Faruk Sevim

Faruk Sevim son yazıları

26.02.2017 - 07:49

İşçi sınıfı başkanlık değil demokrasi istiyor

İşçi sınıfı ve yoksulların çıkarı "Hayır!" kampanyasındadır. Türk-İş başkanı 'değişiklik paketinde bizim taleplerimiz yok' dedi. Anayasa değişikliği işçi sınıfının lehine değil. Zira demokrasiden yana bir değişim değil.

12 Eylül Anayasası ile 35 yıldır yönetilen Türkiye’de temel hak ve özgürlükler konusunda sorun yaşadığımız açık. Örgütlenme ile ilgili pek çok engel anayasada mevcut. İşçinin, emekçinin, siyasete katılım imkânı çok sınırlı. Basın ve ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü, farklı kimlik ve kültürlerin eşit haklarla varlığının güvenceye alınması gibi temel demokratik hakların kullanılmasının önünde pek çok anayasal engel var. Temel hak ve özgürlüklerimizin güvenceye alındığı, demokratik bir Anayasa hepimizin ihtiyacı. Ancak ortaya konulan değişiklik, gündeme getirilme biçimi ve içeriği bakımından uygun değil.

Gündeme getirilme biçimi bakımından uygun değil; çünkü Anayasa değişikliği önerileri hakkında işçiler, emekçiler, sendikalar, üniversiteler, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri her hangi bir tartışma yapamadı, OHAL koşullarında böyle bir siyasal atmosfer oluşturulmadı. Grev, gösteri, yürüyüş, toplantı vb yasak, medya üzerinde ağır bir baskı var. Bu yasakların gölgesinde sağlıklı bir toplumsal tartışma yapılamayacağı aşikar.

İçerik bakımından uygun değil. Bu anayasa değişikliğinin işçilere, emekçilere getirdiği herhangi bir şey yok. İş cinayetleri, işten atılmalar, hayat pahalılığı, yoksullaşma artarak devam ediyor, ama yeni anayasada bu konularda getirilen herhangi bir düzenleme yok. Yeni anayasa emekçilerin hiçbir derdine derman getirmiyor. Yeni anayasada Kürt halkı yine yok sayılıyor, eşit yurttaşlık diye bir kavramın sözü dahi edilmiyor.

İstikrar ve huzur için yapıldığı söylenen anayasa değişikliği ile şunlar hayatımıza girecek: Tüm yetkiler tek elde toplanacak. Milletvekilleri, bürokratlar, yargı tek kişi tarafından belirlenecek. Yasaların yerine geçecek Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) tek elden çıkarılacak. Bütün bu geniş yetkilere rağmen, yetkiyi kötüye kullanmayı engelleyecek mekanizmalar olmayacak. İşte önerilen sistem bu. Halkın bu düzenlemeye ‘Evet’ demesi isteniyor.

Tüm yetkilerin tek elde toplandığı bir sistemden demokrasi çıkmaz. Bu nedenle sendikalar bu anayasaya hayır demeli, başkanlık değil demokrasi istemelidir.

Faruk Sevim

[email protected]

(Sosyalist İşçi)


Bültene kayıt ol