerlerindeki ve işkollarındaki işçiler mücadele için seferber edilmeli, birlikte mücadelenin önemi anlatılmalıdır. İşçi hareketinin büyümesi için işçi sınıfının mücadelesinin kazanması gerekir. Metal işçileri AKP Hükümetine ve işveren örgütü MESS’e dersini verecek, metal grevi kazanacaktır.

Faruk Sevim

[email protected]

(Sosyalist İşçi)


Bültene kayıt ol