Faruk Sevim

Faruk Sevim son yazıları

Faruk Sevim tüm yazıları

01.11.2016 - 08:32

Kayyum uygulamaları işçileri olumsuz etkiliyor

Üç yıldan beri Türkiye’de pek çok şirkete, belediyeye, kuruma “Paralel Yapı” ve “Terör” örgütlerine para aktardıkları gerekçesi ile el konuldu ve kayyum atandı.

Haziran 2016 tarihinde çıkarılan bir yasa ile Kayyum atama yetkisi daha da genişletildi. Bu tarihten itibaren “kuvvetli suç şüphesinin varlığı” halinde de kurumlara kayyum atanmaya başlandı. Kayyum atanma koşullarına terörün yanı sıra anayasal düzene karşı işlenen suçlar, güveni kötüye kullanma ve sahtecilik suçları eklendi.

Kayyumların görevleriyle ilgili iş ve işlemlerden dolayı açılacak tazminat davalarına kısıtlama getirildi. Bu davalar ancak devlet aleyhine açılabilecek. Böylece kayyumun kötü niyetli ve kasdi davranışlarından doğacak zararları devlet üstlenmiş oldu.

Kayyum belirli işleri görmek veya mal varlığını yönetmek için kurumlarda görevlendirilen kişidir. Hukuki sorumluluğu işverenle aynıdır. Kayyum’un görevi suçu mahkeme kararı ile sabit olana ya da suçlamalardan aklanana kadar görev aldığı şirketi, kurumu idare etmektir.

Türkiye’de son 3 yılda 160 bin dolayında işçinin çalıştığı beş yüzden fazla kuruma kayyum atandı. Kayyum atanan kurumlarda en başta gelen sorun, işçi ücretlerinin düzenli ödenememesi. Örneğin kayyum atanan Yeni Çeltek madenlerinde işçiler 4 ay boyunca maaşlarını alamadılar ve günlerce açlık grevi yaptılar. Ayrıca atanmış olan kayyum heyeti içerisinde maden mühendisinin olmaması nedeniyle maden ocağında yeterli iş güvenliği tedbirleri alınamadı, işçilerin hayatı tehlikeye atılmış oldu.

Yine bir başka kayyum atanan işyeri olan İstanbul Esenyurt’taki Fi Yapı firmasına konut projesi inşaatında 24. kattan düşen asansörde üç işçi yaşamını kaybetti. Firma ve inşaat devlet tarafından atanan kayyumun denetimine bırakılmıştı.

Eylül 2016’dan itibaren kayyum atanan işyerleri OHAL kararnamesi ile TMSF (Tasarruf Mevduat Sigorta Fonuna) devredilmeye başlandı. TMSF’ye bu şirketleri satma veya kapatma yetkisi verildi. TMSF pek çok işyerini kapatmaya başladı, kapanan işyerlerinde çalışan işçilerin kıdem tazminatı alacakları giderek çoğalıyor, ama TMSF işçi alacaklarına öncelik vermiyor.

Kayyum dönemi işçiler için pek çok olumsuzluk yaşandı, şimdi TMSF’ye devredilen kurumlar ya kapatılacak ya da satılacak, her iki durumda da çalışan işçiler büyük mağduriyetler yaşayacak.

Faruk Sevim

[email protected]

(Sosyalist İşçi)


Bültene kayıt ol